Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaDziałalnośćZakład Koniunktury Światowej (ZKŚ)
Szukaj:   
 

 
Zakład Integracji Europejskiej (ZIE)
Zakład Koniunktury Krajowej i Eksportowej (ZKKE)
Zakład Koniunktury Światowej (ZKŚ)
Zakład Badań Ekonomiczno-Społecznych (ZBES)
Zakład Konsumpcji (ZK)
Zakład Rynku Usług (ZRU)
Zakład Zastosowań Metod Matematycznych w Ekonomii (ZZMME)
Zakład Rynku Kapitałowego (ZRK)
Biblioteka

 

Zakład Koniunktury Światowej (ZKŚ)

Zakład Koniunktury Światowej prowadzi prace naukowo-badawcze w zakresie:

 • analizy tendencji rozwojowych w gospodarce światowej, w tym problemów globalizacji i rozwoju gospodarki opartej na wiedzy;
 • analiz i prognoz koniunktury gospodarczej w świecie ze szczególnym uwzględnieniem handlu międzynarodowego;
 • problematyki rozwoju poszczególnych krajów i regionów świata oraz ich stosunków gospodarczych z Polską;
 • analiz i prognoz światowych rynków towarowych;
 • badań rynkowych dla potrzeb przedsiębiorstw;
 • oceny wpływu uwarunkowań zewnętrznych na sytuację gospodarczą i handel zagraniczny Polski;
 • analiz tendencji rozwojowych we współpracy gospodarczej z zagranicą i zagranicznej polityce gospodarczej Polski z uwzględnieniem zmian strukturalnych oraz kształtowania się międzynarodowej konkurencyjności i zdolności konkurencyjnej gospodarki Polski;
 • analiz polskiego sektora eksportowego, w tym kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw eksportujących i skuteczności instrumentów polityki proeksportowej;
 • analizy bezpośrednich inwestycji zagranicznych i roli podmiotów z kapitałem zagranicznym w polskiej gospodarce;
 • analizy polskich inwestycji bezpośrednich za granicą;
 • analiz polskiego sektora przemysłowego, w tym problemów restrukturyzacji, pomocy publicznej i polityki przemysłowej w kontekście polityki przemysłowej UE;
 • problemów zaopatrzenia w energię i bezpieczeństwa energetycznego Polski w świetle uwarunkowań międzynarodowych i polityk wspólnotowych;
 • problematyki pobudzania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w Polsce w sferach: przedsiębiorczości, edukacji i podnoszenia jakości kapitału ludzkiego, innowacji i postępu technicznego, technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych oraz w polityce regionalnej.

Pracownicy Zakładu Koniunktury Światowej koordynują publikację corocznych raportów IBRKK: „Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie" (prof. dr hab. Juliusz Kotyński) i „Inwestycje zagraniczne w Polsce" (mgr Janusz Chojna) oraz systematycznie zamieszczają wyniki swych badań w raportach „Koniunktura gospodarcza świata i Polski" oraz „Gospodarka i handel zagraniczny Polski". Co dwa lata wydawane jest opracowanie monograficzne nt. Polskich inwestycji bezpośrednich za granicą (pod redakcją mgr Hanny Kępki). Wydawane są również publikacje w serii "Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu" (koordynacja prac mgr Hanna Kępka).

Zakład Koniunktury Światowej bierze aktywny udział w prowadzonej przez IBRKK współpracy międzynarodowej. Mgr Janusz Chojna jest przedstawicielem Instytutu w międzynarodowym zespole badawczym ds. cen surowców, działających w ramach sieci naukowej Stowarzyszenia Europejskich Instytutów Badań Ekonomicznych (AIECE).

 
 
Kontakt
Hanna Kępka

e-mail: hanna.kepkaibrkk.pl
tel.: 22 813 46 50 wew. 414
Joanna Gniadek

Janusz Chojna
Kierownik Zakładu Koniunktury Światowej
e-mail: janusz.chojnaibrkk.pl
tel.: 22 813 46 50 wew. 410
Juliusz Kotyński

Ewa Duchnowska

Elżbieta Małgorzata Jagiełło

e-mail: malgorzata.jagielloibrkk.pl