http://ibrkk.pl/id/20/Zak%C5%82ad_Konsumpcji_(ZK)/

Zakład Konsumpcji (ZK)

Zakład Konsumpcji prowadzi prace naukowo-badawcze w zakresie:

W zakładzie wydawane jest dwa razy do roku nowe czasopismo „Konsumpcja i Rozwój" i raz w roku, w jesieni, raport na temat stanu konsumpcji w Polsce, a także przygotowywane są publikacje zwarte na aktualne tematy dotyczące problematyki konsumpcji. Ponadto publikujemy wyniki realizowanych projektów grantowych oraz organizujemy konferencje i seminaria.

W zakładzie realizowane są także różnorodne projekty badawcze, zlecenia w zakresie projektowania, przeprowadzania i opracowywania badań ilościowych i jakościowych wśród konsumentów oraz analizy typu „desk research" w zakresie zjawisk rynkowych.