Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaWspółpracaWspółpraca zagranicznaLwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki (Ukraina)
Szukaj:   
 

 
Współpraca krajowa
Współpraca zagraniczna
AIECE Working Group on Commodity Prices and World Trade
Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki (Ukraina)
Naukowo-Badawczy Ekonomiczny Instytut w Kijowie (Ukraina)
Uniwersytet Hubei w Wuhan





 

Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki (Ukraina)

W dniach 22-23 października 2013 r. we Lwowie odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Ekologiczne i ekonomiczne problemy w handlu międzynarodowym i inwestycjach". Głównymi organizatorami byli Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur (Polska), Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki (Ukraina), Uniwersytet Wielkotyrnowski im. Świętych Cyryla i Metodego (Bułgaria) i Ukraińskie Stowarzyszenie International Economy (Ukraina). Referat na konferencję „Zachowania konsumenckie a idea rozwoju zrównoważonego" przygotowały dr hab. Anna Dąbrowska, zastępca dyrektora IBRKK, prof. dr hab. Mirosława Janoś-Kresło, SGH.

Na posiedzeniu plenarnym wygłoszono 3 referaty:
1) Rola paradygmatu ekologicznego i ekonomicznego gospodarki światowej.
2) Gnoseologiczne aspekty handlu międzynarodowego w kontekście rozwoju zrównoważonego.
3) Zdrowie w systemie ekologicznych i ekonomicznych czynników rozwoju społeczeństwa ukraińskiego.

Obrady w 5 sekcjach tematycznych koncentrowały się wokół zagadnień ujętych w bloki:
1) Ekologiczne, ekonomiczne i społeczne wyzwania zrównoważonego rozwoju (Environmental, Economic and Social Challenges of Sustainable Development).
2) Ekologiczne i ekonomiczne problemy rynków krajowych w zglobalizowanej gospodarce światowej (Environmental and Economic Problems of National Markets in the Globalised World Economy).
3) Społeczne i ekologiczne problemy handlu zagranicznego (Social and Environmental Problems of Foreign Trade).
4) Procesy inwestycyjne we współczesnej gospodarce światowej (Investment Processes in the Contemporary World Economy).
5) Innowacyjne strategie rozwoju ekologicznego i ekonomicznego (Innovation Strategies of Ecological and Economic Development).

Planuje się, że kolejna, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. „Ekologiczne i ekonomiczne problemy handlu międzynarodowego i inwestycji" odbędzie się we Lwowie w dniach 20-21 października roku 2015. Językami konferencji będą: ukraiński, rosyjski, polski i angielski.