Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona główna
Szukaj:   
 

 
 

Wdrażanie innowacji społecznych w Polsce

29 października 2015 r.

  Opis  Program

29 października br. w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Wdrażanie innowacji społecznych w Polsce". Jest to już trzecia konferencja z cyklu „Innowacje społeczne w Polsce". Organizatorami konferencji są: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Akademia Leona Koźmińskiego oraz Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, a partnerem merytorycznym - firma Better.Social Design Company (dawniej GoodBrand & Company).

Honorowe patronaty nad wydarzeniem objęli: Wicepremier, Minister Gospodarki - Pan Janusz Piechociński, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Pani prof. Lena Kolarska-Bobińska oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju - Pan Paweł Orłowski.

Wiodącymi celami tegorocznej konferencji są: próba oceny dotychczasowego rozwoju innowacji społecznych w Polsce oraz poszukiwanie możliwości intensyfikacji dalszego ich rozwoju wraz ze wskazaniem dobrych praktyk. Oczekujemy, że konferencja pozwoli na wymianę opinii i doświadczeń, a także pomoże w pogłębieniu i uporządkowaniu wiedzy na temat organizacji i współpracy różnych interesariuszy w procesach innowacji społecznych.

Konferencja skierowana jest do przedstawicieli praktyki gospodarczej, administracji państwowej, instytucji samorządowych, nauki, oraz innych instytucjonalnych i indywidualnych uczestników procesów rozwoju i dyfuzji innowacji społecznych.

Konferencja składa się z dwóch części:
• W pierwszej zaplanowano dyskusję panelową, poświęconą problemom oraz możliwościom rozwoju gospodarki opartej na innowacjach, a także informacje o szansach i możliwościach, barierach i ograniczeniach rozwoju innowacji społecznych w Polsce wraz z prowadzeniem badań z tego zakresu w ramach programu „Horyzont 2020".
• Druga część konferencji odbędzie się w siedmiu grupach problemowych, związanych z różnymi obszarami występowania innowacji społecznych. Zajęcia grupowe poprowadzone zostaną przez ekspertów i doświadczonych moderatorów i będą miały charakter wymiany opinii i doświadczeń na temat czynników sprzyjających oraz utrudniających rozwój innowacji społecznych.
Każdy z uczestników konferencji podczas rejestracji powinien dokonać wyboru grupy problemowej, w której chce uczestniczyć. Grupy problemowe do wyboru:
1. Innowacje społeczne a wdrażanie produktów systemowych
2. Innowacje społeczne a patenty
3. Innowacje społeczne a aktywność samorządów
4. Innowacje społeczne w miejscu pracy
5. Innowacje społeczne w mikroprzedsiębiorstwach
6. Innowacje społeczne jako narzędzie aktywizacji ludności wiejskiej
7. Innowacje społeczne w konsumpcji

Udział w konferencji jest bezpłatny. Wymagana jest rejestracja. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 26 października 2015 r.

Zainteresowanych prosimy o zarejestrowanie się.

 
 
Miejsce wydarzenia
Akademia Leona Koźmińskiego
Warszawa
ul. Jagiellońska 59
Aula LK, bud. C