Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona główna
Szukaj:   
 

 
 

Współczesne narzędzia kształtowania przewagi strategicznej przedsiębiorstw handlowych

15 stycznia 2018 r.

  Opis

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Państwowy Instytut Badawczy oraz Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji zapraszają do udziału w konferencji naukowej nt. Współczesne narzędzia kształtowania przewagi strategicznej przedsiębiorstw handlowych, która odbędzie się w 15 stycznia 2018 roku w Warszawie w siedzibie Instytutu, w godz. 10:00-16:00. Konferencja organizowana jest z okazji ukazania się kolejnego rocznika „Handel wewnętrzny w Polsce 2012-2017" poświęconego ocenie stanu i kierunków rozwoju przedsiębiorstw handlowych funkcjonujących w sekcji „Handel; naprawa pojazdów samochodowych". Składa się z czterech części tematycznych, zawierających łącznie 22 artykuły.
W programie Konferencji przewidziano wygłoszenie trzech referatów, nawiązujących do treści zawartych w Roczniku, a następnie przeprowadzenie dyskusji panelowej nt. budowania przewagi strategicznej przedsiębiorstw handlowych.
Pani dr hab. Aleksandra Grzesiuk z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie wygłosi referat nt. Polskie sieci handlowe w procesie internacjonalizacji. Wyniki studium przypadku Grupy Kapitałowej CCC powinny okazać się interesujące dla przedsiębiorstw handlowych decydujących się na umiędzynarodowienie działalności firmy, a także badaczy procesów internacjonalizacji przedsiębiorstw.
Referat nt. Przejawy cyfryzacji w handlu detalicznym w Polsce wygłosi dr Urszula Kłosiewicz-Górecka, prof. IBRKK-PIB, w którym zidentyfikuje obszary, przejawy i korzyści wprowadzania nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w handlu detalicznym. Autorka referatu podejmie próbę określenia jak rewolucja cyfrowa zmienia handel w Polsce, zarządzanie przedsiębiorstwem handlowym, komunikację z partnerami biznesowymi i konsumentami.
Pan prof. dr hab. Henryk Mruk z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przedstawi referat nt. Rola lidera w budowaniu zespołu w przedsiębiorstwie handlowym, w którym wykaże, że skuteczność pracy zespołu jest w dużej mierze efektem zaangażowania lidera w ustalanie celu i budowanie strategii firmy, koncentracji wysiłków na sukcesie zespołu a nie osobistych korzyściach. W dobie cyfryzacji i pojawiających się nowych zjawisk na rynku pracy (brak pracowników, nowe zawody) rośnie znaczenie lidera w budowaniu zespołu.
Po referatach przewidziana jest dyskusja panelowa nt. Budowanie przewagi strategicznej przedsiębiorstw handlowych, którą poprowadzi dr hab. Grażyna Śmigielska, prof. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Przedmiotem dyskusji będą:
- uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw handlowych,
- nowoczesne narzędzia budowy przewagi konkurencyjnej firm handlowych,
- scenariusze rozwoju handlu FMCG w perspektywie 2020 r.
Rekomendujemy udział w Konferencji pracownikom naukowym zajmującym się problematyką sfery handlu w gospodarce Polski oraz przedstawicielom administracji państwowej, którzy kreują warunki rozwoju handlu a także przedstawicielom przedsiębiorstw handlowych poszukującym wiedzy na temat możliwości skutecznego wyróżnienia firmy na rynku i uzyskania przewagi konkurencyjnej. Zapraszamy również przedstawicieli firm technologicznych, które specjalizują się w świadczeniu usług z zakresu ICT dla przedsiębiorstw handlowych. Mamy nadzieję, że obecność przedstawicieli różnych środowisk pozwoli na wymianę doświadczeń i owocną dyskusję o roli i uwarunkowaniach rozwoju handlu w Polsce.

 
 
Miejsce wydarzenia
Warszawa, Aleje Jerozolimskie 87, sala konferencyjna, p.V.