Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona główna
Szukaj:   
 

 




 

Inwestycje zagraniczne w Polsce 2014-2015 [2016]

Inwestycje zagraniczne w Polsce 2014-2015 [2016]
Warszawa 2016
Stron: 297 Format: A5
ISSN: 1231-1103
Polski

Cena: 65,00 PLN
Dodaj do koszyka




  Spis treści

Część I. Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych i rola podmiotów z kapitałem zagranicznym w gospodarce Polski

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w 2014 r. według danych Narodowego Banku Polskiego - Jan Przystupa
Podmioty z kapitałem zagranicznym w Polsce w 2014 roku według danych Głównego Urzędu Statystycznego - Izabella Zagoździńska
Pozycja podmiotów z kapitałem zagranicznym w gospodarce Polski w 2014 roku na tle tendencji długookresowych - Janusz Chojna
Wpływ BIZ na stabilność finansową - Janusz Sawicki
Nakłady inwestycyjne podmiotów z kapitałem zagranicznym w sektorze usług w Polsce w latach 2010-2014 - Urszula Kłosiewicz-Górecka
Sytuacja finansowa podmiotów z kapitałem zagranicznym na tle podmiotów krajowych w sektorze MSP w 2014 roku - Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski

Część II. Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych i funkcjonowania podmiotów z kapitałem zagranicznym w Polsce

Międzynarodowe przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych w latach 2014-2015 - Marzenna Błaszczuk-Zawiła
Ocena atrakcyjności Polski dla inwestorów zagranicznych na tle krajów Europy Środkowej i Wschodniej - Piotr Ważniewski
Firmy z udziałem kapitału zagranicznego wobec zmian koniunktury i warunków działalności gospodarczej w 2014 roku - Krzysztof Marczewski
Uwarunkowania rozwoju eksportu firm z kapitałem zagranicznym w 2015 roku - Ewa Duchnowska
Nakłady na działalność badawczą i rozwojową w prywatnych przedsiębiorstwach z przewagą kapitału zagranicznego w Polsce w latach 2005-2014 - Wojciech Burzyński
Wsparcie rozwoju rynku pojazdów elektrycznych ze środków publicznych - Łukasz Ambroziak
Zarządzanie kompetencjami w firmach z kapitałem zagranicznym i w firmach z kapitałem polskim - Elżbieta Małgorzata Jagiełło

 
 
Autorzy