Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaKsięgarniaKsiążki
Szukaj:   
 

 
Wydane w 2017 r.
Wydane w 2016 r.
Wydane w 2015 r.
Wydane w 2014 r.
Wydane w 2013 r.
Wydane w 2012 r.
Wydane w 2011 r.
Wydane w 2010 r.
Wydane w 2009 r.
Wydane w 2008 r.
Wydane w 2007 r.
Wydane w 2006 r.
Wydane w 2005 r.
Wydane w 2004 r.
Wydane w 2002 r.

 

Książki

Absolwenci szkolnictwa zawodowego w Lublinie i Chełmie wobec sytuacji na rynku pracy. Raport z badania desk research oraz pracodawców. [2010] Absolwenci szkolnictwa zawodowego w Lublinie i Chełmie wobec sytuacji na rynku pracy. Raport z badania desk research oraz pracodawców. [2010] e-book!
Raport, który oddajemy w Państwa ręce, jest drugim z kolei opracowaniem podsumowującym kolejny etap badań i analiz prowadzonych w ramach realizacji projektu pt.: "Nowy wizerunek szkół zawodowych w Lublinie i Chełmie - większe szanse na rynku pracy". Prezentujemy w nim wyniki badań prowadzonych przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur (IBRKK), który jest jednym z wykonawców projektu.
 Cena: 0,00 PLN
Pobierz e-book
 
Aktywność eksportowa polskich przedsiębiorstw przemysłowych. Wyniki badań ankietowych [2007] Aktywność eksportowa polskich przedsiębiorstw przemysłowych. Wyniki badań ankietowych [2007]
Publikacja zawiera unikatowe informacje na temat działalności eksportowej zbierane w ramach corocznych ankiet IKCHZ. Identyfikuje trwałe cechy postaw eksporterów, ich strategie działania, metody konkurowania na rynkach zagranicznych...
 Cena: 30,00 PLN
5,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
Badania marketingowe. Praktyka nauce - Nauka praktyce Badania marketingowe. Praktyka nauce - Nauka praktyce
Oddajemy do Państwa rąk monografię, która jest efektem współpracy naukowców i praktyków, wspólnych spotkań i ciekawych dyskusji w ramach seminarium naukowego zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii oraz Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie. Tematem przewodnim były badania marketingowe i ich praktyczne aspekty.
 Cena: 42,00 PLN
Chwilowo niedostępna
 
Ceny w handlu zagranicznym Polski. Aspekty makro- i mikroekonomiczne Ceny w handlu zagranicznym Polski. Aspekty makro- i mikroekonomiczne
Książka zawiera wszechstronną analizę cen w polskim handlu zagranicznym w przekrojach makro-, mezo- i mikroekonomicznym w latach 1995-2010.
 Cena: 0,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
Decyzje zakupowe konsumentów [2005] Decyzje zakupowe konsumentów [2005]
Publikacja w znakomitej części została oparta na wynikach przeprowadzonego w roku 2004 przez Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji badania empirycznego o charakterze sondażowym, stąd też należy traktować ją jako swoisty raport z badań. Wobec niewielu badań z tej dziedziny, można mieć nadzieję, że przeprowadzona analiza choć trochę przybliży złożoną problematykę przebiegu procesu decyzyjnego związanego z dokonywaniem zakupów przez konsumentów.
 Cena: 9,00 PLN
5,00 PLN
Chwilowo niedostępna (nakład wyczerpany)
 
Działalność innowacyjna i konkurencyjność przedsiębiorstw usługowych w Polsce Działalność innowacyjna i konkurencyjność przedsiębiorstw usługowych w Polsce
Sektor usług jeszcze stosunkowo niedawno uznawany był za mniej innowacyjny niż przemysł, a innowacje usługowe traktowane jako wtórne w stosunku do rozwiązań kreowanych i wdrażanych w sferze produkcji. Rosnąca konkurencja spowodowała jednak, że przedsiębiorstwa zaczęły poszukiwać coraz skuteczniejszych narzędzi uzyskiwania przewagi rynkowej.
 Cena: 49,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej [2014] Dziesięć lat Polski w Unii Europejskiej [2014]
Ostatnie dziesięciolecie najnowszej historii społeczno-gospodarczej Polski pozostawało pod przemożnym wpływem członkostwa w Unii Europejskiej (UE). Przystąpienie Polski w 2004 r. do ugrupowania integracyjnego demokratycznych państw Europy było nie tylko historycznym wydarzeniem bez precedensu, ale może również być traktowane jako wielka innowacja społeczno-gospodarcza o dalekosiężnych skutkach, dotykająca praktycznie każdej dziedziny życia narodu i funkcjonowania państwa.
 Cena: 65,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
Ekologia w rozwoju i działalności handlu [2004] Ekologia w rozwoju i działalności handlu [2004]
Podejmując tematykę ekologii w kontekście rozwoju i działalności handlu należy przypomnieć, że globalizacja gospodarki wywołuje szereg zmian w procesach ekologicznych. Sygnalizuje się dość powszechnie, że przestrzeń, zieleń, woda, ziemia, czyli dobra do niedawna o nieograniczonej dostępności przekształcają się w dobra o ograniczonej dostępności, są przedmiotem świadomego gospodarowania i ochrony.
 Cena: 9,00 PLN
5,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
Handel w polityce rynku pracy [2009] Handel w polityce rynku pracy [2009]
Rynek pracy zawsze przyciągał zainteresowanie licznego grona badaczy, które stale się powiększa, a ich dorobek jest imponujący. W tej sytuacji każda próba włączenia się do tego grona, podejmowana z zewnątrz, wymaga uzasadnienia. Dotyczy to również autorów podjętego zamierzenia badawczego, tym bardziej że zaproponowane przez nich podejście nie mieści się w ramach głównego nurtu badań. Stanowi bowiem próbę uzasadnienia celowości uwzględnienia w polityce wobec rynku pracy roli głównych pracodawców, a przede wszystkim handlu.
 Cena: 37,00 PLN
13,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
Handel w polskiej gospodarce. Kontynuacja i zmiany. Materiały II Konferencji Tendencji Rozwoju handlu w Polsce [2005] Handel w polskiej gospodarce. Kontynuacja i zmiany. Materiały II Konferencji Tendencji Rozwoju handlu w Polsce [2005]
Niniejsza monografia dotyczy funkcjonowania handlu w Polsce i stanowi pogłębienie i uzupełnienie treści zawartych w Raporcie o stanie handlu wewnętrznego w Polsce w 2004 roku, realizowanego corocznie już od ponad dziesięciu lat na zlecenie obecnego Ministerstwa Gospodarki i Pracy.
 Cena: 9,00 PLN
5,00 PLN
Chwilowo niedostępna
 
Informacja w budowaniu pozycji rynkowej małej i średniej firmy [2005] Informacja w budowaniu pozycji rynkowej małej i średniej firmy [2005]
Sprawne działanie przedsiębiorstwa i jego szybka reakcja na zmiany zachodzące na rynku wymaga stałego dostępu do aktualnych, rzetelnych i kompleksowych informacji, które pozwolą podjąć walkę o klienta w warunkach nasilającej się konkurencji. Skutkuje to uznaniem zasobów informacji za jeden z ważniejszych czynników funkcjonowania firmy, a systemu informacyjnego przedsiębiorstwa zapewniającego ich gromadzenie i przetwarzanie oraz bieżącą analizę i efektywne wykorzystanie za zasadnicze narzędzie konkurowania.
 Cena: 9,00 PLN
5,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
Innowacje społeczne. Od idei do upowszechniania efektów. Podsumowanie konferencji [2014] Innowacje społeczne. Od idei do upowszechniania efektów. Podsumowanie konferencji [2014] e-book!
Publikacja stanowi podsumowanie konferencji pt. „Innowacje społeczne. Od idei do upowszechniania efektów", która odbyła się w siedzibie Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie w dniu 24 października 2014 r. Jej organizatorami były: Instytut Badania Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, ALK, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a partnerem merytorycznym - firma Goodbrand - Social Innovation Partners.
 Pobierz e-book
 
Innowacje społeczne. Od idei do upowszechniania efektu [2014] Innowacje społeczne. Od idei do upowszechniania efektu [2014]
Wyzwania współczesnego świata są liczne i złożone. Występują w sferze życia społecznego i gospodarczego, odnoszą się także do wielu problemów środowiska naturalnego, determinujących zdrowe funkcjonowanie społeczeństwa. Rozwiązywanie problemów i urzeczywistnianie wyzwań składa się na dbałość o jakość życia społeczeństwa
i poprawę tej jakości.
 Cena: 32,00 PLN
Chwilowo niedostępna
 
Jak żyjemy. Warunki materialne, konsumpcja, zachowania na rynku [2005] Jak żyjemy. Warunki materialne, konsumpcja, zachowania na rynku [2005]
Obserwujemy proces intensywnych zmian w konsumpcji i warunkach życia Polaków. Rodzi się więc pytanie: jak żyjemy? jak żyją współcześni Polacy? w jakich warunkach materialnych? co zmienia się w naszych postawach, konsumpcji i zachowaniach na rynku?
 Cena: 13,00 PLN
Chwilowo niedostępna (nakład wyczerpany)
 
Kondycja ekonomiczna polskich eksporterów. Wyniki badań sprawozdań finansowych [2007] Kondycja ekonomiczna polskich eksporterów. Wyniki badań sprawozdań finansowych [2007]
Publikacja wykorzystuje wykorzystuje wielokryterialny podział populacji eksporterów na sektory własności, klasy wielkości przedsiębiorstw, główne sekcje i działy gospodarki narodowej do analizy wskaźnikowej ich sytuacji finansowej na tle nieeksporterów.
 Cena: 30,00 PLN
5,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
Konsument na rynku e-handlu i e-bankowości [2011] Konsument na rynku e-handlu i e-bankowości [2011]
Współcześni konsumenci, ceniąc sobie wygodę, czas, dostępność do dóbr i usług, coraz częściej sięgają po e-usługi. Wiodącą rolę odrywają tu e-handel i e-bankowość. W opracowaniu zwrócono uwagę na przyczyny atrakcyjności e-handlu i e-bankowości, na zmiany, jakie zaszły na tych rynkach, a także uwarunkowania ich rozwoju w najbliższych latach.

 

 Cena: 46,00 PLN
32,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
Konsument na rynku europejskim [2007] Konsument na rynku europejskim [2007]
Żyjemy w społeczeństwie konsumpcyjnym, a konsumpcja jest ważną częścią codziennego życia każdego człowieka. Unia Europejska od 1 maja 2004 roku zyskała ponad 103 mln nowych konsumentów, a kolejne kraje, np. Ukraina, aspirują do członkostwa we Wspólnocie
 Cena: 40,00 PLN
5,00 PLN
Chwilowo niedostępna
 
Konsument na rynku usług w Polsce [2013] Konsument na rynku usług w Polsce [2013]
Książka jest próbą identyfikacji sytuacji i zachowań konsumentów na rynku usług, z uwzględnieniem uwarunkowań makro i mikroekonomicznych oraz przewidywanych zmian, wynikających ze wspomnianych wcześniej megatrendów (globalizacji, integracji i cyfryzacji) i zarysowujących się trendów w konsumpcji. Przedstawiono w niej analizę zmian w sektorze usług w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej i w perspektywie do 2020 r.
 Cena: 45,00 PLN
42,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
Konsumpcja a rozwój gospodarczy [2007] Konsumpcja a rozwój gospodarczy [2007]
Konsumpcja jako czynnik stymulujący rozwój gospodarczy to przedmiot zbioru opracowań studialnych naświetlających złożoność relacji między konsumpcją, wzrostem gospodarczym, procesami globalizacji oraz zrównoważonym rozwojem we współczesnym świecie. Niewąt
 Cena: 50,00 PLN
5,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
Konsumpcja w gospodarstwach domowych - zmiany i zróżnicowania [2004] Konsumpcja w gospodarstwach domowych - zmiany i zróżnicowania [2004]
Przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce wpłynęły znacząco na poziom życia gospodarstw domowych. Zmiany zachodzące na rynku oraz w sytuacji materialnej gospodarstw domowych spowodowały przeobrażenia w poziomie i strukturze konsumpcji. Wiedza o zmianach, zróżnicowaniach oraz czynnikach warunkujących rozmiary konsumpcji towarów i usług jest bardzo cenna ze względu na wzrastającą rolę konsumenta jako uczestnika rynku. Dokonywane wybory rynkowe coraz wyraźniej współokreślają przyszłą strukturę produkcji i podaży. Równocześnie poprzez porównania międzynarodowe można określić dystans i wskazać na podobieństwa i różnice w poziomie konsumpcji towarów i usług w polskich gospodarstwach domowych i innych krajach Unii Europejskiej.
 Cena: 9,00 PLN
5,00 PLN
Chwilowo niedostępna
 
Konsumpcja w gospodarstwach domowych jako czynnik społeczno-gospodarczego rozwoju regionów [2009] Konsumpcja w gospodarstwach domowych jako czynnik społeczno-gospodarczego rozwoju regionów [2009]
W prezentowanej publikacji zajmujemy się głównie konsumpcją w gospodarstwach domowych jako ważnym obszarem funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki. Jako punkt wyjścia przyjęto założenie, że poziom konsumpcji i jej zróżnicowanie regionalne jest warunkowany czynnikami, które zostały opisane poprzez wskaźniki charakteryzujące gospodarkę, procesy demograficzne, rynek pracy i sytuację finansową ludności. Podstawę analiz stanowiły dostępne w ujęciu regionalnym dane statystyczne opisujące uwarunkowania konsumpcji w skali makroekonomicznej oraz wyniki badań budżetów gospodarstw domowych GUS. Ponadto zostały wykorzystane materiały informacyjne pochodzące z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, a także literatura przedmiotu i wyniki badań innych placówek naukowo-badawczych.
 Cena: 37,00 PLN
13,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
Konsumpcja w wybranych krajach Unii Europejskiej. Zróżnicowanie regionalne [2007] Konsumpcja w wybranych krajach Unii Europejskiej. Zróżnicowanie regionalne [2007]
Kierunki i tendencje zmian w zakresie konsumpcji i jej uwarunkowań w ujęciu regionalnym w wybranych krajach omówiono w oparciu o porównania wskaźników opisujących te zjawiska w latach 1995-2005.
 Cena: 35,00 PLN
5,00 PLN
Chwilowo niedostępna
 
Konwergencja realna szansą dla polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych [2016] Konwergencja realna szansą dla polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych [2016]
W dwóch minionych dekadach postępował szybki proces otwierania i transformacji gospodarek. Rozwój wielu krajów, zaliczanych do niedawna do rozwijających się (np. Chin i Indii), powiązany był z szybkim wzrostem ich wymiany zagranicznej oraz podnoszeniem poziomu edukacji, nauki i techniki. Budowa gospodarki rynkowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, liberalizacja międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz rozszerzenie Unii Europejskiej, jako ważne elementy globalizacji, przyczyniły się także do wprowadzenia wielu milionów nowych pracowników z krajów uprzednio względnie izolowanych gospodarczo i mniej rozwiniętych w orbitę światowej gospodarki.
 Cena: 36,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
Kształtowanie więzi informacyjnych przedsiębiorstwa z rynkiem [2004] Kształtowanie więzi informacyjnych przedsiębiorstwa z rynkiem [2004]
Wraz z ewolucją systemów marketingowych dostrzec można ewolucję pojęcia „komunikacja". Wychodząc z założenia, że marketing partnerski jest systemem opartym na wzajemnym partnerstwie między przedsiębiorstwem a aktualnymi i potencjalnymi klientami, dąży się do budowania trwałych związków lojalnościowych z klientami i aliansów strategicznych z pozostałymi uczestnikami rynku. Przy tak sformułowanych założeniach kluczową rolę odgrywa komunikacja marketingowa, zapewniająca przepływ informacji między uczestnikami rynku.
 Cena: 9,00 PLN
5,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
Źródła i rodzaje informacji rynkowych oraz znaczenie wywiadu biznesowego w polskich firmach Źródła i rodzaje informacji rynkowych oraz znaczenie wywiadu biznesowego w polskich firmach e-book!
Głównym celem raportu jest opisanie i ocena sposobów pozyskiwania, przetwarzania i analizy informacji rynkowych przez mikro, małe, średnie i duże firmy oraz współpracy z dostawcami usług wywiadowczych.
 Pobierz e-book
 
Ludzie młodzi w aktywizacji regionów [2009] Ludzie młodzi w aktywizacji regionów [2009]
Ludzie młodzi w wieku 18-24 lata stanowią znaczącą grupę społeczeństwa, która może odegrać ważną rolę w społecznym i gospodarczym rozwoju kraju i jego poszczególnych regionów. Jednakże ich aktywność społeczna i zawodowa jest mocno zróżnicowana. Z jednej strony występuje grupa młodych osób, dla których trwające przeobrażenia w Polsce tworzą duże możliwości zdobycia i utrwalenia dobrej pozycji społecznej, zawodowej, bytowej oraz samorealizacji, z drugiej zaś są młodzi ludzie, którzy - mimo posiadanego wykształcenia i chęci podjęcia pracy - mają ograniczone szanse na pracę, własne mieszkanie, samorealizację. Nie wykorzystywanie potencjału intelektualnego, społecznego, gospodarczego ludzi młodych niekorzystnie odbija się na rozwoju kraju i jego poszczególnych regionów. Prezentowana publikacja poszukuje odpowiedzi na pytania: jak można sprzyjać zaangażowaniu potencjału ludzi młodych w budowę nowoczesnej gospodarki kraju oraz regionów i przedstawia próby poszukiwania rozwiązań nastawionych na wzbudzanie aktywności tej grupy społecznej.
 Cena: 37,00 PLN
13,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
Małe i średnie przedsiębiorstwa a integracja z rynkiem żywnościowym Unii Europejskiej [2004] Małe i średnie przedsiębiorstwa a integracja z rynkiem żywnościowym Unii Europejskiej [2004]
Wiele czynników przemawiało za koniecznością podjęcia opracowania, które stanowiłoby próbę oceny przygotowań małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku artykułów żywnościowych w Polsce do prowadzenia działalności w ramach Jednolitego Rynku Europejskiego. Rozpoznanie sytuacji w tak aktualnym temacie powinno być przydatne dla organów rządowych i samorządowych, a także samorządów gospodarczych, jako podstawa ewentualnych dalszych działań wspomagających małe i średnie przedsiębiorstwa w procesie przygotowań do akcesji.
 Cena: 9,00 PLN
5,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
Mapa możliwości polskiego eksportu - kraje pozaunijne [2006] Mapa możliwości polskiego eksportu - kraje pozaunijne [2006] e-book!
Opracowanie jest adresowane przede wszystkim do eksporterów oraz firm poszukujących kontaktów gospodarczych w krajach spoza Unii Europejskiej. Założeniem opracowania była próba wskazania obszarów ważnych i perspektywicznych dla rozwoju polskiego eksportu oraz nawiązania trwałych powiązań handlowych, identyfikacja barier i ograniczeń w dostępie do rynków krajów objętych analizą.
 Cena: 0,00 PLN
Pobierz e-book
 
Mierzenie wartości dodanej w handlu zagranicznym – nowe koncepcje, metody i wyzwania [2013] Mierzenie wartości dodanej w handlu zagranicznym – nowe koncepcje, metody i wyzwania [2013]
W opracowaniu przedstawiono prace prowadzone na szczeblu międzynarodowym nad mierzeniem handlu wartością dodaną (koncepcje i bazy danych). Dokonano także przeglądu literatury pod kątem badań empirycznych na poziomach makro i mikro.
 Cena: 48,00 PLN
43,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
NOWOCZESNOŚĆ W SFERZE USŁUG. Zeszyt 1 [2007] NOWOCZESNOŚĆ W SFERZE USŁUG. Zeszyt 1 [2007]
Techniki informacyjne Centra dystrybucyjne Internacjonalizacja handlu
 Cena: 40,00 PLN
5,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
Opakowania kosmetyków - aspekty towaroznawcze i marketingowe [2014] Opakowania kosmetyków - aspekty towaroznawcze i marketingowe [2014]
 Cena: 42,00 PLN
36,00 PLN
Chwilowo niedostępna
 
Podmioty rynkowe w integrującej się gospodarce Europy. Doświadczenia polskie i ukraińskie [2004] Podmioty rynkowe w integrującej się gospodarce Europy. Doświadczenia polskie i ukraińskie [2004]
Tematyka rozszerzania się Unii Europejskiej jest niezwykle rozległa. Niniejsze opracowanie prezentuje wybrane zjawiska, procesy i dylematy pojawiające się w Polsce i na Ukrainie wobec tworzącej się nowej rzeczywistości europejskiej. Autorzy poszczególnych opracowań są przedstawicielami środowisk, które monitorują zmiany zachodzące w różnych obszarach, będących efektem jednoczącej się Europy.
 Cena: 9,00 PLN
5,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego w sferze handlu w Polsce [2009] Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego w sferze handlu w Polsce [2009]
Celem opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie, jaka jest pozycja zagranicznych przedsiębiorstw handlowych w Polsce i jakie są rzeczywiste efekty napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do sfery handlu w Polsce. Oprócz szeregu korzyści związanych z napływem tych inwestycji do naszego kraju, autorzy zwracają uwagę na pewne efekty negatywne.
 Cena: 37,00 PLN
25,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
Polska szkoła makrokonkurencyjności Polska szkoła makrokonkurencyjności
W monografii autorka przedstawia szeroką panoramę polskich osiągnięć i ustaleń w zakresie makrokonkurencyjności na tle dorobku światowego. W ramach tak zarysowanej szkoły polskiej wyróżnia cztery nurty badawcze. Jednocześnie przypisuje szczególną rolę kapitałowi społecznemu i jakości instytucji w kształtowaniu konkurencyjności gospodarki będącej w okresie post-transformacji.
 Cena: 0,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ. Tom II [2004] POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ. Tom II [2004]
W książce przeanalizowano konsekwencje przystąpienia Polski do UE w wybranych dziedzinach. Omówiono także status Polski jako aktywnego obserwatora w okresie przedakcesyjnym...
Inne wersje językowe: 
 
 Cena: 39,00 PLN
11,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
POLSKA W WTO [2002] POLSKA W WTO [2002]
Autorzy książki przybliżają Czytelnikom skomplikowane i różnorodne regulacje WTO, pokazują ich znaczenie dla polskiego handlu zagranicznego i innych dziedzin współpracy z zagranicą, ...
 Cena: 0,00 PLN
Chwilowo niedostępna (nakład wyczerpany)
 
Polskie inwestycje za granicą 2010-2012 [2013] Polskie inwestycje za granicą 2010-2012 [2013]
W pracy zdefiniowano pojęcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych i opisano teoretyczne koncepcje międzynarodowych przepływów kapitałowych, w tym inwestycji bezpośrednich, oraz motywy inwestorów i korzyści wynikające z internacjonalizacji produkcji.
 Cena: 36,00 PLN
32,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw - stan i uwarunkowania [2004] Pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw - stan i uwarunkowania [2004]
Niniejsza publikacja powstała jako rezultat konfrontacji różnych punktów patrzenia na pomoc publiczną adresowaną do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Autorami poszczególnych części są bowiem przedstawiciele instytucji i ośrodków, które pomoc publiczną świadczą, monitorują oraz próbują badać jej wpływ na działalność małych i średnich przedsiębiorstw.
 Cena: 9,00 PLN
5,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
Postawy i opinie uczniów białostockich szkół zawodowych wobec zawodu, edukacji zawodowej i przyszłości zawodowej. Raport z badań [2009] Postawy i opinie uczniów białostockich szkół zawodowych wobec zawodu, edukacji zawodowej i przyszłości zawodowej. Raport z badań [2009] e-book!
Szkolnictwo zawodowe w Polsce od lat przeżywa trudny okres, a perspektywy zmiany tej sytuacji są odległe. Dotychczasowe zmiany systemowe w edukacji młodzieży kładły akcent na kształcenie ogólne, zaniedbując kształcenie zawodowe. Szczególnie niekorzystna sytuacja powstała w systemie zasadniczego szkolnictwa zawodowego, gdzie w latach 1990-2006 liczba zasadniczych szkół zawodowych zmniejszyła się o 40%, a liczba kształcących się w nich uczniów zmalała o 72%. Pod tym względem poprawiła się nieco sytuacja w kształceniu zawodowym na poziomie techników.
 Cena: 0,00 PLN
Pobierz e-book
 
Potrzeby pracodawców a rozwój szkolnictwa zawodowego w Siedlcach. Raport z badania pracodawców i analiza rynku pracy. [2011] Potrzeby pracodawców a rozwój szkolnictwa zawodowego w Siedlcach. Raport z badania pracodawców i analiza rynku pracy. [2011] e-book!
W raporcie zamieszczone zostały wyniki badania przeprowadzonego przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur (IBRKK) wśród pracodawców funkcjonujących na siedleckim rynku pracy na temat bieżącej sytuacji i przewidywanych zmian w zakresie wielkości i struktury miejsc pracy, przygotowania zawodowego absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i techników oraz oczekiwań pracodawców wobec pracowników. W przypadku wybranych zagadnień (kreowanie wizerunku szkolnictwa zawodowego, współpraca pracodawców ze szkolnictwem zawodowym) wyniki badania zostały rozszerzone o informacje pozyskane z badania jakościowego, przeprowadzonego metodą pogłębionego wywiadu grupowego (focus group) z zastosowaniem techniki projekcyjnej „Planeta".
 Cena: 0,00 PLN
Pobierz e-book
 
Przedsiębiorczość w procesach rozwoju rynków lokalnych [2006] Przedsiębiorczość w procesach rozwoju rynków lokalnych [2006]
Podjęcie problematyki przedsiębiorczości jako siły sprawczej rozwoju gospodarczego w skali lokalnej, regionalnej i ogólnokrajowej jest reakcją na potrzebę pogłębionego rozumienia mechanizmów przedsiębiorczości i jej związków z polityką regionalną i lokalną.
 Cena: 50,00 PLN
5,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
Przedsiębiorstwa transnarodowe w sektorze usług [2005] Przedsiębiorstwa transnarodowe w sektorze usług [2005]
Korporacje transnarodowe - charakterystyczny fenomen końca XX i początku XXI wieku - budzą szczególne zainteresowanie. Wynika ono z ich pozycji rynkowej, a zwłaszcza - udziału w międzynarodowych przepływach czynników produkcji, inwestycji bezpośrednich, postępu technicznego, lokalizacji działalności, strategii rynkowej, wpływu na sytuację konkurencyjną, oddziaływania na rynek zatrudnienia, metod organizacji i zarządzania, gospodarki finansowej (ceny transferowe, globalizacja korzyści - lokalizacja kosztów, dochody i ich transfery za granicę) i wielu innych.
 Cena: 9,00 PLN
5,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
Przestrzenne zróżnicowanie konsumpcji w Polsce [2006] Przestrzenne zróżnicowanie konsumpcji w Polsce [2006]
Książka składa się z pięciu problemowych rozdziałów uwzględniających różne źródła informacji. Podstawę analiz przestrzennych zróżnicowań stanowią dane statystyczne opisujące uwarunkowania konsumpcji w skali makroekonomicznej a także wyniki badań budżetów gospodarstw domowych GUS, w tym zbiór indywidualnych danych z badań budżetów w 2004 roku. Ponadto wykorzystana została literatura przedmiotu i wyniki badań innych placówek naukowo badawczych.
 Cena: 20,00 PLN
Chwilowo niedostępna (nakład wyczerpany)
 
Regionalne zróżnicowanie wykorzystania narzędzi rynku pracy [drukowana] [2008] Regionalne zróżnicowanie wykorzystania narzędzi rynku pracy [drukowana] [2008]
Celem projektu było rozpoznanie i ocena regionalnego zróżnicowania, zarówno sposobu, jak i efektów wykorzystania aktywnych instrumentów ograniczania bezrobocia.
Inne wersje językowe: 
 
 Cena: 0,00 PLN
Chwilowo niedostępna
 
Regionalne zróżnicowanie wykorzystania narzędzi rynku pracy [e-book] [2008] Regionalne zróżnicowanie wykorzystania narzędzi rynku pracy [e-book] [2008] e-book!
Celem projektu było rozpoznanie i ocena regionalnego zróżnicowania, zarówno sposobu, jak i efektów wykorzystania aktywnych instrumentów ograniczania bezrobocia.
Inne wersje językowe: 
 
 Cena: 0,00 PLN
Pobierz e-book
 
Rozwój szkolnictwa zawodowego w Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy. Raport z badań [2010] [e-book] Rozwój szkolnictwa zawodowego w Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy. Raport z badań [2010] [e-book] e-book!
Mamy nadzieję, że z rezultatów badań i analiz przedstawionych w niniejszej publikacji korzystać będą szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, instytucje działające na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego, doradcy zawodowi, regionalni pracodawcy, uczniowie i słuchacze szkół oraz placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe. Żywimy przekonanie, że wyniki tych badań będą bodźcem do wielowymiarowej współpracy między szkolnictwem zawodowym, pracodawcami i instytucjami białostockiego rynku pracy, skutkującej dostosowaniem szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy i świadomym wyborem ścieżki edukacji przez młodzież.
 Cena: 0,00 PLN
Pobierz e-book
 
Rynek pracy w Polsce w początkach XXI wieku. Wybrane zagadnienia [2012] Rynek pracy w Polsce w początkach XXI wieku. Wybrane zagadnienia [2012]
Celem monografii jest identyfikacja oraz analiza i ocena kluczowych zjawisk i procesów zachodzących na rynku pracy w Polsce. Podjęta przez autorów problematyka nawiązuje do głównych nurtów badań z zakresu rynku pracy. Dotyczy to m.in. prowadzonej polityki rynku pracy oraz zachowań przedsiębiorców w warunkach zmian na tym rynku. Przedstawione rozważania stanowią próbę zarysowania podstawowych problemów stojących przed uczestnikami rynku pracy oraz mogących się pojawić w perspektywie najbliższych lat.
 Cena: 45,00 PLN
36,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu: Kraje Afryki - Algieria, Egipt [2012] Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu: Kraje Afryki - Algieria, Egipt [2012]
W monografii zamieszczono informacje dotyczące całej Afryki, jak i wybranych krajów. Znaczną część opracowania poświęcono Algierii i Egiptowi. Chociaż w opinii polskich inwestorów i eksporterów są to rynki odległe, trudne i dość niebezpieczne, to z punktu widzenia ich potencjału gospodarczego warto na nie zwrócić uwagę.
 Cena: 35,00 PLN
28,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu: Kraje Ameryki Łacińskiej - Argentyna, Brazylia, Kolumbia [2010] Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu: Kraje Ameryki Łacińskiej - Argentyna, Brazylia, Kolumbia [2010]
Biorąc pod uwagę zachodzące zmiany gospodarcze, stabilizującą się sytuację polityczną i pozytywne opinie między innymi polskich placówek zagranicznych działających w krajach Ameryki Łacińskiej, w kolejnej publikacji z serii „Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu" ten właśnie region świata autorzy opracowania przedstawiają potencjalnym inwestorom.
 Cena: 42,00 PLN
23,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu: Kraje Azji - Korea Południowa, Malezja, Wietnam [2011] Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu: Kraje Azji - Korea Południowa, Malezja, Wietnam [2011]
Biorąc pod uwagę zachodzące zmiany gospodarcze i opinie, m.in. polskich placówek zagranicznych działających w krajach Azji, w kolejnej publikacji w serii Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu autorzy opracowania postanowili przybliżyć potencjalnym inwestorom właśnie ten region świata.
 Cena: 35,00 PLN
28,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu: Kraje Azji Południowej i Azji Południowo-Wschodniej – Indie, Indonezja [2017] Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu: Kraje Azji Południowej i Azji Południowo-Wschodniej – Indie, Indonezja [2017] Nowość!
Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur ma przyjemność przekazać do rąk Czytelników kolejną publikację z serii wydawniczej Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu pt.: Kraje Azji Południowej i Azji Południowo-Wschodniej. Indie, Indonezja.
 Cena: 36,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu: Kraje Zatoki Perskiej - Arabia Saudyjska, Katar,  Zjednoczone Emiraty Arabskie [2013] Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu: Kraje Zatoki Perskiej - Arabia Saudyjska, Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie [2013]
W monografii zamieszczono informacje dotyczące krajów Zatoki Perskiej jako całego regionu, jak i wybranych trzech krajów. Znajdują się w niej informacje ogólne, dotyczące powierzchni kraju, liczby ludności, stolic, języków, ustrojów politycznych, a także wymiany handlowej i bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz inne, niezbędne do pierwszych ocen i odpowiedzi na pytanie, czy rynki te są interesujące z punktu widzenia polskiego potencjalnego eksportera lub inwestora.
 Cena: 35,00 PLN
32,00 PLN
Chwilowo niedostępna
 
Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu: Unia Europejska – Bułgaria, Rumunia. Wybrane aspekty [2015] Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu: Unia Europejska – Bułgaria, Rumunia. Wybrane aspekty [2015]
W związku z jubileuszem 10-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej kolejna monografia z serii „Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu" w 2015 roku poświęcona została krajom unijnym.
 Cena: 42,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
Segmentacja rynku i typologia konsumentów [2009] Segmentacja rynku i typologia konsumentów [2009]
Typologia konsumentów i segmentacja rynku: jacy jesteśmy, jak zachowujemy się na rynku, w jaki sposób podejmujemy decyzje wyboru produktów, usług i informacji, jakimi kierujemy się motywacjami, na ile jesteśmy zróżnicowani jako społeczność konsumentów, co to oznacza dla przedsiębiorstw i strategii wyboru rynków docelowych? W jaki sposób przedsiębiorstwo ma wiązać wybór kategorii potrzeb, które pragnie zaspokajać, docelowej grupy konsumentów w warunkach ostrej konkurencji, rozdrabniania rynków, ograniczeń po stronie zasobów i dostępnych instrumentów działania?
 Cena: 55,00 PLN
21,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
Sektor handlu w rozwoju regionów - sukcesy i dylematy [2006] Sektor handlu w rozwoju regionów - sukcesy i dylematy [2006]
Zamieszczone w niniejszym opracowaniu materiały mają na celu prezentację i ocenę przemian dokonujących się w sferze handlu oraz ich skutków, ze szczególnym uwzględnieniem związków handlu z gospodarką regionalną.
 Cena: 40,00 PLN
5,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
Sektor usług a wykorzystanie zasobów pracy w Polsce w okresie spowolnienia gospodarki [2014] Sektor usług a wykorzystanie zasobów pracy w Polsce w okresie spowolnienia gospodarki [2014]
Usługi we współczesnych gospodarkach są znaczącym sektorem ekonomicznym, a ich ranga wciąż wzrasta. Przyczyniają się do rozwoju gospodarki, zarówno bezpośrednio generując coraz większą część produktu krajowego brutto, jak i pośrednio wpływając na wzrost produktywności pozostałych sektorów. Decydują nie tylko o postępie ekonomicznym, ale także społecznym i kulturalnym. Wpływają na poziom konsumpcji, zapewniają społeczeństwom wysoki standard życiowy oraz bezpieczeństwo socjalne.
 Cena: 48,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
Sektor usług w kształtowaniu rynku pracy [2009] Sektor usług w kształtowaniu rynku pracy [2009]
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zmian zachodzących na rynku pracy sektora usług oraz działań podejmowanych na rzecz wzrostu zatrudnienia w sferze handlu i usługach na rynkach lokalnych, w tym na rzecz wykorzystania funduszy unijnych. Praca jest prezentacją wyników badań prowadzonych nie tylko w Instytucie Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, lecz również w innych ośrodkach akademickich w Polsce.
 Cena: 30,00 PLN
Chwilowo niedostępna
 
Stan i tendencje rozwoju usług biznesowych w Polsce [2006] Stan i tendencje rozwoju usług biznesowych w Polsce [2006]
Rozwój ekonomiczny znajduje odzwierciedlenie nie tylko w prousługowych zmianach struktury gospodarki, ale także w przeobrażeniach zachodzących wewnątrz sektora usług. Przejawia się to głównie w rosnącym udziale usług nowych i nowoczesnych oraz malejącej r
 Cena: 30,00 PLN
5,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
Sytuacja koniunkturalna i bariery działalności polskich eksporterów. Wyniki badań metodą testu koniunktury [2007] Sytuacja koniunkturalna i bariery działalności polskich eksporterów. Wyniki badań metodą testu koniunktury [2007]
Publikacja ta to wielowątkowa analiza tendencji zmian koniunktury eksporterów i nieeksporterów z sekcji przetwórstwa przemysłowego. Obejmuje podstawowe wskaźniki sytuacji koniunkturalnej, kształtowanie się portfela zamówień...
 Cena: 30,00 PLN
5,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
Tendencje rozwojowe polskiego rynku usług logistycznych [2005] Tendencje rozwojowe polskiego rynku usług logistycznych [2005]
Celem opracowania jest próba nakreślenia tendencji rozwoju rynku usług logistycznych w Polsce na tle rozwiązań i standardów mających zastosowanie w krajach byłej „Piętnastki".
 Cena: 9,00 PLN
5,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
The EU-Taiwan FTA - What Does It Mean for Poland? [2011] The EU-Taiwan FTA - What Does It Mean for Poland? [2011]
The paper analyses an impact of a potential EU-Taiwan free trade agreement (FTA) for Poland's economy, especially for trade and investment. A potential coverage of the deal and conditions, under which it should be concluded, are based on the lessons from the existing EU and Taiwan FTAs as well as from the EU's and Taiwan's expected offensive and defensive interests in future negotiations.
 Cena: 46,00 PLN
32,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
The Transformation of Consumption and Consumer Behaviour [2012] The Transformation of Consumption and Consumer Behaviour [2012]
In the work, we present the selected, important transformations in the contemporary consumption as well as the dilemmas accompanying those transformations.
 Cena: 46,00 PLN
36,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
UNIA EUROPEJSKA. Tom I [2004] UNIA EUROPEJSKA. Tom I [2004]
W książce omówiono główne etapy rozwoju Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej oraz istotę i praktykę integracji w ramach tego ugrupowania. W szczególności analizą objęto instytucje Wspólnot, zasady ich funkcjonowania...
 Cena: 42,00 PLN
Chwilowo niedostępna
 
Unia Gospodarcza i Walutowa - droga do pułapki zadłużenia [2012] Unia Gospodarcza i Walutowa - droga do pułapki zadłużenia [2012]
 Cena: 50,00 PLN
42,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
Upadłość konsumencka w Polsce na tle doświadczeń innych krajów Unii Europejskiej [2014] Upadłość konsumencka w Polsce na tle doświadczeń innych krajów Unii Europejskiej [2014]
Monografia dotyczy zjawiska upadłości konsumenckiej w Polsce na tle doświadczeń innych krajów Unii Europejskiej. Scharakteryzowano w niej sytuację finansową polskich konsumentów, a także stan ich ochrony na rynku finansowym. Przedstawiono również rynek kredytów i pożyczek w Polsce i zmiany w korzystaniu z tych produktów bankowych.
 Cena: 42,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
Usługi turystyczne a czas wolny [2005] Usługi turystyczne a czas wolny [2005]
We współczesnym świecie turystyka jest bardzo szybko rozbijającą się dziedziną życia i zajmuje znaczną, część czasu wolnego. Jest także czynnikiem rozwoju kultury, wzajemnego poznania i działalności gospodarczej. Turystyka jest szczególnie wrażliwa na zmieniające się warunki gospodarcze, ekonomiczne, społeczne, środowiskowe i technologiczne. Wieloaspektowe przeobrażenia potrzeb, motywacji, preferencji turystów prowadzą do rozwoju form turystyki, do powstawania nowych rynków turystycznych.
 Cena: 9,00 PLN
5,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
Usługi w gospodarce światowej [2009] Usługi w gospodarce światowej [2009]
Podjęte badania zajmują się nową kategorią ekonomii usług - „światowym rynkiem usług". Współczesne gospodarki narodowe, ich problemy rozwojowe, przemiany strukturalne są w coraz większym stopniu funkcją określonych stanów oraz przemian na światowych rynkach usług, które rządzą się własnymi - względnie niezależnymi - prawami rynkowymi, instytucjonalizującymi się w mechanizmach, w organizacjach międzynarodowych, w zorganizowanych formach rynku.
 Cena: 34,00 PLN
23,80 PLN
Chwilowo niedostępna (nakład wyczerpany)
 
Usługi w rozwoju społeczno-gospodarczym Unii Europejskiej [2007] Usługi w rozwoju społeczno-gospodarczym Unii Europejskiej [2007]
Współczesne zainteresowanie sektorem usług wynika już nie tyle z jego dużego udziału w tworzeniu wartości dodanej oraz absorpcji pracujących w gospodarkach narodowych, co z faktu, że sytuacja ekonomiczna w sektorze usług determinuje konkurencyjność owych
 Cena: 40,00 PLN
5,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
Uwarunkowania rozwoju społeczno-zawodowej aktywności ludzi młodych [2008] Uwarunkowania rozwoju społeczno-zawodowej aktywności ludzi młodych [2008]
Przystępując do realizacji badań w ramach sieci naukowej „Miejsce i rola ludzi młodych (18-35 lat) w społeczeństwie i gospodarce” zamierzaliśmy poszukać odpowiedzi na pytanie, jak można zaangażować potencjał ludzi młodych w budowę nowoczesnej
 Cena: 47,00 PLN
23,50 PLN
Dodaj do koszyka
 
Wariantowa projekcja popytu na pracę w województwie lubelskim do 2020 r. ze szczególnym uwzględnieniem zawodów szkolnictwa zawodowego. [2011] Wariantowa projekcja popytu na pracę w województwie lubelskim do 2020 r. ze szczególnym uwzględnieniem zawodów szkolnictwa zawodowego. [2011] e-book!
Raport ten jest trzecim z kolei opracowaniem w ramach realizacji projektu: „Nowy wizerunek szkół zawodowych w Lublinie i Chełmie - większe szanse na rynku pracy". Przedstawiono w nim wariantowe projekcje popytu na pracę dla absolwentów szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim do 2020 r.
 Cena: 0,00 PLN
Pobierz e-book
 
Wizerunek siedleckiego szkolnictwa zawodowego i kierunki jego zmian wobec potrzeb rynku pracy. Raport z badań przeprowadzonych metodą zogniskowanego wywiadu grupowego. [2011] Wizerunek siedleckiego szkolnictwa zawodowego i kierunki jego zmian wobec potrzeb rynku pracy. Raport z badań przeprowadzonych metodą zogniskowanego wywiadu grupowego. [2011] e-book!
W opracowaniu prezentujemy wyniki dwóch badań jakościowych przeprowadzonych w ramach projektu Rozwój szkolnictwa zawodowego w Siedlcach w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy. Głównym celem pierwszego badania jakościowego było pogłębienie wiedzy o sytuacji absolwentów szkolnictwa zawodowego na siedleckim rynku pracy w kontekście oczekiwań pracodawców oraz zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych. Celem drugiego badania jakościowego (focus group) było poznanie wizerunku siedleckiego szkolnictwa zawodowego i kierunków oraz sposobów jego zmiany w kontekście aktualnych i przyszłych potrzeb siedleckiego rynku pracy i określenie, co należy zmienić, aby szkolnictwo zawodowe do 2015 r. i 2020 r. kreowało podaż elastycznie dostosowującą się do potrzeb rynku pracy.
 Cena: 0,00 PLN
Pobierz e-book
 
Wolne i Otwarte Oprogramowanie w polskich przedsiębiorstwach [2011] Wolne i Otwarte Oprogramowanie w polskich przedsiębiorstwach [2011]
Rosnące wykorzystanie technologii informacyjnych w gospodarce światowej, w tym polskiej, skłania do prowadzenia dogłębnych ekonomicznych analiz tego procesu. Jednym z jego aspektów, który zasługuje na szczególną uwagę, jest możliwość eksploatacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania (WOO). Jego pojawienie się nie tylko zmieniło oblicze odpowiedniego segmentu rynku teleinformatycznego, ale także urosło do rangi ważnego problemu współczesnych badań nad gospodarką.
 Cena: 0,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel wewnątrzgałęziowy państw Grupy Wyszehradzkiej [2013] Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel wewnątrzgałęziowy państw Grupy Wyszehradzkiej [2013]
Monografia jest prezentacją wyników analizy, w której na przykładzie państw Grupy Wyszehradzkiej, tj. Czech, Polski, Słowacji i Węgier, zbadano wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (oraz innych wyodrębnionych na gruncie teorii czynników) na dynamikę i strukturę rodzajową handlu wewnątrzgałęziowego państw Grupy Wyszehradzkiej (Czech, Polski, Słowacji i Węgier) w latach 1995-2010. Dokonano tego za pomocą metod analizy statystyczno-opisowej oraz analizy regresji z wykorzystaniem danych panelowych. Z przeprowadzonego badania wynika, że napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do państw Grupy Wyszehradzkiej sprzyjał rozwojowi handlu wewnątrzgałęziowego zarówno produktami zróżnicowanymi pionowo, jak i poziomo. Wpływ pozostałych zmiennych uwzględnionych w modelu był w większości zgodny z teorią.
 Cena: 50,00 PLN
45,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na stosunki gospodarcze Polski z zagranicą [2009] Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na stosunki gospodarcze Polski z zagranicą [2009]
W maju 2009 r. minęło pięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Z tej okazji Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur podjął próbę zbadania wpływu akcesji na wymianę handlową i przepływy czynników produkcji między Polską a pozostałymi państwami UE, a także na stosunki gospodarcze Polski z państwami trzecimi. W książce, która powstała na kanwie tych badań, szczegółowo omówiono przyjęte przez Polskę instrumenty wspólnej polityki handlowej, mechanizmy wspólnej polityki rolnej oraz regulacje jednolitego rynku europejskiego.
 Cena: 60,00 PLN
21,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
Wpływ integracji przedsiębiorstw handlowych na procesy konkurencji [2005] Wpływ integracji przedsiębiorstw handlowych na procesy konkurencji [2005]
Poszczególne referaty ukazują zarówno atrybuty, które sieci zintegrowane mogą wykorzystać w kształtowaniu swojej konkurencyjności, jak i bariery utrudniające czy wręcz hamujące jej wzrost. Prezentują równocześnie zagadnienia ogólne, jak i bardziej szczegółowe. Te ostatnie są przedmiotem rozważań przede wszystkim w opracowaniach praktyków gospodarczych. Przedstawili oni własne doświadczenia w kształtowaniu konkurencyjności w sieciach zintegrowanych funkcjonujących na rynkach lokalnych i regionalnych.
 Cena: 9,00 PLN
5,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
Wpływ wejścia Polski do strefy euro na bezrobocie i zatrudnienie [drukowana] [2008] Wpływ wejścia Polski do strefy euro na bezrobocie i zatrudnienie [drukowana] [2008]
Próba takiego oszacowania, ,,zważenia'' istotności poszczególnych efektów integracji monetarnej, jest zasadniczym celem niniejszego opracowania. Szczególny nacisk kładziemy na rynek pracy oraz jego charakterystyki: podaż i popyt na pracę, bezrobocie i zatrudnienie. Część pierwszą poświęcamy omówieniu teoretycznych podstaw oraz dotychczasowych doświadczeń z wprowadzenia w Europie Unii Gospodarczo Walutowej. Z kolei przedmiotem części drugiej jest sporządzenie ilościowego oszacowania krótko, średnio i długookresowych skutków wprowadzenia euro w Polsce zarówno dla naszego kraju jak i dla całej strefy euro.
 Cena: 0,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
Wpływ wejścia Polski do strefy euro na bezrobocie i zatrudnienie [e-book] [2008] Wpływ wejścia Polski do strefy euro na bezrobocie i zatrudnienie [e-book] [2008] e-book!
Próba takiego oszacowania, ,,zważenia'' istotności poszczególnych efektów integracji monetarnej, jest zasadniczym celem niniejszego opracowania. Szczególny nacisk kładziemy na rynek pracy oraz jego charakterystyki: podaż i popyt na pracę, bezrobocie i zatrudnienie. Część pierwszą poświęcamy omówieniu teoretycznych podstaw oraz dotychczasowych doświadczeń z wprowadzenia w Europie Unii Gospodarczo Walutowej. Z kolei przedmiotem części drugiej jest sporzšdzenie ilościowego oszacowania krótko, średnio i długookresowych skutków wprowadzenia euro w Polsce zarówno dla naszego kraju jak i dla całej strefy euro.
 Cena: 0,00 PLN
Pobierz e-book
 
Współpraca inwestycyjna Chin Kontynentalnych z zagranicą [2014] Współpraca inwestycyjna Chin Kontynentalnych z zagranicą [2014]
Monografia jest próbą pokazania rozwoju Chin w ostatnim trzydziestoleciu przez wzrost bezpośrednich inwestycji zarówno napływających, jak i wychodzących z Państwa Środka. Przedstawiono w niej ogólną charakterystykę sytuacji gospodarczej Chin, bezpośrednie inwestycje zagraniczne napływające do Chin, a także chińskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Załączono również katalog wytycznych kierunków realizacji bezpośrednich inwestycji przemysłowych w Chinach.
 Cena: 45,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
Wyzwania dla dystrybucji na jednolitym rynku europejskim rynku wewnętrznym. Szanse dla małych i średnich przedsiębiorstw [2004] Wyzwania dla dystrybucji na jednolitym rynku europejskim rynku wewnętrznym. Szanse dla małych i średnich przedsiębiorstw [2004]
Niniejsza publikacja prezentuje materiały, które są uzupełnieniem i pogłębieniem problemów będących przedmiotem analizy w Raporcie o stanie handlu wewnętrznego w Polsce w 2003 roku.
 Cena: 9,00 PLN
5,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w sektorze usług w Polsce [2004] Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w sektorze usług w Polsce [2004]
Cele cząstkowe pracy sprowadzają się do próby charakterystyki, analizy porównawczej i oceny uwarunkowań rynkowych i instytucjonalno-systemowych ZIB w krajowym sektorze usług, w tym instrumentów polityki gospodarczej na tle uregulowań międzynarodowych i poszczególnych krajów, rozmiarów i dynamiki ZIB w sektorze usług, struktury rodzajowej i przestrzennej strumieni i zasobów napływu i odpływu ZIB w krajowym sektorze usług, działalności spółek z kapitałem zagranicznym w wybranych sekcjach usług (w tym pośrednictwo finansowe, łączność, usługi logistyczne, handel, hotelarstwo i gastronomia).
 Cena: 9,00 PLN
5,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
ZMIANY KURSU WALUTOWEGO A CENY I REAKCJE PRZEDSIĘBIORSTW W HANDLU ZAGRANICZNYM [2002] ZMIANY KURSU WALUTOWEGO A CENY I REAKCJE PRZEDSIĘBIORSTW W HANDLU ZAGRANICZNYM [2002]
Ważnym bodźcem do napisania tej pracy był szybki w ostatnich latach rozwój przenoszenia zmian kursowych na ceny. Dwa dominujące dotychczas podejścia, jedno wychodzące od "prawa jednej ceny", drugie...
 Cena: 36,00 PLN
5,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
Znaczenie długu dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Przykład Polski [2010] Znaczenie długu dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Przykład Polski [2010]
W pracy koncentrujemy się, posiłkując się rozważaniami teoretycznymi, na zjawisku zadłużania się Polski w ostatnich dziesięciu latach. Z analizy wynika rosnące uzależnienie dynamiki wzrostu PKB i sytuacji ekonomicznej prywatnych sektorów od dostępu do kredytu. Dotyczy to zarówno długu krajowego (wobec rezydentów krajowych), jak i zadłużenia zagranicznego.
 Cena: 63,00 PLN
35,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
Znaczenie e-usług społecznych dla współczesnego konsumenta [2013] Znaczenie e-usług społecznych dla współczesnego konsumenta [2013]
Monografia obejmuje rozważania na temat kilku wyodrębnionych rodzajów e-usług społecznych oraz e-administracji, która wprawdzie nie należy stricte do usług społecznych, to jednak odgrywa ogromną rolę w rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Analiza koncentruje się na określeniu istoty danego rodzaju e-usług, form i skali korzystania z nich przez polskich konsumentów oraz perspektywy dalszego rozwoju. Ważnym uzupełnieniem analiz są porównania międzynarodowe dotyczące zakresu korzystania z omawianych e-usług w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej.
 Cena: 36,00 PLN
32,00 PLN
Dodaj do koszyka