Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaWspółpracaWspółpraca zagranicznaAIECE Working Group on Commodity Prices and World TradeSesja wiosenna 2012
Szukaj:   
 

 
AIECE Working Group on Commodity Prices and World Trade
Sesja wiosenna 2015
Sesja wiosenna 2014
Sesja wiosenna 2012
Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki (Ukraina)
Naukowo-Badawczy Ekonomiczny Instytut w Kijowie (Ukraina)
Uniwersytet Hubei w Wuhan

 

Sesja wiosenna 2012

Przebieg obrad

W dniach 26-27 marca 2012 r. w Budapeszcie odbyła sie kolejna sesja w ramach sieci naukowej AIECE Working Group on Commodity Prices and World Trade. Instytucją zapraszającą i goszczącą uczestników był tym razem węgierski instytut GKI Economic Research Co. Prace przebiegały równolegle w dwóch międzynarodowych zespołach badawczych: Commodity Group (CG) oraz World Trade Group (WTG), które ściśle ze sobą współpracowały. Na zakończenie sesji oba zespoły wymieniły się osiągniętymi rezultatami badawczymi.

W sesji międzynarodowego zespołu badawczego World Trade Group uczestniczyli przedstawiciele następujących instytutów/instytucji:

 • COE-Rexecode (Centre d'observation économique et de Recherches pour l'Expansion de l'Economie et des Entreprises), Paryż
 • DIW (Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung), Berlin
 • IBRKK (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur), Warszawa
 • INSEE (Institut National de la Statistique et des Études Économiques), Paryż
 • ISTAT (Istituto nazionale di Statistica), Rzym
 • NIER (National Institute of Economic Research) - Sztokholm
 • ECB (European Central Bank), Frankfurt (jako obserwator).

W sesji międzynarodowego zespołu badawczego Commodity Group wzięli udział przedstawiciele:

 • ETLA - Research Institute of the Finnish Economy, Helsinki
 • GKI - Economic Research Co., Budapeszt
 • HWWI - Hamburg Institute of International Economics, Hamburg
 • IBRKK - Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa
 • IfW - Kiel Institute for the World Economy, Kilonia
 • INSEE - Institut National de la Statistique et des Études Économiques, Paryż.

Najważniejsze ustalenia sesji

Międzynarodowy zespół badawczy World Trade Group przewiduje spowolnienie tempa wzrostu wolumenu handlu światowego z 6% w 2011 r. do 4% w 2012 r. Spowolnienie to w większym stopniu odczują kraje rozwinięte gospodarczo (2%) niż pozostałe i towarzyszyć mu będzie zmniejszenie się udziału krajów rozwiniętych w światowym rynku eksportowym. Zmiana ta będzie odzwierciedleniem spadku międzynarodowej konkurencyjności gospodarek tych krajów. Tempo wzrostu obrotów handlowych krajów rozwijających się wyniesie 6,5% w 2012 r.

W 2013 r. oczekiwane jest przyspieszenie tempa wzrostu handlu światowego do 5,5%, w tym krajów rozwiniętych do 4%, a krajów rozwijających się do 7%. Po stronie ryzyka prognozy najczęściej wymienianym czynnikiem są szoki cenowe na rynku ropy naftowej i reakcje poszczególnych krajów, a także ECB na gwałtowne zmiany cen tego surowca.

Według prognozy zespołu badawczego Commodity Group, średnia cena ropy (Brent) wyniesie w 2012 r. 121 USD/bar. i będzie o 9% wyższa niż w poprzednim roku oraz o ponad połowę wyższa w stosunku do ceny notowanej w 2010 r.; w 2013 r. oczekiwany jest tylko niewielki jej spadek - o 1%, do 119 USD/bar.

Spodziewana łagodna recesja w gospodarce unijnej w połączeniu z osłabieniem wzrostu największych gospodarek nowo uprzemysłowionych i zwiększeniem podaży wielu towarów surowcowych spowodują natomiast spadek dolarowych cen surowców nieenergetycznych. Po dwóch kolejnych latach silnego wzrostu (o 30% w 2010 r. i o 18% w 2011 r.), w obecnym roku mają się one obniżyć przeciętnie o 8%, a w 2013 r. - w ślad za oczekiwaną poprawą koniunktury gospodarczej w świecie - zwiększą się wg CG o 6%. Szczególnie silny ma być tegoroczny spadek cen włókien (średnio o 24%) oraz metali nieżelaznych, napojów i cukru (o 15%).

W rezultacie ogólny indeks dolarowych cen surowców na rynkach światowych zwiększy się w 2012 r. o 5% i utrzyma na tym samym poziomie również w 2013 r. Oznaczać to będzie wyhamowanie silnej tendencji wzrostu cen surowców z lat 2010-2011, gdy rosły one w tempie 29% rocznie. Niemniej poziom cen surowców pozostanie wysoki - jedynie nieznacznie niższy od rekordowego, osiągniętego latem 2008 r., tj. przed wybuchem światowego kryzysu finansowego i gospodarczego. Z relatywnie większym wzrostem cen surowców w 2012 r. muszą się liczyć kraje strefy euro. W warunkach spodziewanego osłabienia waluty europejskiej w stosunku do dolara, liczone w niej ceny surowców zwiększą się o 11%, tj. o 6 p.p. silniej niż liczone w USD.

Wykorzystanie wyników prac sieci

Szczegółowy raport wiosennej sesji sieci naukowej AIECE Working Group on Commodity Prices and World Trade zostanie przygotowany przez przedstawicieli francuskiego instytutu COE-Rexecode oraz niemieckiego HWWI i przedstawiony na Sesji Generalnej AIECE w Madrycie w dniach 26-27 kwietnia 2012 r.

Wyniki prac sesji znajdą również odzwierciedlenie w artykułach zawartych w przygotowywanych obecnie do publikacji raportach IBRKK „Koniunktura gospodarcza świata i Polski w latach 2010-2013" oraz „Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2011 roku".