Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona główna
Szukaj:   
 

 
 

Konsumpcja w Polsce 2000-2007

10 grudnia 2008 r.

  Opis

Sprawozdanie z seminarium

 
10 grudnia 2008 roku w IBRKK odbyło się zorganizowane przez Zakład Konsumpcji seminarium pt."Konsumpcja w Polsce 2000-2007". Jego celem było zaprezentowanie głównych tez pierwszego raportu raportu o konsumpcji w skali makro- i mikroekonomicznej oraz wybranych zagadnień z tej problematyki. Podczas seminarium wygłoszono trzy referaty.

Prof. dr hab. Alicja Kusińska (IBRKK) w referacie „Konsumpcja w Polsce 2000-2007" omówiła strukturę raportu oraz scharakteryzowała stan i uwarunkowania konsumpcji w Polsce.

Prof. dr hab. Bogdan Mróz (SGH) w wystąpieniu pt. „Zachowania polskich konsumentów w kontekście nowych trendów konsumenckich" przedstawił nowe trendy w konsumpcji na świecie i w Polsce oraz typologię i charakterystykę polskiego konsumenta na podstawie badań własnych.

Dr Irena Ozimek (SGGW) w referacie „Ochrona konsumentów w Polsce" przedstawiła prawa konsumentów i krótko scharakteryzowała akty prawne zapewniające im ochronę oraz organizacje chroniące prawa konsumentów.

Podczas dyskusji poruszony został również temat ubóstwa i jego wpływu na poziom i strukturę konsumpcji.

Raport pt. „Konsumpcja w Polsce 2000-2007" można nabyć w Bibliotece Instytutu.

 

 
 
Miejsce wydarzenia
Siedziba IBRKK