http://ibrkk.pl/id/17/Zak%C5%82ad_Koniunktury_Krajowej_i_Eksportowej_(ZKKE)/

Zakład Koniunktury Krajowej i Eksportowej (ZKKE)

Zakład prowadzi prace naukowo-badawcze w następujących obszarach: