Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaWspółpracaWspółpraca zagranicznaAIECE Working Group on Commodity Prices and World Trade
Szukaj:   
 

 
AIECE Working Group on Commodity Prices and World Trade
Sesja wiosenna 2015
Sesja wiosenna 2014
Sesja wiosenna 2012
Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki (Ukraina)
Naukowo-Badawczy Ekonomiczny Instytut w Kijowie (Ukraina)
Uniwersytet Hubei w Wuhan

 

AIECE Working Group on Commodity Prices and World Trade

Międzynarodowa sieć naukowa ds. handlu światowego i cen surowców (AIECE Working Group on Commodity Prices and World Trade- WGCPWT) została utworzona w 2011 r. w wyniku połączenia działających od lat w ramach AIECE grup roboczych ds. handlu światowego i cen surowców.

W pracach sieci uczestniczy 12 instytutów członkowskich z 7 krajów europejskich: Finlandii, Francji, Niemiec, Polski, Szwecji, Węgier i Włoch oraz - w charakterze obserwatorów - przedstawiciele Europejskiego Banku Centralnego i OECD.

Członkowie AIECE Working Group on Commodity Prices and World Trade:

 • BIPE - Bureau d'Information et de Prévisions Économiques, Issy-les-Moulineaux
 • COE-Rexecode - Centre d'observation économique et de Recherches pour l'Expansion de l'Economie et des Entreprises, Paryż
 • DIW - Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, Berlin
 • ETLA - Research Institute of the Finnish Economy, Helsinki
 • GKI - Economic Research Co., Budapeszt
 • HWWI - Hamburg Institute of International Economics, Hamburg
 • IBRKK - Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa
 • IfW - Kiel Institute for the World Economy, Kilonia
 • INSEE - Institut National de la Statistique et des Études Économiques, Paryż
 • ISTAT - Istituto nazionale di Statistica, Rzym
 • NIER - National Institute of Economic Research, Sztokholm
 • Prometeia - Prometeia S.p.A., Bolonia
 • ECB - European Central Bank, Frankfurt (obserwator)
 • OECD - OECD Steel Committee, Paryż (obserwator)

Działalność AIECE Working Group on Commodity Prices and World Trade jest prowadzona w ramach dwóch międzynarodowych zespołów badawczych: Zespołu ds. Handlu (World Trade Group) i Zespołu ds. Surowców (Commodity Group). Przedstawiciele IBRKK uczestniczą w pracach obu zespołów.

Prace sieci naukowej koncentrują się na organizowanych dwa razy w roku sesjach, na których w oparciu o propozycje instytutów członkowskich są przygotowywane krótkookresowe prognozy handlu światowego i cen ważniejszych towarów surowcowych na rynkach światowych. Przedmiotem dyskusji na podstawie referatów prezentowanych przez uczestników sesji są również kwestie teoretyczne i metodologiczne, związane z funkcjonowaniem i badaniem handlu międzynarodowego i rynków surowcowych.

Wyniki prac sieci są omawiane w szczegółowych raportach, prezentowanych na kolejnych sesjach generalnych AIECE. Wykorzystywane są one także w artykułach publikowanych w corocznych raportach IBRKK „Koniunktura gospodarcza świata i Polski" oraz „Gospodarka i handel zagraniczny Polski".