http://ibrkk.pl/book/483/

Handel wewnętrzny w Polsce 2011-2016 [2016]
Autorzy

Handel wewnętrzny w Polsce 2011-2016 [2016]
Warszawa 2016
Stron: 467 Format: A5
ISSN: 1899-7988
Polski

Cena: 65,00 PLN
Dodaj do koszyka

Rocznik „Handel wewnętrzny w Polsce 2011-2016" jest poświęcony ocenie stanu i kierunków rozwoju przedsiębiorstw handlowych funkcjonujących w sekcji „Handel; naprawa pojazdów samochodowych" (sekcja G wg GUS) w latach 2011-2016. Składa się on z czterech części tematycznych, zawierających łącznie 26 artykułów.  Opis  Spis treści

 

Rocznik „Handel wewnętrzny w Polsce 2011-2016" jest poświęcony ocenie stanu i kierunków rozwoju przedsiębiorstw handlowych funkcjonujących w sekcji „Handel; naprawa pojazdów samochodowych" (sekcja G wg GUS) w latach 2011-2016. Składa się on z czterech części tematycznych, zawierających łącznie 26 artykułów. W części pierwszej, dotyczącej miejsca handlu wewnętrznego w procesach rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski, zidentyfikowano zmiany w strukturze podmiotowej handlu i oceniono rolę sfery handlu wewnętrznego jako pracodawcy. Przeprowadzono również analizę sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw handlowych i zidentyfikowano oraz oceniono zmiany zachodzące w handlu hurtowym i detalicznym, a także opisano zjawiska i trendy w zakresie sprzedaży detalicznej w Polsce na tle uwarunkowań makroekonomicznych oraz sprzedaży detalicznej w pozostałych krajach UE.

 
Część I
ZMIANY W HANDLU WEWNĘTRZNYM W POLSCE W LATACH 2011-2016

Znaczenie sfery handlu wewnętrznego w gospodarce Polski - Robert Nowacki
Przedsiębiorstwa i pracujący w sekcji „Handel; naprawa pojazdów samochodowych" - Lidia Kuczewska
Zmiany sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw handlowych w latach 2011-2015 - Anna Skowronek-Mielczarek
Zmiany w handlu hurtowym artykułami konsumpcyjnymi - Sławomir Tajer
Quantitative and Qualitative Changes in the Retailing Network in Poland in 2011-2016 - Urszula Kłosiewicz-Górecka
Sprzedaż detaliczna żywności w Polsce i w Unii Europejskiej w latach 2011-2015 - Krystyna Świetlik

Część II
UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW HANDLOWYCH

Motywy podejmowania działalności gospodarczej w handlu detalicznym - Piotr Cyrek
Wiedza na temat zachowań klientów jako podstawa budowy strategii marketingowych przedsiębiorstw handlu detalicznego - Katarzyna Bilińska-Reformat, Beata Reformat
Zmiany konsumpcji a rozwój handlu detalicznego - wybrane aspekty - Anna Gardocka-Jałowiec
Zakupy off-line a on-line - postawy młodych konsumentów wobec korzystania z mobilnych aplikacji w świetle badań - Magdalena Stefańska
Uwarunkowania skutecznych negocjacji biznesowych - Sławomir Dybka
Zakres zastosowania przepisów o odsetkach ustawowych za zwłokę w spełnieniu świadczenia pieniężnego w ramach transakcji handlowych oraz przyczyny wprowadzenia tych przepisów - Dariusz Kowalski
Online distribution restraints in decisions of the President of the Office of Competition and Consumer Protection - Bartosz Targański

Część III
HANDEL W PROCESIE PRZEMIAN STRUKTURALNYCH

Analiza sprzedaży detalicznej w Polsce i krajach UE w świetle uwarunkowań makroekonomicznych - Katarzyna Szalonka, Lucyna Witek
Tworzenie wartości dla klienta w handlu detalicznym w aspekcie przemian w konsumpcji - Magdalena Sobocińska
Wieloformatowość w handlu detalicznym - przesłanki, przejawy, konsekwencje - Barbara Kucharska
Centra handlowe jako miejsce spędzania czasu wolnego - Beata Kolny
Social Supermarkets as the New Dimension of CSR and Their Contribution to Sustainable Development - Grażyna Śmigielska, Blaženka Knežević, Ivana Marić
Kanały dystrybucji żywności ekologicznej w Polsce - stan i kierunki rozwoju - Bogna Pilarczyk, Renata Nestorowicz
Usługi logistyczne w branży e-commerce - ocena stanu i perspektywy rozwoju - Katarzyna Wasilik
Obszary ryzyka w działalności krajowych producentów marek własnych detalistów - Zbigniew Spyra
Zakres współpracy średnich i dużych detalistów z producentami dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku - Marzanna Katarzyna Witek-Hajduk
Współpraca operatorów logistycznych z producentami produktów FMCG - wybrane aspekty handlowe - Katarzyna Bilińska-Reformat, Marcin Świtała

Część IV
HANDEL ZA GRANICĄ

Price versus Private Label Image in Slovakia: Case of COOP Jednota Slovensko - Elena Horská, Ľudmila Nagyová, Filip Tkáč, Patrik Horský, Michal Varga
Znaczenie handlu internetowego w wybranych krajach - analiza porównawcza - Barbara Borusiak
Sunday Trading - a Comparative Analysis for Selected European Countries - Aleksandra Grzesiuk