Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaDziałalnośćZakład Rynku Usług (ZRU)
Szukaj:   
 

 
Zakład Integracji Europejskiej (ZIE)
Zakład Koniunktury Krajowej i Eksportowej (ZKKE)
Zakład Koniunktury Światowej (KŚ)
Zakład Badań Ekonomiczno-Społecznych (BES)
Zakład Konsumpcji (ZK)
Zakład Rynku Usług (ZRU)
Publikacje
Zakład Zastosowań Metod Matematycznych w Ekonomii (ZZMME)
Zakład Rynku Kapitałowego (ZRK)
Biblioteka

 

Zakład Rynku Usług (ZRU)

A. Czym się zajmujemy - działania

1. W ramach współpracy z otoczeniem instytucjonalnym i biznesowym:

 • prowadzimy badania na zlecenie praktyki gospodarczej i instytucji państwowych,
 • dysponujemy kadrą ekspertów gotowych do uczestnictwa w konkursach i projektach,
 • pozyskujemy zlecenia w zakresie projektowania, przeprowadzania i opracowywania wyników badań ilościowych i jakościowych dotyczących sektora usług,
 • diagnozujemy i analizujemy bieżące zjawiska rynkowe.

2. W ramach prowadzonych prac statutowych:

 • wydajemy monografie prezentujące wyniki prac naukowo-badawczych prowadzonych przez pracowników zakładu,
 • prowadzimy prace merytoryczne związane z wydawaniem rocznika pt.: „Handel wewnętrzny w Polsce".

B. Czym się zajmujemy - problemy badawcze

 • wpływ sektora usług na proces rozwoju społeczno-gospodarczego i rynek pracy,
 • przemiany strukturalne w gospodarce pod wpływem sektora usług (serwicyzacja gospodarki),
 • stan, kierunki rozwoju oraz konkurencyjność sektora usług w Polsce i UE,
 • zmiany zachodzące w sektorze usług w Polsce, także w ujęciu terytorialnym,
 • procesy koncentracji i integracji w sektorze usług, ze szczególnym uwzględnieniem handlu,
 • zmiany zachodzące na wybranych rynkach usług,
 • przeobrażenia w konsumpcji usług w Polsce i UE,
 • strategie marketingowe przedsiębiorstw usługowych.

C. Wybrane osiągnięcia zakładu w ostatnich latach:

 • opracowanie raportu pt. „Handel Wewnętrzny w Polsce w 2010-2015"
 • realizacja grantu finansowanego przez NCN pt.: „Innowacyjność usług biznesowych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw - ujęcie modelowe".
 • publikacja monografii, m.in.: „Demograficzne i ekonomiczne uwarunkowania sytuacji na rynku pracy. wybrane zagadnienia", „Sektor usług a wykorzystanie zasobów pracy".
 • realizacja (we współpracy z innymi Zakładami IBRKK) ekspertyzy dla Ministerstwa Gospodarki pt.: „Analiza polskich interesów ofensywnych w sektorach usługowych w wybranych państwach członkowskich WTO",
 • realizacja projektów finansowanych ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, m.in.: „Szkolnictwo zawodowe w Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy", „Nowy wizerunek szkół zawodowych w Lublinie i Chełmie - większe szanse na rynku pracy", „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Warszawie a potrzeby rynku pracy-diagnoza i prognoza".

W zakładzie przygotowywany jest dwumiesięcznik „Handel Wewnętrzny".

 
 
Kontakt
Urszula Kłosiewicz-Górecka

Lidia Kuczewska
Kierownik Zakładu Rynku Usług
Robert Nowacki

Sławomir Tajer

Anna Dąbrowska

Katarzyna Wasilik