Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona główna
Szukaj:   
 

 
 

Inwestycje zagraniczne w Polsce 2012-2014 [2015]

Inwestycje zagraniczne w Polsce 2012-2014 [2015]
Warszawa 2015
Stron: 293 Format: A5
ISSN: 1231-1103
Polski

Cena: 60,00 PLN
Dodaj do koszyka
  Spis treści

Część I. Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych i rola podmiotów z kapitałem zagranicznym w gospodarce Polski

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w 2013 r. według danych Narodowego Banku Polskiego - Jan Przystupa
Podmioty z kapitałem zagranicznym w Polsce w 2012 roku według danych Głównego Urzędu Statystycznego - Izabella Zagodzińska
Pozycja podmiotów z kapitałem zagranicznym w gospodarce Polski w 2013 roku na tle tendencji długookresowych - Janusz Chojna
Rola BIZ w stabilizacji finansów zagranicznych - Janusz Sawicki
Nakłady inwestycyjne podmiotów z kapitałem zagranicznym funkcjonujących w sektorze usług w Polsce w latach 2009-2012 - Urszula Kłosiewicz-Górecka
Sytuacja finansowa podmiotów z kapitałem zagranicznym na tle podmiotów krajowych w sektorze MSP w 2013 roku - Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski

Część II. Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych i funkcjonowania podmiotów z kapitałem zagranicznym w Polsce

Międzynarodowe przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2013 roku - Marzenna Błaszczuk-Zawiła
Międzynarodowe fuzje i przejęcia - ogólna charakterystyka, perspektywy - Katarzyna Bąkowska
Ocena atrakcyjności Polski dla inwestorów zagranicznych na tle krajów Europy Środkowej i Wschodniej - Piotr Ważniewski
Koniunktura i bariery działalności gospodarczej w 2013 roku w opiniach firm z udziałem kapitału zagranicznego - Krzysztof Marczewski
Determinanty działalności eksportowej przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego w 2013 roku - wyniki badania ankietowego IBRKK - Ewa Duchnowska
Branżowa struktura inwestycji przedsiębiorstw unijnych w działalność badawczą i rozwojową - Wojciech Burzyński
Wpływ fragmentaryzacji produkcji na polski handel zagraniczny maszynami i urządzeniami - Łukasz Ambroziak

 
 
Autorzy
Urszula Kłosiewicz-Górecka

Marzenna Błaszczuk-Zawiła

Łukasz Ambroziak

Katarzyna Bąkowska

Krzysztof Marczewski

Jan Przystupa

Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski

Janusz Chojna

Wojciech Burzyński

Piotr Ważniewski

Ewa Duchnowska

Janusz Sawicki

Izabella Zagoździńska