Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaDziałalnośćZakład Konsumpcji (ZK)Projekty badawcze zrealizowane
Szukaj:   
 

 
Zakład Integracji Europejskiej (ZIE)
Zakład Koniunktury Krajowej i Eksportowej (ZKKE)
Zakład Koniunktury Światowej (ZKŚ)
Zakład Badań Ekonomiczno-Społecznych (ZBES)
Zakład Konsumpcji (ZK)
Konsumpcja i Rozwój
Raport Konsumpcja w Polsce
Projekty badawcze w trakcie realizacji
Projekty badawcze zrealizowane
Zakład Rynku Usług (ZRU)
Zakład Zastosowań Metod Matematycznych w Ekonomii (ZZMME)
Zakład Rynku Kapitałowego (ZRK)
Biblioteka

 

Projekty badawcze zrealizowane

W ostatnich latach zrealizowane były następujące projekty badawcze:

 • „Upadłość konsumencka w Polsce na tle doświadczeń innych krajów Unii Europejskiej" (wykonany w ramach projektu badawczego nr N N112 007740), zakończony publikacją naukową pt. „Upadłość konsumencka w Polsce na tle doświadczeń innych krajów Unii Europejskiej", A. Szymańska, IBRKK, Warszawa 2014.
 • „Miejsce i rola ludzi młodych w regionie" (wykonany w ramach projektu badawczego nr N N114 146940), zakończony publikacją naukową pt. „Miejsce i rola ludzi młodych w regionie", praca zbiorowa pod red. nauk. prof. dr hab. A. Olejniczuk-Merty, Wydawnictwo Naukowe Sedno, Warszawa 2013.
 • „Ochrona i edukacja konsumentów na wybranych rynkach usług", (wykonany w ramach projektu badawczego nr N N112 391140), zakończony publikacją naukową pt. „Ochrona i edukacja konsumentów na wybranych rynkach usług", praca zbiorowa pod red. naukową Anny Dąbrowskiej, PWE, Warszawa 3013.
 • „Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów", (wykonany w ramach projektu badawczego nr N N114 121937), zakończony publikacją naukową pt. „Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów w Polsce" pod red. nauk. prof. dr hab. A. Kusińskiej, PWE, Warszawa 2011.
 • „Konsument na rynku e-usług w krajach Europy Środkowo-Wschodniej", (wykonany w ramach projektu badawczego nr N N112 259334), zakończony publikacją naukową pt. „Konsument na rynku e-usług w krajach Europy Środkowo-Wschodniej" pod red. nauk. A. Dąbrowskiej i M. Janoś-Kresło, Difin, Warszawa 2010.
 • „Ludzie młodzi w aktywizacji regionów" pod red. nauk. A. Olejniczuk- Merty ,IBRKK, Warszawa 2009.
 • „Konsumpcja w gospodarstwach domowych jako czynnik społeczno-gospodarczego rozwoju regionów" pod red. nauk. Anny Olejniczuk-Merty, IBRKK, Warszawa, 2009.
 • Alicja Kusińska, „Segmentacja rynku. Typologia konsumentów". IBRKK, Warszawa 2009.
 • „Konsumpcja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej", (wykonany w ramach projektu badawczego nr HO2C 050 29), zakończony publikacją naukową pt. „Konsumpcja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej" pod red. nauk. A. Dąbrowskiej i M. Janoś-Kresło, PWE, Warszawa 2008.
 • „Redystrybucja dochodów i jej wpływ na poziom konsumpcji gospodarstw domowych, ze szczególnym uwzględnieniem efektów wynikających z polityki prorodzinnej" (wykonany w ramach projektu badawczego nr N N114 117335), M. Radziukiewicz, 2008 r.
 • „Uwarunkowania rozwoju społeczno-zawodowej aktywności ludzi młodych", (projekt wykonany w ramach sieci naukowej „Miejsce i rola ludzi młodych (18-35 lat) w społeczeństwie i gospodarce" we współpracy z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych, Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową i Instytutem Rozwoju Miast) zakończony publikacją naukową pt. „Uwarunkowania rozwoju społeczno-zawodowej aktywności ludzi młodych" pod red. nauk. A. Olejniczuk-Merty, IBRKiK, Warszawa 2008.
 • „Rynki młodych konsumentów w nowych krajach Unii Europejskiej", (wykonany w ramach projektu badawczego nr HO2C 085 27) zakończony publikacją naukową pt. „Rynki młodych konsumentów w nowych krajach Unii Europejskiej" pod red. nauk. A. Olejniczuk-Merty, PWE, Warszawa 2007.
 • „Młode rodziny jako uczestnicy rynku XXI w. Diagnoza i typologia według zachowań na rynku" (wykonany w ramach projektu badawczego nr 2 HO2C 104 24), zakończony publikacją naukową pt. „Rodziny ludzi młodych jako uczestnicy rynku. Diagnoza i typologia" pod red. nauk. prof. dr hab. A. Kusińskiej, PWE, Warszawa 2005.