Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaDziałalnośćZakład Integracji Europejskiej (ZIE)Unia Europejska.pl (d. Wspólnoty Europejskie)Spis treści numerów wg roczników2013
Szukaj:   
 

 
Rada Programowa
Kolegium Redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1992
1993
1991
Abstrakty
Egzemplarze on-line
Najczęściej cytowane artykuły w czasopiśmie

 

2013

STATYSTYCZNY OBRAZ UNII EUROPEJSKIEJ
• Handel wewnątrzgałęziowy wyrobami przemysłu motoryzacyjnego w państwach Unii Europejskiej - Łukasz Ambroziak - Nr 1 (218)
• Malejący udział Unii Europejskiej w eksporcie - dezintegracja czy efekt zmian w brytyjskim modelu eksportu? - Wojciech Mroczek - Nr 2 (219)
• Handel Unii Europejskiej w 2012 r. - Wojciech Mroczek - Nr 3 (220)
• Zmieniająca się rola Japonii w handlu międzynarodowym - Wojciech Mroczek - Nr 4 (221)
• Uczestnictwo nowych państw członkowskich UE z Europy Środkowej w międzynarodowych sieciach dostaw - Wojciech Mroczek - Nr 5 (222)
• Bezpośrednie inwestycje zagraniczne państw UE w 2012 roku - Marzenna Błaszczuk-Zawiła - Nr 5 (222)
• Eksport krajów Europy Środkowej - Wojciech Mroczek - Nr 6 (223)

ABC UNII EUROPEJSKIEJ
• Chorwacja nowym państwem członkowskim UE - Ewa Szymanik - Nr 4 (221)

GOSPODARKA I FINANSE
• EU-budget: Less Money, Less Europe? The New MFF Seen from the New Member States Perspective - Miklós Somai - Nr 1 (218)
• Konsolidacja wydatków publicznych w Unii Europejskiej w latach 2010-2011 - Magdalena Kąkol - Nr 2 (219)
• Is France's Economy a Real Danger for the European Integration? - Miklós Somai - Nr 3 (220)
• Wsparcie grupowe w procesie restrukturyzacji europejskich bankowych - Michał Kruszka, Bartosz Godziszewski - Nr 4 (221)
Czy koniec recesji gospodarczej w UE? - Jan Piotrowski - Nr 6 (223)

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA
• Wspólna polityka rolna w latach 2014-2020. Kwestie finansowe na tle budżetu wieloletniego - Janusz Rowiński - Nr 1 (218)
• Środki unijne finansujące polską gospodarkę żywnościową w latach 2014-2020 - wstępna ocena - Janusz Rowiński - Nr 2 (219)

POLITYKA KONKURENCJI
• Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw lotniczych w UE - zasady i praktyka - Jan Piotrowski - Nr 1 (218)
Koncepcja krajowej pomocy regionalnej w latach 2014-2020 - Adam A. Ambroziak - Nr 3 (220)
• Koncepcja mapy pomocy regionalnej w państwach członkowskich UE w latach 2014-2020 - Adam. A. Ambroziak - Nr 4 (221)
• Wpływ wytycznych w sprawie krajowej pomocy regionalnej na warunki udzielania wsparcia przedsiębiorcom w Polsce w latach 2014-2020 - Adam A. Ambroziak - Nr 5 (222) 

JEDNOLITY RYNEK EUROPEJSKI
• Transgraniczne korzystanie ze świadczeń opieki pozaszpitalnej w prawie unijnym - Marcin Kiełbasa - Nr 3 (220)
Dyrektywa o świadczeniach opieki pozaszpitalnej oraz projekt jej wdrożenia do prawa polskiego - krok wstecz dla pacjentów? - Marcin Kiełbasa - Nr 4 (221)
Ryzyko finansowe w działalności handlowej na terenie Unii Europejskiej - Katarzyna Januszewska-Hawranek, Dariusz Michalski - Nr 5 (222)
Oznaczanie pochodzenia produktów etykietą „made in" - czy będzie obowiązkowe w UE? - Stefan Kaszczak - Nr 6 (223)

WSPÓLNA POLITYKA HANDLOWA
• Strefa wolnego handlu UE-USA. Problematyka gospodarki żywnościowej - Janusz Rowiński - Nr 3 (220)
Strefa wolnego handlu UE-USA. Instrumenty chroniące rynki rolno-żywnościowe - Janusz Rowiński - Nr 4 (221)
Układ stowarzyszeniowy Unia Europejska - Ameryka Środkowa - Grzegorz Mazur - Nr 5 (222)
Strefa wolnego handlu UE-USA w dziedzinie gospodarki żywnościowej. Problemy odmian genetycznie modyfikowanych - Janusz Rowiński - Nr 5 (222)
Ocena wykorzystania preferencji celnych w przywozie do Unii Europejskiej - Łukasz Ambroziak- Nr 6 (223)

UNIA EUROPEJSKA - KRAJE TRZECIE
• Federalizm fiskalny w Unii Europejskiej. Czego Europejczycy mogą nauczyć się z doświadczeń Stanów Zjednoczonych Ameryki? - Rafał Riedel - Nr 2 (219)
• Dyferencjacja współpracy krajów WNP z Unią Europejską - Krzysztof Falkowski - Nr 2 (219)

BADANIA NAUKOWE I INNOWACJE
• Kooperacja w działalności innowacyjnej - rzeczywistość i szanse rozwoju - Marlena Piekut - Nr 2 (219)

POLITYKA ENERGETYCZNA
• Rozwój inteligentnych sieci elektroenergetycznych w Unii Europejskiej - Dariusz Michalski - Nr 1 (218)
• Zmiana warunków funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku energii elektrycznej UE - Dariusz Michalski - Nr 6 (223)

WAŻNE DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
• Co nowego w prawie Unii i dokumentach KE? (dział stały)
• Co nowego w prawie polskim? (dział stały)

STRESZCZENIA ARTYKUŁÓW W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM

 
 
Unia Europejska.pl 1/2013 (218). Dwumiesięcznik
Unia Europejska.pl 1/2013 (218). Dwumiesięcznik 

Cena: 37,00 PLN
15,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
Unia Europejska.pl 2/2013 (219). Dwumiesięcznik
Unia Europejska.pl 2/2013 (219). Dwumiesięcznik 

Cena: 37,00 PLN
15,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
Unia Europejska.pl 3/2013 (220). Dwumiesięcznik
Unia Europejska.pl 3/2013 (220). Dwumiesięcznik Wojciech Mroczek, Miklós Somai, Adam A. Ambroziak, Marcin Kiełbasa, Janusz Rowiński

Cena: 37,00 PLN
15,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
Unia Europejska.pl 4/2013 (221). Dwumiesięcznik
Unia Europejska.pl 4/2013 (221). Dwumiesięcznik 

Cena: 37,00 PLN
15,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
Unia Europejska.pl 5/2013 (222). Dwumiesięcznik
Unia Europejska.pl 5/2013 (222). Dwumiesięcznik 

Cena: 37,00 PLN
15,00 PLN
Dodaj do koszyka
 
Unia Europejska.pl 6/2013 (223). Dwumiesięcznik
Unia Europejska.pl 6/2013 (223). Dwumiesięcznik 

Cena: 37,00 PLN
15,00 PLN
Dodaj do koszyka