http://ibrkk.pl/id/18/Zak%C5%82ad_Koniunktury_%C5%9Awiatowej_(K%C5%9A)/

Zakład Koniunktury Światowej (KŚ)

Zakład Koniunktury Światowej prowadzi prace naukowo-badawcze w zakresie:

Pracownicy Zakładu Koniunktury Światowej koordynują publikację corocznych raportów IBRKK: „Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie" (prof. dr hab. Juliusz Kotyński) i „Inwestycje zagraniczne w Polsce" (mgr Janusz Chojna) oraz systematycznie zamieszczają wyniki swych badań w raportach „Koniunktura gospodarcza świata i Polski" oraz „Gospodarka i handel zagraniczny Polski". Co dwa lata wydawane jest opracowanie monograficzne nt. Polskich inwestycji bezpośrednich za granicą (pod redakcją mgr Hanny Kępki). Wydawane są również publikacje w serii "Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu" (koordynacja prac mgr Hanna Kępka).

Zakład Koniunktury Światowej bierze aktywny udział w prowadzonej przez IBRKK współpracy międzynarodowej. Mgr Janusz Chojna jest przedstawicielem Instytutu w międzynarodowym zespole badawczym ds. cen surowców, działających w ramach sieci naukowej Stowarzyszenia Europejskich Instytutów Badań Ekonomicznych (AIECE).