http://ibrkk.pl/id/21/Zak%C5%82ad_Rynku_Us%C5%82ug_(ZRU)/

Zakład Rynku Usług (ZRU)

A. Czym się zajmujemy - działania

1. W ramach współpracy z otoczeniem instytucjonalnym i biznesowym:

2. W ramach prowadzonych prac statutowych:

B. Czym się zajmujemy - problemy badawcze

C. Wybrane osiągnięcia zakładu w ostatnich latach:

W zakładzie przygotowywany jest dwumiesięcznik „Handel Wewnętrzny".