Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaPublikacjeCzasopismaHandel WewnętrznySpis treści numerów wg rocznikówSpis treści numerów z 2012 r.
Szukaj:   
 

 
Rada programowa
Kolegium redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Editorial specifications
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
The procedure of qualifying articles for publication
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Spis treści numerów z 2016 r.
Spis treści numerów z 2015 r.
Spis treści numerów z 2014 r.
Spis treści numerów z 2013 r.
Spis treści numerów z 2012 r.
Spis treści numerów z 2011 r.
Spis treści numerów z 2010 r.
Spis treści numerów z 2009 r.
Spis treści numerów z 2008 r.
Abstrakty
Numery archiwalne
Kontakt

 

Spis treści numerów z 2012 r.

 • Klastry - idea i praktyka w Polsce - URSZULA KŁOSIEWICZ-GÓRECKA - Nr 1
 • Koszty badań marketingowych a działania rynkowe przedsiębiorstw - PIOTR TARKA - Nr 1
 • Behaviour of Elderly People in Tourist Services Market - ANNA DĄBROWSKA, EWELINA STRZELECKA - Nr 1
 • Polityka cenowa przedsiębiorstw przetwórstwa przemysłowego na rynkach zagranicznych (wyniki badań empirycznych) - EWA DUCHNOWSKA - Nr 1
 • Zachowania rynkowe nabywców jako następstwa nieetycznych działań handlowców - AGNIESZKA I. BARUK - Nr 1
 • Konkurencyjność przedsiębiorstw usługowych w Polsce - ROBERT NOWACKI - Nr 1
 • Zapewnienie bezpieczeństwa opakowań produktów żywnościowych w łańcuchu dostaw - MAŁGORZATA LISIŃSKA-KUŚNIERZ, AGNIESZKA KAWECKA - Nr 1
 • Proces kształtowania społecznej odpowiedzialności organizacji - WIESŁAW ŁUKASIŃSKI, MARIUSZ SOŁTYSIK - Nr 2
 • Postrzeganie zaufania w działalności gospodarczej - ADAM RUDZEWICZ, EMILIA JĘDRZEJCZYK - Nr 2
 • Ocena funkcjonowania systemu zarządzania jakością w małych i średnich organizacjach handlowych - DOMINIK ZIMON, TADEUSZ SIKORA - Nr 2
 • Activities of a Local Government and Growth of Competitiveness of Service and Commercial Enterprises - BOŻENA SŁOMIŃSKA - Nr 2
 • Postępowanie proekologiczne w hotelarstwie wyrazem społecznej odpowiedzialności w biznesie - PIOTR DOMINIK - Nr 2
 • Problemy gospodarstw domowych ze spłatą bieżących zobowiązań - PAULINA ANIOŁA, ZBIGNIEW GOŁAŚ - Nr 2
 • Rynek PLP wielkopowierzchniowych detalistów sieciowych FMCG w Polsce - LESZEK MICHALCZYK - Nr 2
 • W setną rocznicę urodzin. Wkład Profesora Zbigniewa Zakrzewskiego w rozwój nauki o handlu - Maria Sławińska - Nr 3
 • Siła przetargowa przedsiębiorstw hurtowych we współpracy z partnerami biznesowymi - Urszula Kłosiewicz-Górecka - Nr 3
 • Advertising Activity Management at Service Enterprises in Poland - Robert Nowacki - Nr 3
 • Zróżnicowanie warunków i jakości życia ludności państw Unii Europejskiej - Agnieszka Kozera, Cezary Kozera - Nr 3
 • Planowanie działalności marketingowej polskich przedsiębiorstw na eurorynku - rozważania teoretyczne - Marcin Komor - Nr 3
 • Wpływ cen i polityki cenowej państw Unii Europejskiej na import równoległy produktów leczniczych - Aleksandra Czerw - Nr 3
 • Sposoby ograniczania szarej strefy w Internecie - Bogdan Mróz - Nr 3
 • Wpływ spowolnienia gospodarczego w Polsce w latach 2009-2011 na konsumpcję żywności - Krystyna Świetlik - Nr 4
 • Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z instytucjami kultury na Dolnym Śląsku - Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska - Nr 4
 • Zmiany w sieci magazynowej handlu w pierwszej dekadzie XXI wieku - Sławomir Tajer - Nr 4
 • Zachowania konsumpcyjne polskich gospodarstw domowych w okresie II fali kryzysu - Tomasz Zalega - Nr 4
 • TSL Sector Companies and Their Offer of Logistics Services - Marcin Świtała - Nr 4
 • Czynniki warunkujące działalność innowacyjną w sektorze przedsiębiorstw w Polsce w latach 1989-2010 - Wojciech Przychodzeń - Nr 4
 • Doskonalenie procesu obsługi klienta przy wykorzystaniu badań typu „Tajemniczy Klient" na przykładzie Ford Polska Sp. z o.o. - Olga Dyczkowska-Uss - Nr 4
 • Wielokryterialna analiza czynników strategii konkurencyjnej banków na przykładzie wybranych oddziałów banków małopolskich - Leszek Michalczyk - Nr 4
 • Alians strategiczny - dylematy wyboru - Jacek Chwałek - Nr 5
 • Impact of the Free and Open Source Software on Enterprises' Activities. Research Conclusions - Wanda Karpińska-Mizielińska, Tadeusz Smuga - Nr 5
 • Zakup towarów w przedsiębiorstwach handlowych - ocena stanu i kierunki zmian - Urszula Kłosiewicz-Górecka - Nr 5
 • Inwestycje zagraniczne w sektorze usług - Lidia Kuczewska - Nr 5
 • Marka jako czynnik determinujący wybory żywieniowe dzieci - Marta Anna Troć, Magdalena Zegan, Beata Sińska, Ewa Michota-Katulska - Nr 5
 • Uwarunkowania zewnętrzne handlu zagranicznego w okresie kryzysu finansowego i ich wpływ na rentowność polskich eksporterów - Dorota Ciesielska - Nr 5
 • Sustainable Consumption in the Field of Nutrition in Germany - Four Examples - Barbara Freytag-Leyer - Nr 6
 • Czynniki warunkujące napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce - Wojciech Przychodzeń - Nr 6
 • Perspektywy rozwoju e-commerce w Polsce - Leszek Michalczyk - Nr 6
 • Strategie konkurencji przedsiębiorstw przetwórstwa owocowo-warzywnego w warunkach konwergencji rynku krajowego i zagranicznego - Joanna Wiśniewska - Nr 6
 • Analiza strategiczna spółki akcyjnej Indykpol SA przy wykorzystaniu metody SPACE - Anna Zielińska-Chmielewska - Nr 6

WYWIAD

 • Znaczenie i przyszłość jakościowych badań marketingowych - wywiad z prof. dr hab. Dominiką Maison - ARKADIUSZ WÓDKOWSKI - Nr 1
 • Wywiad z Grażyną Rokicką, prezesem Stowarzyszenia Konsumentów Polskich (SKP) - ANNA DĄBROWSKA - Nr 2
 • Franchising (franczyza) szansą ekspansywnego rozwoju przedsiębiorstw - Z Moniką Dąbrowską (Prezesem Polskiej Organizacji Franczyzodawców) i Michałem Wiśniewskim (Dyrektorem działu doradztwa we franczyzie, Wiceprezesem Zarządu PROFIT system sp. z o.o.) rozmawia Barbara Pokorska - Nr 4

DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK NAUKOWYCH

 • Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Sektor handlu i usług w Polsce - stare i nowe dylematy - SŁAWOMIR TAJER - Nr 1
 • Sprawozdanie z konferencji pt. Społeczna odpowiedzialność handlu - nowe wyzwania - LIDIA KUCZEWSKA - Nr 2
 • Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Polska i świat wobec współczesnych wyzwań społeczno-ekonomicznych - Marcin Gębarowski - Nr 3
 • Perspektywy rozwoju marketingu. Nauka i dydaktyka wobec wyzwań praktyki (Część I) - Sylwester Makarski, Piotr Cyrek - Nr 5
 • Perspektywy rozwoju marketingu. Nauka i dydaktyka wobec wyzwań praktyki (część II) - Sylwester Makarski, Piotr Cyrek - Nr 6

PRZEGLĄD WYDAWNICTW I RECENZJE

 • Konsumpcja a rozwój społeczno-gospodarczy regionów w Polsce, red. Alicja Kusińska - ROBERT NOWACKI - Nr 1
 • Opinia o książce Małgorzaty Julii Radziukiewicz pt. Redystrybucja dochodów. Kto zyskuje? Kto traci - ANNA DĄBROWSKA - Nr 2
 • Pavol Kita, Lucia Folvarčiková, Ochodná prevádzka (Handel detaliczny - funkcje, struktury i procesy) - Jan W. Wiktor - Nr 3
 • Grzegorz Konat, Tadeusz Smuga, Wolne i Otwarte Oprogramowanie w polskich przedsiębiorstwach - Katarzyna Bachnik - Nr 4
 • Anna Dąbrowska, Jakość umów podpisywanych z konsumentami na rynku usług - Teresa Pałaszewska-Reindl - Nr 5
 • Henryk Mruk, Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa - Lechosław Garbarski - Nr 6