Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaDziałalnośćZakład Konsumpcji (ZK)Konsumpcja i Rozwój
Szukaj:   
 

 
Konsumpcja i Rozwój
Rada Programowa
Kolegium Redakcyjne
Wskazówki dla Autorów artykułów
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
Lista recenzentów
Spis treści numerów
Abstrakty
Numery archiwalne
English
Raport Konsumpcja w Polsce
Projekty badawcze w trakcie realizacji
Projekty badawcze zrealizowane

 

Konsumpcja i Rozwój

ISSN 2083-6929

Czasopismo Konsumpcja i Rozwój jest poświęcone poznawaniu, opisowi i analizie przeobrażeń zachodzących w konsumpcji w skali mikro- i makroekonomicznej oraz wieloaspektowym ekonomicznym i pozaekonomicznym rezultatom tych zmian. Ambicją wydawcy jest wypełnienie luki na rynku wydawniczym - wcześniej nie było czasopisma poświęconego problemom konsumpcji - oraz przedstawienie Czytelnikom interesujących i użytecznych dla rozwoju gospodarczego i społecznego treści. Łamy czasopisma, udostępnione wysokiej klasy specjalistom, pracownikom naukowym i praktykom badającym i analizującym konsumpcję na różnych poziomach jej funkcjonowania, mają być forum dyskusji, miejscem prezentacji rozważań i analiz teoretycznych, wyników badań naukowych, a także nowości wydawniczych i informacji o konferencjach, seminariach i sympozjach naukowych.

Od 2014 r. czasopismo ukazuje się cztery razy w roku.

Czasopismo recenzowane.

Czasopismo punktowane - 7 punktów. 

Wersja papierowa czasopisma jest wersją pierwotną.

Czasopismo znalazło się w rankingu Google Scholar 100 najczęściej cytowanych czasopism naukowych w języku polskim na pozycji 80 z indeksem h wynoszącym 6. 

Wydawca

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur
Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research
02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 87
tel.: (48) 22 628-55-85, 22 813-46-50, 22 813-51-86, wew. 502

fax: (48) 22 628-24-79

http://ibrkk.pl//
http://konsumpcjairozwoj.ibrkk.pl

 
 
Konsumpcja i Rozwój. Prenumerata roczna - 2017 r. (4 numery)
Konsumpcja i Rozwój. Prenumerata roczna - 2017 r. (4 numery) 

Cena:  110,00 PLN
Dodaj do koszyka
opis: Czasopismo „Konsumpcja i Rozwój" jest poświęcone analizie zmian zachodzących w konsumpcji w skali mikro- i makroekonomicznej oraz wieloaspektowym efektom ekonomicznym i pozaekonomicznym tych zmian.