Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaProjektyProjekty finansowane przez MNiSW i NCNProjekty zakończoneWpływ wykorzystania WiOO na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw
Szukaj:   
 

 
Oryginalność i potencjał praktyczny ekonomii politycznej Tadeusza Kowalika. Próba oceny
Liberalizacja rynku usług w UE jako czynnik podnoszący innowacyjność i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw usługowych
Projekty zakończone
Innowacyjność usług biznesowych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw – ujęcie modelowe
Identyfikacja polskich ekonomistów akademickich ze szkołami myśli ekonomicznej
Konsumpcja w innowacyjnej gospodarce
Polska szkoła makro-konkurencyjności
Upadłość konsumencka w Polsce na tle doświadczeń innych krajów Unii Europejskiej
Ceny w handlu zagranicznym Polski na tle nowych tendencji na rynkach światowych
Kompetencje konsumentów jako stymulanta innowacyjnych zachowań i zrównoważonej konsumpcji
Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na powstawanie i rozwój innowacji w Indiach - analiza z wykorzystaniem modelu CDM
Rynek produktów Sprawiedliwego Handlu w Polsce
Wpływ wykorzystania WiOO na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw
Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw w warunkach światowej dekoniunktury i wychodzenia z kryzysu oraz wpływ ekspansji zagranicznej na podnoszenie ich potencjału innowacyjnego
Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów
Ochrona i edukacja konsumentów na wybranych rynkach usług
Poziomy i pionowy handel wewnątrzgałęziowy wyrobami przemysłu motoryzacyjnego w UE
Miejsce i rola ludzi młodych w regionie
Handel w polityce rynku pracy
Redystrybucja dochodów i jej wpływ na poziom konsumpcji gospodarstw domowych
Światowy rynek usług w początkach XXI wieku
Konsument na rynku e-usług w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Reklama w procesach konkurencji na rynku polskim

 

Wpływ wykorzystania Wolnego i Otwartego Oprogramowania na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw

Od kwietnia 2010 r. Zakład Konkurencyjności Przedsiębiorstw Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur realizuje projekt badawczy pt. „Wpływ wykorzystania Wolnego i Otwartego Oprogramowania na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw", finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


Celem badania jest ustalenie, czy polskie przedsiębiorstwa wykorzystują w swojej działalności Wolne i Otwarte Oprogramowanie oraz - zarówno w wypadku odpowiedzi twierdzącej, jak i przeczącej - stwierdzenie jakie są przyczyny ustalonego stanu rzeczy. Istotą projektu jest analiza danych z polskich firm, dotyczących wykorzystania przez nie Wolnego i Otwartego Oprogramowania w ich codziennej działalności oraz zidentyfikowanie motywów kierujących ich decyzjami na tym obszarze.

Zamierzonym efektem końcowym projektu badawczego jest ocena efektywności działań polskich przedsiębiorców poprzez pryzmat racjonalności ich decyzji w kwestii wyboru oprogramowania. W dalszej kolejności powinno to pozwolić na ocenę ich konkurencyjności, zwłaszcza w kontekście budowania gospodarki opartej na wiedzy.

Udokumentowane efekty badań obejmą:

  • monografię dotyczącą wykorzystania Wolnego i Otwartego Oprogramowania w polskiej gospodarce,
  • referaty na konferencje ogólnopolskie i międzynarodowe oraz publikacje artykułów w czasopismach naukowych,
  • publikacje prasowe, popularnonaukowe oraz internetowe, mające na celu popularyzację wyników badań i sugerowanych rozwiązań, zwłaszcza wśród przedsiębiorców.