Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaProjektyProjekt Emerging Market Global Players
Szukaj:   
 

 
Projekty finansowane przez MNiSW i NCN
Projekty finansowane z EFS
Projekt INDEUNIS
Klastry
Projekt Emerging Market Global Players
Projekty na zamówienie Ministerstwa Gospodarki





Materiały do pobrania
EMGP-Poland-Report-2011-Final-31 Mar 11
EMGP Poland Report 2012 FINAL CL1
Poland EMGP report 2013 6 5 FINAL-1-1

 

Projekt Emerging Market Global Players

W 2010 r. Instytut włączył się w realizację międzynarodowego projektu badawczego Emerging Market Global Players (EMGP) we współpracy z Columbia Centre on Sustainable Investment (CCSI), czołowym ośrodkiem badań nad zagadnieniami przepływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), działającym na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku. W projekcie uczestniczą ośrodki naukowo-badawcze zajmujące się badaniem BIZ w krajach zaliczanych do tzw. rynków wschodzących. Celem projektu jest zidentyfikowanie pochodzących z tych krajów przedsiębiorstw spoza sektora finansowego, realizujących projekty inwestycyjne za granicą, a także stworzenie ich rankingu ze względu na stopień umiędzynarodowienia (miarą są posiadane przez nie aktywa zagraniczne, sprzedaż zagraniczna oraz zatrudnienie za granicą). Dane pozyskiwane są z badań ankietowych oraz źródeł publicznie dostępnych. Wyniki badań są publikowane w rocznych raportach. Zaproponowany przez amerykańskiego koordynatora układ został opracowany pod kątem odbiorcy globalnego. Ogólne tło i szerszy kontekst dla badań na poziomie mikro stanowi analiza na poziomie makro. Szczegółowe wyniki badań przedsiębiorstw („Profile of the top multinationals") przedstawiane są na tle ogólnych informacji o inwestycjach wychodzących danego kraju („The big picture"). Raporty są co roku wzbogacane o nowe wątki (np. społeczna odpowiedzialność biznesu).

Do końca marca 2017 r. ukazało się łącznie 51 raportów dla 16 krajów (Argentyna, Brazylia, Chile, Chiny, Indie, Izrael, Korea Płd., Meksyk, Polska, Rosja, Słowenia, RPA, Tajwan, Turcja, Węgry i ZEA). Cztery z tych krajów (m.in. Polska) zostały sklasyfikowane w World Investment Report 2016 jako kraje rozwinięte. Raporty EMGP są publikowane na stronie CCSI oraz na stronach internetowych instytucji partnerskich.

Polskie raporty do pobrania z naszej strony:

Międzynarodowymi koordynatorami projektu EMGP są: Victor Chen (EMGP Global Coordinator and Editor), Lise Johnson (Head of Investment Law and Policy, CCSI) oraz Brooke Güven (Legal Researcher). Po stronie polskiej projektem kieruje prof. IBRKK Ewa Kaliszuk.

W dn. 16-17 marca 2017 r. na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku odbyło się spotkanie uczestników projektu EMGP poświęcone rozwojowi projektu i wytyczeniu kierunków współpracy na kolejne lata. W spotkaniu uczestniczyła prof. Ewa Kaliszuk.