Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona główna
Szukaj:   
 

 
 

Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu: Kraje Azji Południowej i Azji Południowo-Wschodniej – Indie, Indonezja [2017]

Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu: Kraje Azji Południowej i Azji Południowo-Wschodniej – Indie, Indonezja [2017]
Warszawa 2017
Stron: 125 Format: B5
ISBN: 978-83-61284-53-6
Polski

Cena: 36,00 PLN
Dodaj do koszyka

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur ma przyjemność przekazać do rąk Czytelników kolejną publikację z serii wydawniczej Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu pt.: Kraje Azji Południowej i Azji Południowo-Wschodniej. Indie, Indonezja.  Opis  Spis treści

Wstęp

Rozdział 1
Wybrane kraje Azji Południowej i Południowo-Wschodniej - ogólna charakterystyka

1.1. Położenie, powierzchnia, klimat
1.2. Ludność, struktura etniczna i grupy wyznaniowe
1.3. Ustrój polityczny, organizacja administracji, poziom wolności politycznej i obywatelskiej
1.4. Bogactwa naturalne, przemysł, rolnictwo, rybołówstwo
1.5. Transport, komunikacja i łączność
1.6. Potencjał gospodarczy Azji Południowej i Azji Południowo-Wschodniej
1.7. Międzynarodowy handel towarami i usługami Azji Południowej i Azji Południowo-Wschodniej
1.8. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne Azji Południowej i Azji Południowo-Wschodniej
1.9. Warunki prowadzenia biznesu
1.10. Członkostwo w ważniejszych organizacjach międzynarodowych i porozumieniach integracyjnych

Rozdział 2
Indie - gospodarka i relacje z Polską

2.1. Podstawy prawno-traktatowe współpracy
2.2. Dwustronne stosunki handlowe i inwestycyjne Polski z Indiami
  2.2.1. Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej Indii
  2.2.2. Polsko-indyjska wymiana handlowa
  2.2.4. Perspektywiczne kierunki polsko-indyjskiej współpracy gospodarczej
2.3. Warunki dostępu do rynku dla eksporterów i inwestorów
  2.3.1. Cła w handlu zagranicznym
  2.3.2. Licencje importowe
  2.3.3. Bariery w dostępie do rynku indyjskiego
  2.3.4. Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej
2.4. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Indiach
  2.4.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej
  2.4.2. Ogólna charakterystyka systemu podatkowego
  2.4.3. Obowiązek wizowy oraz ogólne warunki pobytu i zatrudniania obywateli polskich w Indiach
  2.4.4. Warunki nabywania i wynajmu nieruchomości
  2.4.5. Zachęty inwestycyjne w Indiach
  2.4.6. Specjalne strefy ekonomiczne
  2.4.7. Zamówienia publiczne

Rozdział 3
Indonezja - gospodarka i relacje z Polską

3.1. Podstawy prawno-traktatowe współpracy Polski z Indonezją
3.2. Dwustronne stosunki handlowe i inwestycyjne Polski z Indonezją
  3.2.1. Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej Indonezji
  3.2.2. Polsko-indonezyjska wymiana handlowa
  3.2.3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
  3.2.4. Perspektywiczne kierunki współpracy polsko-indonezyjskiej
3.3. Warunki dostępu do rynku dla eksporterów i inwestorów
  3.3.1. Warunki eksportu towarów na rynek indonezyjski
  3.3.2. Bariery w dostępie do rynku indonezyjskiego
  3.3.3. Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej
3.4. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Indonezji
  3.4.1. Podstawowe formy prowadzenia działalności gospodarczej
  3.4.2. Ogólna charakterystyka systemu podatkowego
  3.4.3. Warunki pobytu i zatrudniania obywateli polskich w Indonezji
  3.4.4. Warunki najmu i nabywania nieruchomości
  3.4.5. Specjalne strefy ekonomiczne i strefy wolnego handlu
  3.4.6. Zachęty inwestycyjne w Indonezji
  3.4.7. Zamówienia publiczne

Bibliografia

 
 
Autorzy
Hanna Kępka

Joanna Gniadek