http://ibrkk.pl/id/2/O_nas/

O nas

Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur jest instytutem badawczym działającym na podstawie:

- Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2006 r. (Dz.U. 2006 nr 245, poz. 1787) w sprawie połączenia Instytutu Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji oraz Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego,

- Ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (tekst ustawy Dz.U. nr 96, poz.618),

- Statutu zatwierdzonego przez Ministra Gospodarki (z dnia 18.04.2017 r.).

Zgodnie z kryteriami przyjętymi w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Instytut uzyskał kategorię "B".