Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaProjektyProjekty finansowane z EFSProjekty zakończoneEFS - Regionalne zrónicowanie wykorzystania narzędzi rynku pracy a ograniczanie bezrobocia
Szukaj:   
 

 
Rozwój szkolnictwa zawodowego w Białymstoku w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy
Rozwój szkolnictwa zawodowego w Warszawie a potrzeby rynku pracy – diagnoza i prognoza
Rozwój szkolnictwa zawodowego w Siedlcach w dostosowaniu do potrzeb rynku pracy
Nowy wizerunek szkół zawodowych w Lublinie i Chełmie
Projekty zakończone
Masterpress - doskonalenie kwalifikacji i umiejętności kadr
Postęp prac w realizacji projektu DWF_2.1.1_299
Wpływ wejścia Polski do strefy euro na bezrobocie i zatrudnienie
EFS - Regionalne zrónicowanie wykorzystania narzędzi rynku pracy a ograniczanie bezrobocia

 

EFS - Regionalne zrónicowanie wykorzystania narzędzi rynku pracy a ograniczanie bezrobocia

Projekt realizowany przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur oraz Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy.

Typ projektu: prowadzenie analiz, badań, ekspertyz dotyczących stosowanych instrumentów i programów w zakresie: pośrednictwa pracy, tworzenia miejsc pracy, aktywizacji zawodowej bezrobotnych, informacji i poradnictwa zawodowego, identyfikacji programów o najwyższej skuteczności

Projekt finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny

Celem projektu jest pogłębione rozpoznanie instrumentów i programów ograniczania bezrobocia w powiązaniu z przyczynami jego występowania w Polsce, ich ocena oraz identyfikacja najlepszych rozwiązań godnych upowszechnienia. Badanie obejmuje ocenę: instrumentów pasywnych i aktywnych, rezultatów ich stosowania (identyfikacja przyczyny słabości), wykorzystania środków z Funduszu Pracy i z funduszy unijnych.

Podstawę realizacji projektu stanowią badania empiryczne ilościowe i jakościowe obejmujące przedstawicieli instytucji działających na rzecz ograniczania bezrobocia przez pracodawców. Wyniki badania będą stanowić przesłankę do oceny stosowanych narzędzi i programów ograniczania bezrobocia oraz projektowanych zmian w tym zakresie.

Okres wdrażania projektu: 02.01.2007r. do 31.03.2008r.

Koordynator projektu: doc. dr Urszula Kłosiewicz-Górecka

Informacja o planowanej konferencji

W dniu 14 marca 2008 roku (piątek), w gmachu Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Warszawa, Al. Jerozolimskie 87, piętro V (budynek zlokalizowany jest w pobliżu Dworca Centralnego) odbędzie się konferencja nt.: „Regionalne zróżnicowanie wykorzystania narzędzi rynku pracy a ograniczanie bezrobocia”. Rozpoczęcie konferencji przewidziane jest na godzinę 11:00.

W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną wyniki badań i analiz przeprowadzonych dla potrzeb projektu, zrealizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.1, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poniżej szczegółowy program konferencji.

Uczestnicy konferencji otrzymają bezpłatnie egzemplarz książki prezentującej wyniki badań nad projektem.

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 3 marca 2008 roku telefonicznie (0-22 621-33-43) lub e-mailem (koniunkt@ibrkk.pl). Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

PROGRAM KONFERENCJI

 

10:30-11:00 Rejestracja i kawa powitalna

11:00-11:15 Otwarcie konferencji dr hab. Ryszard Michalski – Dyrektor IBRKK

11:15-11:40 Prezentacja założeń zrealizowanego projektu nt.: „Regionalne zróżnicowanie wykorzystania narzędzi rynku pracy a ograniczanie bezrobocia” – doc. dr Urszula Kłosiewicz-Górecka

11:40-12:00 Bezrobocie w Polsce w układzie regionalnym – dr Małgorzata Radziukiewicz

12:00-12:20 Powiatowe Urzędy Pracy w procesach ograniczania bezrobocia – mgr Krystyna Kuśmierczyk

12:20-12:40 Agencje Zatrudnienia w procesach ograniczania bezrobocia – dr Lidia Kuczewska

12:40-13:20 Lunch

13:30-13:40 Problemy pracodawców z pozyskiwaniem pracowników – doc. dr Urszula Kłosiewicz-Górecka

13:40-14:00 Współdziałanie podmiotów rynku pracy w procesach ograniczania bezrobocia – dr Bożena Słomińska

14:00-14:20 Finansowanie procesów ograniczania bezrobocia – dr hab. Franciszek Misiąg  

14:20-14:50 Pytania i dyskusja

14:50-15:00 Podsumowanie