Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaProjektyProjekty finansowane przez MNiSW i NCNProjekty zakończoneCeny w handlu zagranicznym Polski na tle nowych tendencji na rynkach światowych
Szukaj:   
 

 
Oryginalność i potencjał praktyczny ekonomii politycznej Tadeusza Kowalika. Próba oceny
Liberalizacja rynku usług w UE jako czynnik podnoszący innowacyjność i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw usługowych
Projekty zakończone
Innowacyjność usług biznesowych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw – ujęcie modelowe
Identyfikacja polskich ekonomistów akademickich ze szkołami myśli ekonomicznej
Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce
Polska szkoła makro-konkurencyjności
Upadłość konsumencka w Polsce na tle doświadczeń innych krajów Unii Europejskiej
Ceny w handlu zagranicznym Polski na tle nowych tendencji na rynkach światowych
Kompetencje konsumentów jako stymulanta innowacyjnych zachowań i zrównoważonej konsumpcji
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na powstawanie i rozwój innowacji w Indiach - analiza z wykorzystaniem modelu CDM
Rynek produktów Sprawiedliwego Handlu w Polsce
Wpływ wykorzystania WiOO na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw
Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw w warunkach światowej dekoniunktury i wychodzenia z kryzysu oraz wpływ ekspansji zagranicznej na podnoszenie ich potencjału innowacyjnego
Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów
Ochrona i edukacja konsumentów na wybranych rynkach usług
Poziomy i pionowy handel wewnątrzgałęziowy wyrobami przemysłu motoryzacyjnego w UE
Miejsce i rola ludzi młodych w regionie
Handel w polityce rynku pracy
Redystrybucja dochodów i jej wpływ na poziom konsumpcji gospodarstw domowych
Światowy rynek usług w początkach XXI wieku
Konsument na rynku e-usług w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Reklama w procesach konkurencji na rynku polskim

 

Ceny w handlu zagranicznym Polski na tle nowych tendencji na rynkach światowych - aspekty makro- i mikroekonomiczne

Od maja 2010 r. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur (Zakład Koniunktury Krajowej i Eksportowej oraz Zakład Koniunktury Światowej) realizuje projekt badawczy (nr N N112 295 238) pt. „Ceny w handlu zagranicznym Polski na tle nowych tendencji na rynkach światowych - aspekty makro- i mikroekonomiczne", finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celami projektu są:
1) określenie efektów dobrobytowych zmian relacji cen w polskim handlu zagranicznym oraz przyczyn silnych zmian terms of trade, jakie wystąpiły w ostatnich kilkunastu latach;
2) zbadanie wpływu cen w handlu światowym na ceny w polskim handlu zagranicznym, a szczególności ustalenie zakresu i stopnia przenoszenia zmian tych cen w odniesieniu do towarów surowcowych;
3) zbadanie i ocena, jak na poziomie wąskich grup towarowych zmieniały się ceny w polskim eksporcie w relacji do cen uzyskiwanych przez konkurentów oraz jak przekształcały się, w wymiarze jakościowo-cenowym, strategie konkurowania naszych eksporterów.

Efektem końcowym będzie monografia przedstawiająca zarówno makro- jak i mikroekonomiczne aspekty kształtowania się cen w polskim handlu zagranicznym i ich oddziaływanie na dobrobyt społeczny.
Realizacja projektu zakończona zostanie konferencja i publikacją w formie książki.