Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaDziałalnośćZakład Konsumpcji (ZK)Raport Konsumpcja w Polsce
Szukaj:   
 

 
Zakład Integracji Europejskiej (ZIE)
Zakład Koniunktury Krajowej i Eksportowej (ZKKE)
Zakład Koniunktury Światowej (ZKŚ)
Zakład Badań Ekonomiczno-Społecznych (ZBES)
Zakład Konsumpcji (ZK)
Konsumpcja i Rozwój
Raport Konsumpcja w Polsce
Projekty badawcze w trakcie realizacji
Projekty badawcze zrealizowane
Zakład Rynku Usług (ZRU)
Zakład Zastosowań Metod Matematycznych w Ekonomii (ZZMME)
Zakład Rynku Kapitałowego (ZRK)
Biblioteka

 

Raport Konsumpcja w Polsce

Co roku na jesieni wydawany jest raport na temat stanu konsumpcji w Polsce. Składa się on z dwóch części. W pierwszej, opisowo-diagnostycznej, scharakteryzowana jest konsumpcja w Polsce głównie w ostatnim roku, z wyszczególnieniem takich zagadnień, jak makroekonomiczne uwarunkowania i mierniki konsumpcji, jej dochodowo-cenowe wyznaczniki w gospodarstwach domowych, wydatki konsumpcyjne w gospodarstwach domowych, poziom zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych, wyposażenie gospodarstw domowych w dobra trwałego użytkowania, a także spożycie żywności w gospodarstwach domowych. Druga część ma charakter zmienny i w kolejnych publikacjach poruszana jest aktualna problematyka związana z konsumpcją np. z przeobrażeniami w konsumpcji, zagadnieniem upadłości konsumenckiej w związku z przyjętymi regulacjami prawnymi w Polsce, konsumenci przełomu XX i XXI wieku, poziom świadomości praw konsumenckich.

 
 
Konsumpcja w Polsce w 2011 roku [2012]
Konsumpcja w Polsce w 2011 roku [2012] Krystyna Kuśmierczyk, Lucyna Piskiewicz, Dorota Szepieniec-Puchalska, Małgorzata Radziukiewicz, Jadwiga Odorzyńska-Kondek, Anna Szymańska

Cena: 42,00 PLN
34,00 PLN
Dodaj do koszyka
opis:

Już po raz piąty Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur wydaje raport o konsumpcji, przedstawiający tę problematykę w skali makro i mikroekonomicznej. Wszystkie dotychczasowe raporty zawierają analizy, oceny sytuacji i zmian w zakresie konsumpcji oraz zachowań konsumentów w Polsce w latach 2000-2011.