Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaDziałalnośćZakład Integracji Europejskiej (ZIE)Unia Europejska.pl (d. Wspólnoty Europejskie)Spis treści numerów wg roczników2011
Szukaj:   
 

 
Rada Programowa
Kolegium Redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1992
1993
1991
Abstrakty
Egzemplarze on-line
Najczęściej cytowane artykuły w czasopiśmie

Materiały do pobrania
Biuletyn WE 211-Kaliszuk-Blaszczuk
biuletyn WE 209-Ambroziak
biuletyn WE 206-Kaliszuk
biuletyn WE 206-Piotrowski
biuletyn WE 208-Kaliszuk
biuletyn WE 208-Piotrowski
biuletyn WE 208-Wancio
biuletyn WE 210-Sawicki

 

2011

STATYSTYCZNY OBRAZ UNII EUROPEJSKIEJ
• Stany Zjednoczone - najważniejszy partner handlowy Unii Europejskiej - Wojciech Mroczek - Nr 1 (206)
• Handel Unii Europejskiej w 2010 roku - Wojciech Mroczek - Nr 2 (207)
• Handel Polski z krajami Unii Europejskiej w 2010 r. - Wojciech Mroczek - Nr 3 (208)
• Partnerzy handlowi Unii Europejskiej - Szwajcaria - Wojciech Mroczek - Nr 4 (209)
• Partnerzy handlowi Unii Europejskiej - Białoruś - Wojciech Mroczek - Nr 5 (210)
• Partnerzy handlowi Unii Europejskiej - Brazylia - Wojciech Mroczek - Nr 6 (211)

ABC UNII EUROPEJSKIEJ
• Zaktualizowany program przewodnictwa Polski w Radzie UE - Nr 2 (207)
Przewodnictwo Węgier w Radzie Unii Europejskiej - próba oceny - Ewa Kaliszuk - Nr 3 (208)
• Ostateczny program polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej - Nr 3 (208)
• Wieloletnia perspektywa finansowa na lata 2014-2020 - propozycja Komisji Europejskiej - Nr 4 (209)
• Warunki realizacji programu polskiego przewodnictwa w Radzie UE - Marzenna Błaszczuk-Zawiła - Nr 5 (210)
Podsumowanie polskiego przewodnictwa w Radzie UE - wybrane zagadnienia - Marzenna Błaszczuk-Zawiła, Ewa Kaliszuk - Nr 6 (211)

GOSPODARKA I FINANSE
• Nowy model zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej - Małgorzata Misiak - Nr 1 (206)
Czy kryzys gospodarczy spowodował wzrost protekcjonizmu w handlu? - Ewa Kaliszuk - Nr 1 (206)
• Miraż złota - Adam Gwiazda - Nr 1 (206)
• Wzrost cen żywności na świecie - przyczyny i prognozy - Adam Gwiazda - Nr 3 (208)
Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym - Jan Piotrowski - Nr 3 (208)
Europejskie mechanizmy stabilności finansowej - gwarancja stabilności strefy euro czy gra na zwłokę? - Agata Wancio - Nr 3 (208)
Chiny i Indie - szansa czy zagrożenie dla przemysłu motoryzacyjnego Unii Europejskiej? - Łukasz Ambroziak - Nr 4 (209)
Debt reorganisation and EMU leaving consequences - Janusz Sawicki - Nr 5 (210)

JEDNOLITY RYNEK EUROPEJSKI
• Konsekwencje pełnego otwarcia rynków pracy w Niemczech i Austrii - wybrane problemy - Anna Barwińska-Małajowicz - Nr 1 (206)
• Ograniczanie emisji przez transport drogowy w Unii Europejskiej - Piotr Ważniewski - Nr 4 (209)
• Opodatkowanie akcyzą produktów energetycznych w UE - Jan Piotrowski - Nr 6 (211)

POLITYKA REGIONALNA
• Kierunki zmian polityki spójności UE: wnioski dla Polski - Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Iwona Grabowska - Nr 2 (207)
• Projekt polityki spójności Unii Europejskiej na lata 2014-2020 - Magdalena Sapała - Nr 6 (211)

POLITYKA ENERGETYCZNA
• Upodabnianie się funkcjonowania przedsiębiorstw na hurtowym rynku energii elektrycznej do instytucji finansowych - Dariusz Michalski, Paweł Hawranek - Nr 6 (211)

WSPÓLNA POLITYKA HANDLOWA
Zmiana preferencyjnych reguł pochodzenia w UE - Jan Piotrowski - Nr 1 (206)

UNIA EUROPEJSKA - KRAJE TRZECIE
• Członkostwo Chorwacji w Unii Europejskiej - oddalająca się perspektywa - Marzenna Błaszczuk-Zawiła - Nr 2 (207)
• Perspektywy członkostwa Islandii w Unii Europejskiej - Paweł Frankowski - Nr 2 (207)
• Rosja - Unia Europejska: problemy współpracy a nowe porozumienie - Marcin Kaczmarski - Nr 5 (210)
• Umowy UE z krajami AKP o partnerstwie gospodarczym - nowy wymiar współpracy czy niedokończony projekt? - Grzegorz Mazur - Nr 5 (210)

POLITYKA SPOŁECZNA
• Międzynarodowe migracje ludności - ryzyko i korzyści - Adam Gwiazda - Nr 4 (209)
• Polityka imigracyjna Unii Europejskiej - odpowiedź na „kryzys migracyjny" 2011 roku - Maciej Duszczyk - Nr 4 (209)
• Transnational unionism in Europe: recent past and new trends - Domenico Buccella Nr 5 (210)
• High Unemployment in Polish Regions: Is Hysteresis behind It? - Piotr Zientara, Grzegorz Kuczyński - Nr 6 (211)

POLITYKA W DZIEDZINIE ZDROWIA PUBLICZNEGO
• Świadczenia zdrowotne w świetle dyrektywy o transgranicznej opiece zdrowotnej - Małgorzata Paszkowska - Nr 1 (206)

WAŻNE DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
• Co nowego w prawie wspólnotowym i dokumentach KE? (dział stały)
• Co nowego w prawie polskim? (dział stały)

STRESZCZENIA ARTYKUŁÓW W JĘZYKU ANGIELSKIM
No 1 (206)
• The United States as a Trading Partner of the European Union - Wojciech Mroczek
• Consequences of Opening of Labour Markets in Germany and Austria - Selected Issues - Anna Barwińska-Małajowicz
• The EU's New Model of Economic Governance - Małgorzata Misiak
• Has the Recent Global Economic Crisis Led to a Rise in Protectionism - Ewa Kaliszuk
• Mirage of Gold - Adam Gwiazda
• EU Preferential Rules of Origin Modified - Jan Piotrowski
• The Directive on Patient's Rights in Cross-Border Health - Małgorzata Paszkowska

No 2 (207)
• European Union Trade in 2010 - Wojciech Mroczek
• Discussion on Changes of the EU Cohesion Policy: Lessons for Poland - Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska, Iwona Grabowska
• Croatia's Membership in the European Union - a Moving Away Perspective - Marzenna Błaszczuk-Zawiła
• Iceland's Accession to the European Union - Paweł Frankowski

No 3 (208)
• Hungarian EU Presidency - An Initial Evaluation - Ewa Kaliszuk
• Rising World Food Prices - Reasons and Forecasts - Adam Gwiazda
• Common Consolidated Corporate Tax Base - Jan Piotrowski
• European Financial Stabilisation Mechanisms - a Guarantee of the Eurozone Stability Or Playing for Time - Agata Wancio

No 4 (209)
• International Migrations of People - Risks and Benefits - Adam Gwiazda
• EU Immigration Policy - a Response to the Migration Crisis in 2011 - Maciej Duszczyk
• China and India - Opportunities or Threats for the EU Automotive Industry? - Łukasz Ambroziak
• Reducing Emissions by Road Transport in the European Union - Piotr Ważniewski

No 5 (210)
• Conditions of Implementation of the Programme of Polish Presidency in the EU Council - Marzenna Błaszczuk-Zawiła
• Russia - the European Union: Problems of Cooperation and a New Agreement - Marcin Kaczmarski
• The EU Economic Partnership Agreements with ACP Countries - a New Dimension or an Uncompleted Concept? - Grzegorz Mazur
• Debt Reorganisation and EMU Leaving Consequences - Janusz Sawicki
• Transnational unionism in Europe: recent past and new trends - Domenico Buccella

No 6 (211)
• The Balance of the Polish Presidency of the EU Council - selected issues - Marzenna Błaszczuk-Zawiła, Ewa Kaliszuk
• A New EU Cohesion Policy in 2014-2020 - Magdalena Sapała
• Energy products in the EU Charged with Excise Tax - Jan Piotrowski
• Evolution of the Power Companies Functioning into Financial Institutions Specifities - Dariusz Michalski, Paweł Hawranek
• High Unemployment in Polish Regions: Is Hysteresis behind It? - Piotr Zientara, Grzegorz Kuczyński

 
 
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE Nr 1/2011 (206). Dwumiesięcznik
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE Nr 1/2011 (206). Dwumiesięcznik 

Cena: 21,00 PLN
5,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE Nr 2/2011 (207). Dwumiesięcznik
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE Nr 2/2011 (207). Dwumiesięcznik 

Cena: 21,00 PLN
5,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE Nr 3/2011 (208). Dwumiesięcznik
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE Nr 3/2011 (208). Dwumiesięcznik 

Cena: 21,00 PLN
5,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE Nr 4/2011 (209). Dwumiesięcznik
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE Nr 4/2011 (209). Dwumiesięcznik 

Cena: 21,00 PLN
5,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE Nr 5/2011 (210). Dwumiesięcznik
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE Nr 5/2011 (210). Dwumiesięcznik 

Cena: 21,00 PLN
5,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE Nr 6/2011 (211). Dwumiesięcznik
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIE Nr 6/2011 (211). Dwumiesięcznik 

Cena: 21,00 PLN
5,00 PLN
Dodaj do koszyka