Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona główna
Szukaj:   
 

 
Materiały do pobrania
Konferencja 22.10.2014 Procedura kwalifikacji artykulow do publikacji
Konferencja 22.10.2014 Wymogi redakcyjne

 

Konferencja "Polska w Unii Europejskiej po 10 latach – w centrum czy na peryferiach?"

22 października 2014 r.

  Opis  Program

9:45 - Rejestracja uczestników

10:00 - Otwarcie konferencji

10:00-10:30 - Referaty zagajające - dr hab. Jerzy W. Pietrewicz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, dr Ewa Synowiec Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce

10:30-11:30 - Panel „Polska w UE po 10 latach - w centrum czy na peryferiach?" 
moderator dr hab. Ryszard Michalski

  • dr Bohdan Wyżnikiewicz - Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową
  • prof. dr hab. Andrzej Kowalski - Dyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowego Instytutu Badawczego
  • prof. dr hab. Leszek Jasiński - Politechnika Warszawska

11:30-11:45 - Przerwa kawowa

11:45-13:00 - Sesja I. Innowacyjność i konkurencyjność Polski na tle innych krajów UE
moderator prof. zw. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska (Szkoła Główna Handlowa)

13:00-13:15 - Dyskusja
13:15-13:40 - Lunch

13:40-14:40 - Sesja II. Społeczeństwo polskie w integrującej się Europie
moderator prof. dr hab. Bogdan Mróz (Szkoła Główna Handlowa)

  • Konsumpcja w Polsce i innych krajach UE - zmiany po 10 latach
    prof. zw. dr hab. Anna Olejniczuk-Merta (IBRKK)
  • Konsumpcja żywności w Polsce w minionej dekadzie. Uwarunkowania i tendencje - dr hab. Krystyna Świetlik, prof. nadzw. IERiGŻ-PIB
  • Kredyty i depozyty bankowe gospodarstw domowych w Polsce na tle Unii Europejskiej - dr Monika Utzig (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
  • Warunki życia ludności Polski po akcesji do Unii Europejskiej - dr Marta Pachocka (Szkoła Główna Handlowa)

14:40-15:00 - Dyskusja i zamknięcie konferencji


 

 
 
Miejsce wydarzenia
Siedziba IBRKK, sala konferencyjna V p.
Warszawa, Al. Jerozolimskie 87