Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaWspółpracaWspółpraca krajowaPortal Edukacyjny DOLCETA
Szukaj:   
 

 
Współpraca krajowa
THINKTANK
Spotkanie eksporterów z Wicepremierem
Stowarzyszenie Eksporterów Polskich
Portal Edukacyjny DOLCETA
Uniwersytet Rzeszowski
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Współpraca zagraniczna

 

Portal Edukacyjny DOLCETA

SGH od 2005r jest partnerem w projekcie DOLCETA, reprezentantem Polski i instytucją koordynującą prace w ramach tego projektu na poziomie krajowym. Projekt powstał z inicjatywy Komisji Europejskiej i jest przez nią finansowany. W wyniku współpracy 27. krajów członkowskich stworzono Portal Edukacyjny DOLCETA - Edukacja konsumencka online, który jest przykładem e-edukacji realizowanej w wymiarze europejskim. DOLCETA stanowi zestaw narzędzi edukacyjnych z zakresu edukacji konsumenckiej opracowanych w formie różnych modułów, a każdy z nich prezentuje inną problematykę przydatną konsumentom UE.

Pracownicy SGH przygotowali znaczącą część tych materiałów i systematycznie pracują nad ich aktualizacją oraz wzbogaceniem o nowe elementy ochrony konsumenta. Portal DOLCETA może być wykorzystywany przez jednostki edukacyjne na zróżnicowanych poziomach kształcenia (np. w szkołach, na uniwersytetach, w ramach kursów dla dorosłych, w formie kształcenie na odległość). Jest również wykorzystywany w trakcie zajęć dydaktycznych w SGH.

Projekt DOLCETA - prezentacja

Współcześni konsumenci mają prawo do informacji oraz potrzebują odpowiednich kompetencji. Są one niezbędne do właściwego wykorzystywania wiedzy, a także świadomego kształtowania postaw i zachowań. Przed takimi wyzwaniami stoją szkoły, uniwersytety i instytucje kształcące dzieci, młodzież i dorosłych. Tylko wyedukowany konsument jest zdolny do podejmowania decyzji z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju, kwestii zdrowotnych i ekonomicznych.

DOLCETA - ONLINE CONSUMER EDUCATION- EDUKACJA ONSUMENCKA ONLINE stanowi interaktywny środek służący przekazywaniu informacji, porad i szkolenia dla konsumentów w Unii Europejskiej w zakresie najważniejszych dla nich problemów. Jest to zestaw narzędzi dostępnych online, które zostały opracowane w formie internetowych modułów w ramach unijnego Projektu Dolceta i stanowi przykład e-edukacji realizowanej w wymiarze europejskim.

DOLCETA jest skrótem nazwy Development of On-Line Consumer Education Tools for Adults. Projekt ten powstał na zlecenie Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów (DG SANCO) przy wsparciu Komisji Europejskiej i współpracy partnerów z wszystkich krajów członkowskich Unii. Koordynatorem projektu jest EUCEN, European Universities Continuing Education Network, największa, europejska, multidyscyplinarna sieć uniwersytetów oferujących kształcenie ustawiczne. W projekcie uczestniczy EAEA (European Association for the Education of Adults), które odpowiada za metodologiczną i pedagogiczną prawidłowość projektu.

W realizacji Projektu Dolceta uczestniczą wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, w każdym kraju zaproszono do współpracy instytucję, zazwyczaj wyższą uczelnię, która odpowiada za projekt na poziomie krajowym. W Polsce partnerem i krajowym koordynatorem projektu Dolceta jest Szkoła Główna Handlowa, do współpracy zaproszono specjalistów ze Stowarzyszenia Konsumentów Polskich (SKP) z Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) oraz z takich uczelni jak Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Projekt składa się z internetowych modułów tematycznych tworzących unijny Portal Edukacyjny DOLCETA. Dotychczas opracowano siedem modułów zawierających materiał edukacyjny w formie interaktywnych zajęć dostępnych online, które mogą być wykorzystywane przez samych konsumentów bądź przez jednostki edukacyjne na zróżnicowanych poziomach kształcenia ((np. w szkołach, na uniwersytetach, w ramach kursów dla dorosłych, w formie kształcenie na odległość itp.).
Moduł 1: Prawa konsumenta - zawiera sekcje: Umowa sprzedaży; Oznaczanie cen; Sprzedaż na odległość; Reklama; Bezpieczeństwo produktów i usług; Rozstrzyganie sporów; Wspólny Rynek
Moduł 2: Usługi finansowe - zawiera sekcje: Budżet domowy; Kredyt konsumencki; Kredyt hipoteczny; Rachunek bieżący; Płatności gotówkowe; Inwestycje
Moduł 3: Bezpieczeństwo konsumenta - zawiera sekcje: Bezpieczne korzystanie z produktów; Twoje bezpieczeństwo
Moduł 4: Sekcja dla nauczycieli - obejmuje zagadnienia: Zarządzanie finansami; Bezpieczeństwo i zdrowie konsumentów; Odpowiedzialny konsument; Usługi
Moduł 5: Zrównoważona konsumpcja - zawiera sekcje: Jedzenie i picie; Atrakcyjny wygląd; Dom i ogród; Zrównoważony transport
Moduł 6: Usługi świadczone w interesie ogólnym - zawiera sekcje: Energia, Usługi telekomunikacyjne; Transport; Usługi pocztowe; Woda i ścieki
Moduł 7: Edukacja finansowa - narzędzia dla nauczycieli;

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem kolejnego modułu: Moduł 8: Bezpieczeństwo żywności

PORTAL EDUKACYJNY DOLCETA:
• oparty jest na formule interaktywnej platformy komunikacji z konsumentami w krajach UE i stanowi nowoczesne uzupełnienie szerokiego repertuaru inicjatyw i działań edukacyjnych w zakresie kształcenia ustawicznego (lifelong learning) i kształcenia na odległość (distance learning)
• składa się z internetowych modułów zawierających materiały edukacyjne w formie interaktywnych zajęć dostępnych online
• teoretyczne informacje są wsparte interaktywnymi ćwiczeniami, quizami, testami, praktycznymi przykładami, odnośnikami do stron internetowych
• koncepcja każdego modułu, układ zagadnień opracowywane są wspólnie przez zespół ekspertów na szczeblu unijnym
• zagadnienia stanowiące treść poszczególnych modułów są opracowywane przez organizacje partnerskie, specjalistów, ekspertów w poszczególnych krajach UE
• muszą być dostosowane do warunków prawnych oraz do potrzeb i praktycznych realiów ochrony konsumentów w danym kraju

Portal Dolceta jest wykorzystywany jako źródło informacji i pomoc w realizacji zajęć w wielu polskich uczelniach wyższych, w których są prowadzone zajęcia z zakresu praw i ochrony konsumenta a także obejmujące problematykę jakości, towaroznawstwa, usług, konsumpcji, postępowania konsumentów na rynku, integracji europejskiej. Zainteresowane projektem są także Uniwersytety Trzeciego Wieku funkcjonujące przy uczelniach. Współpraca z ORE umożliwia rozpowszechnianie projektu w obszarze szkolnictwa ogólnego, na różnych poziomach i w różnego typu szkołach.

Projekt został włączony do wyszukiwarki Google, w ten sposób rozszerzono jego zasięg i dostępność. W ramach promocji rozpowszechniane są ulotki informacyjne przygotowane przez polski Zespół koordynujący, natomiast finansowane ze środków Komisji Europejskiej. Informacje o projekcie są przekazywane przez członków Zespołu i osoby współpracujące na konferencjach, w formie publikacji i wywiadów udzielanych mediom.