Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaDziałalnośćZakład Badań Ekonomiczno-Społecznych (BES)Realizowane prace
Szukaj:   
 

 
Zakład Integracji Europejskiej (ZIE)
Zakład Koniunktury Krajowej i Eksportowej (ZKKE)
Zakład Koniunktury Światowej (KŚ)
Zakład Badań Ekonomiczno-Społecznych (BES)
Realizowane prace
Publikacje
Członkostwo w organizacjach
Zakład Konsumpcji (ZK)
Zakład Rynku Usług (ZRU)
Zakład Zastosowań Metod Matematycznych w Ekonomii (ZZMME)
Zakład Rynku Kapitałowego (ZRK)
Biblioteka

 

Realizowane prace

Zakład Badań Ekonomiczno-Społecznych zrealizował szereg prac dla organów centrum gospodarczego, instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorstw. Na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zespół pod kierunkiem dr T. Smugi wykonał ewaluację Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (Narodowej Strategii Spójności). Na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki przeprowadził szerokie badania szarej strefy na rynku usług turystycznych, dla Ministerstwa Gospodarki dokonał oceny funkcjonowania infrastruktury finansowej wspierania eksportu, ze szczególnym uwzględnieniem eksportu realizowanego na rynki o podwyższonym ryzyku oraz przez małe i średnie przedsiębiorstwa, natomiast na zamówienie Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. Zakład przygotował ekspertyzę pt. „Kategoria interesu narodowego w Polsce i w Finlandii".

Zakład prowadzi również badania w ramach grantów finansowanych ze środków publicznych. W latach 2010-2011 zespół pod kierunkiem dr T. Smugi zrealizował projekt badawczy finansowany przez MN i SW (nr N N112 295838) pt.: Wpływ Wolnego i Otwartego oprogramowania na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, natomiast w 2014 r. rozpoczął realizację dwuletniego projektu badawczego finansowanego ze środków NCN (2013/09/B/HS4/02706) pt. „Identyfikacja polskich ekonomistów akademickich ze szkołami myśli ekonomicznej".

W 2014 r. Zakład przygotowywał także monografię nt. wpływu interwencji z funduszy unijnych na zmianę pozycji rynkowej przedsiębiorstw.