Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona główna
Szukaj:   
 

 
 

Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2013-2014 [2014]

Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2013-2014 [2014]
Warszawa 2014
Stron: 258 Format: A5
ISSN: 1734-3488
Polski

Cena: 65,00 PLN
Dodaj do koszyka
  Spis treści

Część 1
ZEWNĘTRZNE UWARUNKOWANIA POLITYKI EKONOMICZNEJ W OKRESIE PRZEZWYCIĘŻANIA STAGNACJI W GOSPODARCE UNII EUROPEJSKIEJ

 • Zewnętrzne środowisko gospodarcze Polski - Juliusz Kotyński
 • Sytuacja ekonomiczna unii gospodarczej i walutowej po kryzysie zadłużeniowym 2010 roku - Janusz Sawicki
 • Problemy tworzenia strefy wolnego handlu Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych - Ewa Kaliszuk
 • Polityka energetyczna a postulat trwałego rozwoju Unii Europejskiej - Piotr Ważniewski
 • Nowa unijna polityka przemysłowa dla działalności innowacyjnej przedsiębiorstw - Wojciech Burzyński

Część 2
ZMIANY MAKROEKONOMICZNE A HANDEL ZAGRANICZNY

 • Zmiany w handlu na tle tendencji makroekonomicznych - Juliusz Kotyński
 • Ocena działań konsolidujących i prorozwojowych w gospodarce i finansach - Jan Piotrowski
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce - Janusz Chojna
 • Wpływ inwestycji zagranicznych na rynek pracy w Polsce - Urszula Kłosiewicz-Górecka
 • Kurs złotego w 2013 roku i jego znaczenie dla eksporterów - Krzysztof Marczewski
 • Prognoza handlu zagranicznego Polski na lata 2013-2014 - Jan Przystupa

Część 3
ZMIANY MIKROEKONOMICZNE A HANDEL ZAGRANICZNY

 • Zmiany rentowności i eksportu małych i średnich przedsiębiorstw - Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski
 • Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw eksportujących w świetle wyników badania ankietowego IBRKK 2013 - Elżbieta Małgorzata Jagiełło, Anna Wysocka
 • Wykorzystanie środków unijnych w rolnictwie na tle zmian w produkcji i handlu rolno-żywnościowym - Józef Niemczyk
 • Wykorzystanie funduszy unijnych w latach 2012-2013 i ich wpływ na zatrudnienie i sytuację ekonomiczną małych i średnich przedsiębiorstw - Magdalena Hryniewicka

 
 
Autorzy
Urszula Kłosiewicz-Górecka

Magdalena Hryniewicka

Józef Niemczyk

Ewa Kaliszuk

Jan Piotrowski

Krzysztof Marczewski

Jan Przystupa

Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski

Janusz Chojna

Juliusz Kotyński

Wojciech Burzyński

Piotr Ważniewski

Anna Wysocka

Elżbieta Małgorzata Jagiełło

Janusz Sawicki