Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaDziałalnośćZakład Badań Ekonomiczno-Społecznych (ZBES)
Szukaj:   
 

 
Zakład Integracji Europejskiej (ZIE)
Zakład Koniunktury Krajowej i Eksportowej (ZKKE)
Zakład Koniunktury Światowej (ZKŚ)
Zakład Badań Ekonomiczno-Społecznych (ZBES)
Realizowane prace
Publikacje
Członkostwo w organizacjach
Zakład Konsumpcji (ZK)
Zakład Rynku Usług (ZRU)
Zakład Zastosowań Metod Matematycznych w Ekonomii (ZZMME)
Zakład Rynku Kapitałowego (ZRK)
Biblioteka

 

Zakład Badań Ekonomiczno-Społecznych (ZBES)

Zainteresowania badawcze:

 • analiza wpływu instrumentów polityki gospodarczej na konkurencyjność przedsiębiorstw,
 • badania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw, w tym sektora MSP,
 • badania zróżnicowań regionalnych pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw, w tym sektora MSP,
 • badania konkurencyjności rynku rolno-żywnościowego w Polsce,
 • analiza przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania wynagrodzeń i kosztów pracy,
 • analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw,
 • badania wpływu pomocy publicznej na konkurencyjność przedsiębiorstw,
 • analiza procesów prywatyzacyjnych, w tym prywatyzacji przedsiębiorstw publicznych,
 • badania struktur podmiotowych zarządzania gospodarką,
 • badania instytucji otoczenia biznesu wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw w Polsce,
 • analiza wpływu funduszów strukturalnych UE na funkcjonowanie przedsiębiorstw,
 • badania ewaluacyjne programów gospodarczych współfinansowanych ze środków UE,
 • badania zjawiska szarej strefy w gospodarce,
 • prognozowanie i symulacje zmian konkurencyjności gospodarki oraz przedsiębiorstw.

 

 
 
Kontakt
Tadeusz Smuga
Kierownik Zakładu Badań Ekonomiczno-Społecznych
e-mail: tadeusz.smugaibrkk.pl
tel.: 22 813 46 50 wew. 406
Wanda Karpińska-Mizielińska

Piotr Ważniewski