Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona główna
Szukaj:   
 

 
 

Handel wewnętrzny 3, tom I (2017)

Handel wewnętrzny 3, tom I (2017)
Warszawa 2017
Stron: 416 Format: B5
ISSN: 0438-5403
Polski

Cena: 42,00 PLN
Dodaj do koszyka

Dwumiesięcznik adresowany jest do środowiska naukowego, studentów uczelni publicznych i niepublicznych, wszystkich szczebli zarządzania regionalnego, jak i ośrodków praktyki gospodarczej.  Opis  Spis treści

 • Tworzenie potencjału zasobowego i zdolności dynamicznych organizacji poprzez partnerstwo strategiczne - Anna Adamik
 • Znaczenie składowych procesu współkreowania wartości dla klienta w perspektywie wyborów strategicznych - Paweł Bartkowiak
 • Przedsiębiorstwo jako elastyczny system zasobów - Marek Błaszczyk
 • Applications of MCDM Methods in the ERP System Selection Process in Enterprises - Maciej Brzozowski, Ilya Birfer
 • Klimat współpracy międzyorganizacyjnej w diadach i sieciach sektora turystyki - Wojciech Czakon, Patrycja Klimas
 • Gospodarka współdzielenia z perspektywy przedsiębiorców sektora turystycznego - Katarzyna Czernek, Dagmara Wójcik
 • Strategie konkurowania małopolskich mikro- i małych przedsiębiorstw na rynku krajowym i międzynarodowym - Joanna Duda, Rafał Kusa
 • Modele budowy wartości dla klienta - charakterystyka i rozwinięcie - Tadeusz Falencikowski
 • System pomiaru efektywności a efektywność funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw - Magdalena Gębczyńska
 • Strategie i innowacje organizacyjne na rynku transportu morskiego kontenerów w warunkach recesji - Marek Grzybowski
 • Możliwość badania wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach przy wykorzystaniu metodologii teorii ugruntowanej - Bogusław Hajdasz
 • Korzyści zewnętrzne z funkcjonowania ekoinnowacji organizacyjnych jako skutki wyborów strategicznych - Marzena Hajduk-Stelmachowicz
 • Rola kluczowych pracowników we współczesnym przedsiębiorstwie - Michał Igielski
 • Wykorzystanie koncepcji free revealing w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw - Patrycja Juszczyk
 • Działania rynkowe wpływające na wartość dla klienta w obszarze innowacji B+R. Analiza porównawcza spółdzielni mleczarskich z województw świętokrzyskiego i małopolskiego - Izabela Konieczna
 • Strategie rebrandingu w procesach fuzji i przejęć w polskim sektorze bankowym - Joanna Korpus
 • Kompetencje projektowe organizacji - wymiary, rozwój i znaczenie - Alina Kozarkiewicz
 • Wykorzystanie zasobowej teorii organizacji w zarządzaniu szpitalami publicznymi - Agnieszka Krawczyk-Sołtys
 • Strategia budowania relacji przedsiębiorstwa z makrootoczeniem - Ryszard Królik
 • Orientacje strategiczne a efektywność organizacji. Perspektywa konfiguracyjna - Anna Kwiotkowska
 • Możliwości i ograniczenia wykorzystania crowdsourcingu przez jednostki samorządu terytorialnego - Regina Lenart-Gansiniec
 • Rola kanałów komunikacji społecznej odpowiedzialności biznesu w tworzeniu więzi z interesariuszami - Wojciech Leoński
 • Strategia prolojalnościowa w warunkach niepewności zachowań klientów wewnętrznych - Anna Lipka
 • Dywersyfikacja a struktury właścicielskie polskich spółek publicznych w 2014 roku - Zbigniew Matyjas
 • Wiedza i ignorancja w metodologii zarządzania strategicznego - Czesław Mesjasz, Marek Szarucki
 • Dywersyfikacja branżowa versus ekspansja geograficzna - dylemat strategiczny przedsiębiorstw z sektora MSP działających na rynku polskim - Wioletta Mierzejewska, Agnieszka Sopińska
 • Dylemat make or buy - przesłanki wyboru międzynarodowej strategii produkcyjnej - Michał Młody
 • Innowacje społeczne w klastrach - strategiczne wyzwanie w zarządzaniu klastrami - Krystyna Moszkowicz, Bogusław Bembenek
 • Kryterium różnicowania okazji implementacyjnej w praktyce przedsiębiorstwa wytwórczego - Bogdan Nogalski, Przemysław Niewiadomski
 • Strategie zakupowe przedsiębiorstw w warunkach niestabilności - Barbara Ocicka
 • Planowanie strategiczne z perspektywy sustainability - Arnold Pabian
 • Wybory strategiczne gmin w zakresie sposobu świadczenia usług publicznych - Anita Perska-Tembłowska
 • Klienci transakcyjni i lojalni w strategicznym zarządzaniu relacjami - Marek Prymon
 • Cele rozwojowe współczesnych przedsiębiorstw - wyniki badań własnych - Agnieszka Puto
 • Świadomość ryzyka oraz jego wpływu na tworzenie oraz realizację strategii w małych i średnich przedsiębiorstwach - Joanna Radomska
 • Modelowe ujęcia wdrażania strategii - przegląd wybranych koncepcji - Przemysław Wołczek, Jarosław Ignacy

 
 
Autorzy