Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona główna
Szukaj:   
 

 
 

Edukacja na rzecz innowacyjnych MSP - szwajcarskie doświadczenie a polskie wyzwania

7 grudnia 2015 r.

  Opis  ProgramSponsor konferencji:

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
Polska Sekcja Strategic and Competitive Intelligence Professionals (SCIP)
i-intelligence GMBH
Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza

zapraszają na międzynarodową konferencję na temat

Edukacja na rzecz innowacyjnych MSP - szwajcarskie doświadczenie a polskie wyzwania

 

Celem konferencji jest omówienie wyzwań związanych z innowacyjnością, przedsiębiorczością oraz rozwojem MSP w Polsce w kontekście edukacji promującej kluczowe umiejętności w strategicznych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa, takich jak marketing, pozyskiwanie klientów i partnerów biznesowych, pozyskiwanie danych o rynku i analiza informacji, w tym w ramach wywiadu biznesowego.

Uczestnicy konferencji zapoznają się z zasadami programu CTI Entrepreneurship, który jest sponsorowaną przez rząd Szwajcarii inicjatywą mającą na celu promowanie przedsiębiorczości oraz wspomaganie rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Od zainicjowania w 2003 roku, program ten wsparł setki szwajcarskich przedsiębiorców, przyczyniając się do rozwoju zorientowanego na innowacyjność środowiska biznesowego.

CTI Entrepreneuriship obejmuje współpracę instytucji rządowych, ośrodków naukowych i sektora prywatnego a jego zadaniem jest dostarczenie przedsiębiorcom wiedzy, umiejętności i środków, których potrzebują, aby efektywnie rozwijać swoją działalność biznesową.

W ramach konferencji szwajcarskie praktyki i rozwiązania zostaną poddane krytycznej ocenie w odniesieniu do polskiej rzeczywistości. Kluczowym zamiarem organizatorów jest zainicjonowanie dalszej współpracy mającej na celu:
- wzmocnienie polskiego sektora startupów oraz MSP poprzez wprowadzenie rozwiązań zainspirowanych doświadczeniem CTI,
- identyfikację najlepszych praktyk związanych z edukacją w takich obszarach jak przedsiębiorczość, rozwój działalności gospodarczej, innowacyjność oraz wywiad biznesowy,
- promowanie współpracy pomiędzy szwajcarskimi i polskimi przedsiębiorcami prowadzącymi działalność związaną z wykorzystaniem w biznesie nowoczesnych technologii oraz przetwarzaniem wiedzy i informacji.

 

Konferencja odbędzie się 7 grudnia 2015 roku w sali konferencyjnej UOKiK, w godzinach 10:30 - 15:00.

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Organizatorzy nie ponoszą kosztów związanych z dojazdem na konferencję.
Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 1 grudnia 2015 r. rejestrując się na stronie konferencji lub wysyłając e-mail na adres: ibrkk@ibrkk.pl

 
 

Rejestracja internetowa
Rejestracja internetowa


Miejsce wydarzenia
Sala konferencyjna UOKiK
Plac Powstańców Warszawy 1
Warszawa