Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona główna
Szukaj:   
 

 
 

Specyfika eksportu polskich towarów na rynek rosyjski

25 października 2013 r.

  Opis  Program

Okres spowolnienia gospodarczego stawia przed polskimi przedsiębiorstwami nowe wyzwania, między innymi związane z poszukiwaniem nowych rynków zbytu. Jednym z rynków o najwyższym potencjale jest Rosja.

Choć ten kierunek ekspansji jest coraz częściej rozważany przez polskie firmy, rodzimi przedsiębiorcy zgłaszają liczne obawy związane z wejściem na rynek rosyjski, z których najważniejsze to: trudności w pozyskaniu wiarygodnych kontrahentów oraz pełnej i wiarygodnej informacji o rynku i wymogach administracyjnych związanych z prowadzeniem działań eksportowych oraz wysokie ryzyko prowadzenia działalności na rynku rosyjskim.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom polskich przedsiębiorstw - Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur we współpracy ze Związkiem Pracodawców Warszawy i Mazowsza oraz działającym na terenie Obwodu Kaliningradzkiego Informacyjnym Centrum Wspomagania Biznesu INOK przygotował kompleksowy program wspierający polskie firmy w procesie wejścia i prowadzenia działalności na rynku rosyjskim.

Program zakłada realizację trzech etapów:

  • Upowszechnienie informacji o potencjale współpracy firm polskich i rosyjskich oraz podstawowych zasadach prowadzenia eksportu towarowego do Rosji
  • Poszukiwanie partnerów biznesowych po stronie rosyjskiej, analiza rynku w kontekście wymogów i potencjałów poszczególnych branż
  • Wsparcie w procesie finalizacji i realizacji kontraktów na terenie Federacji Rosyjskiej od strony prawnej, finansowej, logistycznej, etc.

Celem programu jest nie tylko (jak ma to miejsce w ramach wielu innych przedsięwzięć) dostarczenie podstawowych informacji o rynku rosyjskim, ale przede wszystkim praktyczne ułatwienie polskim przedsiębiorstwom lub grupom przedsiębiorstw zaistnienia na tym rynku oraz kompleksowe wsparcie w procesie prowadzenia współpracy gospodarczej z Rosją poprzez zminimalizowanie ryzyk związanych z realizacją procesów biznesowych.

Spotkanie, stanowiące pierwszy etap programu, będzie niepowtarzalną okazją do zapoznania się z informacjami o potencjale handlowym rynku rosyjskiego oraz skorzystania z wiedzy ekspertów oraz przedstawicieli organizacji okołobiznesowych i urzędów działających na terenie Federacji Rosyjskiej.

Spotkanie ma charakter bezpłatny. Liczba uczestników ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

 
 

Rejestracja internetowa
Rejestracja internetowa


Miejsce wydarzenia
Siedziba Instytutu, Al. Jerozolimskie 87, sala konferencyjna V p.