Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona główna
Szukaj:   
 

 
 

Unia Europejska.pl (poprzedni tytuł „Wspólnoty Europejskie”). Dwumiesięcznik. Prenumerata roczna - 2016 r. (6 numerów)

Unia Europejska.pl (poprzedni tytuł „Wspólnoty Europejskie”). Dwumiesięcznik. Prenumerata roczna - 2016 r. (6 numerów)
Warszawa 2016
Format: A4
ISSN: 2084-2694
Polski

Cena:  210,00 PLN
Chwilowo niedostępna

Dwumiesięcznik „Unia Europejska.pl" jest jednym z najstarszych w Polsce periodyków poświęconych w całości problematyce integracji europejskiej.  Opis

„Unia Europejska.pl" (do 2011 r. znana pod nazwą „Wspólnoty Europejskie") jest jedną z najstarszych w Polsce publikacji cyklicznych, poświęconych w całości problematyce integracji europejskiej. W latach 1991-2006 wydawana była przez Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego jako miesięcznik, a od 1 stycznia 2007 r. już jako dwumiesięcznik przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.

Publikacja kierowana jest do wszystkich, którzy interesują się problematyką integracji europejskiej zarówno z naukowego punktu widzenia, jak i ze względu na prowadzoną działalność gospodarczą czy wykonywaną pracę.

W każdym numerze miesięcznika znajduje się 7-8 artykułów poświęconych tematyce integracji europejskiej. Ponadto stałą pozycją jest dział „Statystyczny obraz Unii Europejskiej" oraz wykaz aktów prawnych UE i RP istotnych z punktu widzenia procesu integracji Polski w UE, które weszły w życie w okresie bezpośrednio poprzedzającym ukazanie się publikacji (dział „Ważne dla podmiotów gospodarczych").

Tematyka publikowanych artykułów nawiązuje do zachodzących wydarzeń społeczno-gospodarczych i dotyczy m.in.: gospodarki i finansów, wspólnej polityki handlowej i rolnej, polityki regionalnej, konkurencji, energetycznej i społecznej, wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, a także rozszerzenia Unii Europejskiej i jej stosunków z krajami trzecimi.

Autorami artykułów publikowanych w „Unii Europejskiej.pl" są pracownicy naukowi, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej oraz Komisji Europejskiej i Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE w Brukseli.

Dwumiesięcznik znajduje się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za artykuł zamieszczony na jego łamach autorzy otrzymują 11 punktów.

 
 
Autorzy