Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona główna
Szukaj:   
 

 




Materiały do pobrania
Konferencja 29.06.2015-Karta zgloszenia
Konferencja 29.06.2015-Wazne informacje

 

Konsumpcja. Innowacje. Zrównoważony Rozwój

29 czerwca 2015 r.

  Opis  Program

Mamy przyjemność zaprosić do udziału w Konferencji Naukowej „Konsumpcja. Innowacje. Zrównoważony Rozwój", która odbędzie się 29 czerwca 2015 r. w Warszawie w siedzibie Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.

Główne wątki dyskusji dotyczyć będą postrzegania konsumpcji jako elementu współdecydującego o rozwoju gospodarki oraz związków między konsumpcją, innowacyjną gospodarką i zrównoważonym rozwojem.

Zakres przedmiotowy konferencji obejmuje następujące obszary tematyczne:

  • współczesna konsumpcja a innowacyjna gospodarka,
  • trendy i megatrendy w zachowaniach konsumentów,
  • innowacyjny konsument,
  • konsumpcjonizm a dekonsumpcja,
  • zrównoważony rozwój - zrównoważona konsumpcja.

Wyrażamy przekonanie, że Państwa aktywny udział w Konferencji przyczyni się do pogłębienia wiedzy na temat nowych zjawisk w konsumpcji, przeobrażeń w zachowaniach konsumentów, roli konsumpcji we współczesnej gospodarce i zrównoważonym rozwoju.

Konferencja jest bezpłatna, finansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach grantu „Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce", nr 2012/05/B/HS4/04006.

 
 

Rejestracja internetowa
Rejestracja internetowa


Miejsce wydarzenia
Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
Al. Jerozolimskie 87, V piętro
02-001 Warszawa