http://ibrkk.pl/book/488/

Unia Europejska.pl 6/2016 (241). Dwumiesięcznik
Autorzy

Unia Europejska.pl 6/2016 (241). Dwumiesięcznik
Warszawa 2016
Stron: 70 Format: A4
ISSN: 2084-2694
Polski

Cena: 37,00 PLN
Dodaj do koszyka
  Spis treści
STATYSTYCZNY OBRAZ UNII EUROPEJSKIEJ
  • Rosnący udział Polski w imporcie krajów Unii Europejskiej - Wojciech Mroczek

GOSPODARKA I FINANSE

  • Has the Euro Led to the Trade Creation Effect? - Krzysztof, Barteczko, Grzegorz Tchorek
  • Strategia Kosmiczna dla Europy - Paweł Frankowski

WSPÓLNA POLITYKA HANDLOWA

  • Wpływ umowy o wolnym handlu Unii Europejskiej z Ukrainą na import Polski - wstępna ocena - Jan Piotrowski

POLITYKA KLIMATYCZNA I ENERGETYCZNA

  • Kryzys klimatyczny i próby jego przezwyciężenia - Piotr Ważniewski
  • Wpływ ryzyka regulacyjnego na rynkach finansowych na funkcjonowanie sektora elektroenergetycznego - Dariusz Michalski, Paweł Hawranek

WAŻNE DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

  • Co nowego w prawie Unii i dokumentach KE?
  • Co nowego w prawie polskim?

STRESZCZENIA ARTYKUŁÓW W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM

SPIS ARTYKUŁÓW OPUBLIKOWANYCH W "UNIA EUROPEJSKA.PL" W 2016 R.

WYKAZ RECENZENTÓW W LATACH 2015-2016