http://ibrkk.pl/book/489/

Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2016 roku. Raport roczny [2017]
Autorzy

Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2016 roku. Raport roczny [2017]
Warszawa 2017
Stron: 270 Format: A5
ISSN: 1643-5435
Polski
Nowość!
Cena: 55,00 PLN
Dodaj do koszyka

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur przedstawia do publicznej debaty kolejny raport o gospodarce i handlu zagranicznym Polski. Z pewnymi modyfikacjami raport wydawany jest nieprzerwanie od 1971 r.  Spis treści
UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE ROZWOJU GOSPODARCZEGO POLSKI
 • Transformacja struktury geograficznej oraz wzrost produkcji i popytu światowego w perspektywie 2022 roku - Juliusz Kotyński
 • Światowe rynki towarowe w perspektywie roku 2022 - Janusz Chojna
 • Polityka finansowa państwa - plusy i minusy „dobrej zmiany" - Ryszard Michalski
 • Exchange Rate and Prices - Jan Przystupa
 • Forecast of GDP and Its Components for 2017-2018 - Jan Przystupa

GOSPODARKA POLSKI W 2016 ROKU

 • Popytowe czynniki wzrostu - Krzysztof Barteczko
 • Dynamika i struktura wytwarzania PKB - Krzysztof Barteczko
 • The Strength of the Relationships between Components of the Balance of Payments and GDP in 2004-2016 - Janusz Sawicki
 • Handel zagraniczny. Wyniki i tendencje - Wojciech Mroczek
 • Produkcja i ceny w sektorze rolno-spożywczym w 2016 roku - Mirosława Tereszczuk
 • Kondycja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem eksporterów - Zdzisław Wołodkiewicz-Donimirski
 • Analiza ocen koniunktury i warunków działalności gospodarczej formułowanych przez firmy z udziałem kapitału zagranicznego na tle ocen ogółu firm z przemysłu przetwórczego - Krzysztof Marczewski
 • Gospodarstwa domowe - skłonność do konsumpcji i możliwości jej finansowania - Małgorzata Radziukiewicz, Anna Szymańska