Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaDziałalnośćZakład Integracji Europejskiej (ZIE)Unia Europejska.pl (d. Wspólnoty Europejskie)Spis treści numerów wg roczników2010
Szukaj:   
 

 
Rada Programowa
Kolegium Redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1992
1993
1991
Abstrakty
Egzemplarze on-line
Najczęściej cytowane artykuły w czasopiśmie

Materiały do pobrania
biuletyn WE 203-Ambroziak-Kaszczak

 

2010

STATYSTYCZNY OBRAZ UNII EUROPEJSKIEJ

 • Eksport Unii Europejskiej do Rosji - Wojciech Mroczek - Nr 1 (200)
 • Handel wyrobami branży motoryzacyjnej UE podczas kryzysu - Wojciech Mroczek - Nr 2 (201)
 • Handel Unii Europejskiej w 2009 r. - Wojciech Mroczek - Nr 3 (202)
 • Korea Południowa jako partner handlowy Polski i Unii Europejskiej - Łukasz Ambroziak - Nr 3 (202)
 • Chiny jako rynek eksportu Unii Europejskiej - Wojciech Mroczek - Nr 4 (203)
 • Handel zagraniczny Estonii - Wojciech Mroczek - Nr 5 (204)
 • Indie - ważny partner handlowy Unii Europejskiej - Wojciech Mroczek - Nr 6 (205)

ABC UNII EUROPEJSKIEJ

 • Nowa Komisja Europejska na lata 2010-2014 - Nr 1 (200)
 • Próba reformowania procedury wyborczej do Parlamentu Europejskiego na poziomie unijnym - Marcin Rulka - Nr 2 (201)
 • Przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej - przygotowania i priorytety - Marzenna Błaszczuk-Zawiła - Nr 4 (203)
 • Traktat z Lizbony - spodziewane zmiany - Ewa Kaliszuk - Nr 5 (204)

GOSPODARKA I FINANSE

 • Przepływy finansowe między Polską a budżetem UE; efekty członkostwa i możliwe zmiany - Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska - Nr 1 (200)
 • Wykorzystanie czynnika pracy - realizacja strategii lizbońskiej w sferze zatrudnienia - Piotr Ważniewski - Nr 1 (200)
 • Grecki kryzys i drogi jego rozwiązania - Adam Gwiazda - Nr 2 (201)
 • Strategia „Europa 2020" - wstępna ocena - Magdalena Sapała - Nr 2 (201)
 • Strategia „Europa 2020" - po szczycie 17 czerwca 2010 r. - Magdalena Sapała - Nr 3 (202)
 • Konwergencja realna gospodarki Polski z krajami Unii Europejskiej - Piotr Ważniewski - Nr 3 (202)
 • System finansowania wydatków na programy operacyjne w Polsce w kontekście nowej ustawy o finansach publicznych - Rafał Willa - Nr 3 (202)
 • Gospodarka niemiecka - po pakietach stymulacyjnych program oszczędnościowy - Łukasz Ambroziak, Stefan Kaszczak - Nr 4 (203)
 • Co dalej z nadzorem budżetowym i koordynacją polityk gospodarczych w Unii Europejskiej? - Małgorzata Misiak - Nr 4 (203)
 • Public sector indebtedness in the euro zone countries - Janusz Sawicki - Nr 5 (204)
 • Przeciwdziałanie kryzysowi poprzez zmiany w systemie podatkowym - Beata Hoza - Nr 5 (204)
 • Przezwyciężenie kryzysu w negocjacjach nad budżetem UE na 2011 r. - Aneta Sukiennik - Nr 6 (205)
 • Narodziny i kłopoty „tygrysa celtyckiego" - problemy wzrostu gospodarczego opartego na kapitale zagranicznym - Edward Molendowski, Małgorzata Żmuda - Nr 6 (205)

POLITYKA KONKURENCJI

 • Czy koniec nierentownych kopalni węgla kamiennego w Unii Europejskiej? - Ewa Kaliszuk - Nr 4 (203)

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA

 • Subsydiowanie eksportu produktów rolno-spożywczych w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej - Mirosława Tereszczuk - Nr 3 (202)

WSPÓLNA POLITYKA HANDLOWA

 • Wieloletni spór o banany zakończony - Jan Piotrowski - Nr 1 (200)
 • Umowa o wolnym handlu między Unią Europejską i Koreą Płd. Potencjalne skutki dla Polski - Marzenna Błaszczuk-Zawiła, Ewa Kaliszuk, Agata Wancio - Nr 3 (202)
 • Spór handlowy w WTO między Airbusem i Boeingiem - Jan Piotrowski - Nr 4 (203)
 • Negocjacje umów o wolnym handlu Unii Europejskiej z krajami ASEAN. Wyzwania, szanse i zagrożenia - Anna Długosz - Nr 5 (204)

POLITYKA ENERGETYCZNA

 • Konieczność rozwoju energetyki odnawialnej, Dariusz Michalski - Bartosz Krysta - Nr 1 (200)
 • Konieczność zwiększania efektywności energetycznej w Unii Europejskiej - Dariusz Michalski - Nr 6 (205)

POLITYKA SPOŁECZNA

 • Demograficzne wyzwania dla Unii Europejskiej i świata - Adam Gwiazda - Nr 1 (200)

UNIA EUROPEJSKA - KRAJE TRZECIE

 • Stosunki dwustronne Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi - zarys najważniejszych problemów - Rafał Willa - Nr 2 (201)
 • Nowy etap w stosunkach Unii Europejskiej z Serbią - Marzenna Błaszczuk-Zawiła - Nr 2 (201)
 • Spójność - efektywność - dialog polityczny. Analiza zmian drugiego przeglądu Umowy z Kotonu - Paweł Frankowski - Nr 5 (204)
 • Wspólna strategia Afryka-UE po spotkaniu w Trypolisie - Paweł Frankowski - Nr 6 (205)

JEDNOLITY RYNEK EUROPEJSKI

 • Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie stawki VAT na ubranka i obuwie dziecięce w Polsce - Jan Piotrowski - Nr 6 (205)

WAŻNE DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

 • Co nowego w prawie wspólnotowym i dokumentach KE? (dział stały)
 • Co nowego w prawie polskim? (dział stały)

STRESZCZENIA ARTYKUŁÓW W JĘZYKU ANGIELSKIM

No 1 (200)

 • Financial Flows between Poland and the EU's Budget. Effects of the Membership and Possible Changes - Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska
 • Making Use of Labour Factor - Implementation of the Lisbon Strategy Targets in the Field of Employment - Piotr Ważniewski
 • Long-Term Trade Dispute over Bananas is Settled - Jan Piotrowski
 • The Necessity to Develop the Renewable Power Engineering - Dariusz Michalski, Bartosz Krysta
 • Demographic Challenge for the European Union and the World - Adam Gwiazda

No 2 (201)

 • Proposals of Amendments of Law Regulating Elections to the European Parliament - Marcin Rulka
 • Greece's Debt Crisis and the Ways of Its Solution - Adam Gwiazda
 • „Europe 2020" Strategy: An Initial Assessment - Magdalena Sapała
 • EU - US Bilateral Relations - an Outline of Key Issues - Rafał Willa
 • The European Union and Serbia - New Stage in Bilateral Relations - Marzenna Błaszczuk-Zawiła

No 3 (202)

 • „Europe 2020" Strategy - After a Summit of 17 July 2010 - Magdalena Sapała
 • Real Convergence of the Poland's Economy with EU Member States - Piotr Ważniewski
 • The System of European Funds Flow in Poland in the Context of New Act on Public Finance - Rafał Willa
 • Export Refunds on Agricultural Products in Poland - Mirosława Tereszczuk
 • Free Trade Agreement between the European Union and South Korea: Trade Effects for Poland - Marzenna Błaszczuk-Zawiła, Ewa Kaliszuk, Agata Wancio

No 4 (203)

 • Poland's Presidency in the Council of the European Union - Arrangements and Priorities - Marzenna Błaszczuk-Zawiła
 • The German Economy - a Savings Package after the Stimulus Packages - Łukasz Ambroziak, Stefan Kaszczak
 • What Next with the Budgetary Supervision and Coordination of Economic Policies in the European Union? - Małgorzata Misiak
 • Will Aid to the European Coal Industry be Phased Out? - Ewa Kaliszuk
 • Airbus-Boeing WTO Disputes - Jan Piotrowski

No 5 (204)

 • Estonia's Foreign Trade - Wojciech Mroczek
 • The Treaty of Lisbon - Revisions on the Agenda - Ewa Kaliszuk
 • Counteracting Crisis through Changes in Tax System - Beata Hoza
 • Public Sector Indebtedness in the Euro Zone Countries - Janusz Sawicki
 • Free Trade Agreement Negotiations between the European Union and ASEAN. Opportunities, Challenges and Threats - Anna Długosz
 • Coherence - Effectiveness - Political Dialogue. An Analysis of the Second Review of the Cotonou Agreement - Paweł Frankowski

No 6 (205)

 • India - the EU Important Trading Partner - Wojciech Mroczek
 • A Deadlock over the EU Budget 2011 Broken - Aneta Sukiennik
 • Birth and Troubles of the Celtic Tiger - Problems of Growth Based on FDI - Edward Molendowski, Małgorzata Żmuda
 • The Ruling of the EU Court of Justice on VAT Rate on Children's Footwear and Clothing in Poland - Jan Piotrowski
 • The Necessity to Increase the Energy Efficiency in the European Union - Dariusz Michalski
 • The Third Africa-EU Summit in Tripoli - Paweł Frankowski

 

 
 
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE Nr 1/2010 (200). Dwumiesięcznik
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE Nr 1/2010 (200). Dwumiesięcznik 

Cena: 34,00 PLN
5,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE Nr 2/2010 (201). Dwumiesięcznik
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE Nr 2/2010 (201). Dwumiesięcznik 

Cena: 34,00 PLN
5,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE Nr 3/2010 (202). Dwumiesięcznik
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE Nr 3/2010 (202). Dwumiesięcznik 

Cena: 34,00 PLN
5,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE Nr 4/2010 (203). Dwumiesięcznik
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE Nr 4/2010 (203). Dwumiesięcznik 

Cena: 34,00 PLN
5,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE Nr 5/2010 (204). Dwumiesięcznik
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE Nr 5/2010 (204). Dwumiesięcznik 

Cena: 34,00 PLN
5,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE Nr 6/2010 (205). Dwumiesięcznik
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE Nr 6/2010 (205). Dwumiesięcznik 

Cena: 37,00 PLN
5,00 PLN
Dodaj do koszyka