Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaDziałalnośćZakład Integracji Europejskiej (ZIE)Unia Europejska.pl (d. Wspólnoty Europejskie)Spis treści numerów wg roczników2012
Szukaj:   
 

 
Rada Programowa
Kolegium Redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1992
1993
1991
Abstrakty
Egzemplarze on-line
Najczęściej cytowane artykuły w czasopiśmie

Materiały do pobrania
Unia Europejska.pl 213-Kaliszuk
Biuletyn UE.pl 212-Piotrowski
Biuletyn UE.pl 212-Wazniewski
Biuletyn UE.pl 213-Blaszczuk-Zawila
Biuletyn UE.pl 213-Wancio
Biuletyn UE.pl 214-Ambroziak
Biuletyn UE.pl 214-Piotrowski
Biuletyn Unia.pl 215-Kaliszuk
Biuletyn Unia.pl 215-Sawicki
Biuletyn Unia.pl 217-Szwabe

 

2012

STATYSTYCZNY OBRAZ UNII EUROPEJSKIEJ
• Partnerzy handlowi Unii Europejskiej - Ukraina - Wojciech Mroczek - Nr 1 (212)
• Handel strefy euro w 2011 roku - Wojciech Mroczek - Nr 2 (213)
• Eksport Polski do strefy euro w 2011 roku - Wojciech Mroczek - Nr 3 (214)
• Rosnące znaczenie krajów BRIC w eksporcie strefy euro - Wojciech Mroczek - Nr 4 (215)
• Gospodarki BRIC w eksporcie krajów Europy Środkowej i Wschodniej - Wojciech Mroczek - Nr 5 (216)
• Zmiany w eksporcie nowych państw członkowskich do Rosji po przystąpieniu do UE - Wojciech Mroczek - Nr 6 (217)

ABC UNII EUROPEJSKIEJ
Kontrowersyjny traktat fiskalny - Ewa Kaliszuk - Nr 2 (213)
• Czy europejska inicjatywa obywatelska ożywi debatę publiczną w UE? - Marzenna Błaszczuk-Zawiła - Nr 3 (214)
• Strategic issues for the EU10 countries in 2012 - Krisztina Vida - Nr 6 (217)
• Kryzys w strefie euro a problem legitymacji władzy w Unii Europejskiej - Rafał Riedel - Nr 6 (217)

GOSPODARKA I FINANSE
• Tensions in the Eurozone and the Greek Crisis - Adam Gwiazda - Nr 1 (212)
Strategia lizbońska - przyczyny niepowodzenia - Jan Piotrowski - Nr 1 (212)
Dynamika negocjacji między centrum a krajami peryferyjnymi unii gospodarczej i walutowej - Janusz Sawicki - Nr 4 (215)
• Parlamenty narodowe państw UE a kryzys strefy euro - Anna Pudło - Nr 4 (215)
• Propozycje nowych źródeł finansowania unijnego budżetu w latach 2014-2020 - Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska - Nr 5 (216)

JEDNOLITY RYNEK EUROPEJSKI
• From Brain Drain to Brain Exchange: How to Use Better Highly Skilled Workers. A Conceptual Approach - Alexandra David, Anna Barwińska-Małajowicz, Frans Coenen - Nr 5 (216)
• Migracja czy mobilność - wykorzystywanie przez Romów prawa do swobodnego przemieszczania się osób - Marcin Szewczyk - Nr 5 (216)
• Rynek wewnętrzny usług w UE. Stan i skutki wdrożenia dyrektywy usługowej (I) - Alina Szypulewska-Porczyńska - Nr 5 (216)
Międzynarodowe przepływy siły roboczej między Polską a Wielką Brytanią po 2004 roku w świetle teorii neoklasycznej - Michał Szwabe - Nr 6 (217)
• Rynek wewnętrzny usług UE. Strategia rozwoju do 2020 roku (II) - Alina Szypulewska-Porczyńska - Nr 6 (217)

POLITYKA KONKURENCJI
• Pomoc publiczna dla sektora bankowego - działania podjęte przez UE w okresie kryzysu i próba ich oceny - Agnieszka Brewka - Nr 3 (214)
Pomoc publiczna państw członkowskich UE w okresie kryzysu gospodarczego w latach 2008-2010 - Adam A. Ambroziak - Nr 3 (214)

WSPÓLNA POLITYKA HANDLOWA
Porozumienie rolne Unia Europejska - Maroko. Potencjalne skutki dla Polski i UE - Łukasz Ambroziak, Marzenna Błaszczuk-Zawiła - Nr 2 (213)
Reforma systemu preferencji celnych UE dla krajów rozwijających się - Jan Piotrowski - Nr 3 (214)
Strefa wolnego handlu UE-Korea Płd. - zagrożenie dla europejskiej branży motoryzacyjnej? - Ewa Kaliszuk - Nr 4 (215)
• Indie jako partner strategiczny Unii Europejskiej - w kierunku strefy wolnego handlu - Grzegorz Mazur - Nr 5 (216)

UNIA EUROPEJSKA - KRAJE TRZECIE
Konferencja klimatyczna w Durbanie - wiodąca rola UE w osiągnięciu porozumienia - Piotr Ważniewski - Nr 1 (212)
• Program zmian polityki współpracy rozwojowej Unii Europejskiej - Paweł Frankowski - Nr 1 (212)
• Zjawisko platformy eksportowej na przykładzie zachowań inwestycyjnych amerykańskich korporacji w Unii Europejskiej - Małgorzata Żmuda - Nr 1 (212)
• Skutki przystąpienia Rosji do WTO dla stosunków UE-Rosja - Marzenna Błaszczuk-Zawiła - Nr 4 (215)

BADANIA NAUKOWE I INNOWACJE
W drodze ku innowacyjnej gospodarce - rozwój wiedzochłonnych usług biznesowych w Polsce na tle pozostałych krajów UE-10 - Agata Wancio - Nr 2 (213)

POLITYKA ENERGETYCZNA
• Projekty regulacji unijnego rynku energii elektrycznej - wzmocnienie zaufania do rynku czy zagrożenie dla jego płynności? - Dariusz Michalski, Paweł Hawranek - Nr 2 (213)

PRZESTRZEŃ WOLNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I SPRAWIEDLIWOŚCI
• Problematyka przestępczości narkotykowej a przewodnictwo Polski w Radzie UE. Próba bilansu - Marcin Karnaś, Piotr Rakowski - Nr 1 (212)

WAŻNE DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
• Co nowego w prawie Unii i dokumentach KE? (dział stały)
• Co nowego w prawie polskim? (dział stały)

 
 
Unia Europejska.pl 1/2012 (212). Dwumiesięcznik
Unia Europejska.pl 1/2012 (212). Dwumiesięcznik 

Cena: 37,00 PLN
11,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
Unia Europejska.pl 2/2012 (213). Dwumiesięcznik
Unia Europejska.pl 2/2012 (213). Dwumiesięcznik 

Cena: 37,00 PLN
11,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
Unia Europejska.pl 3/2012 (214). Dwumiesięcznik
Unia Europejska.pl 3/2012 (214). Dwumiesięcznik 

Cena: 37,00 PLN
11,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
Unia Europejska.pl 4/2012 (215). Dwumiesięcznik
Unia Europejska.pl 4/2012 (215). Dwumiesięcznik 

Cena: 37,00 PLN
11,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
Unia Europejska.pl 5/2012 (216). Dwumiesięcznik
Unia Europejska.pl 5/2012 (216). Dwumiesięcznik 

Cena: 37,00 PLN
11,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
Unia Europejska.pl 6/2012 (217). Dwumiesięcznik
Unia Europejska.pl 6/2012 (217). Dwumiesięcznik 

Cena: 37,00 PLN
11,00 PLN
Dodaj do koszyka