Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaDziałalnośćZakład Integracji Europejskiej (ZIE)Unia Europejska.pl (d. Wspólnoty Europejskie)Spis treści numerów wg roczników2014
Szukaj:   
 

 
Rada Programowa
Kolegium Redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1992
1993
1991
Abstrakty
Egzemplarze on-line
Najczęściej cytowane artykuły w czasopiśmie

 

2014

STATYSTYCZNY OBRAZ UNII EUROPEJSKIEJ
• Silna współzależność gospodarek Unii Europejskiej i Rosji - powiązania handlowe - Wojciech Mroczek - Nr 1 (224)
• Chiny - światowe centrum offshoringu - Wojciech Mroczek - Nr 2 (225)
• Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w państwach UE w 2012 roku - napływ i zasoby - Katarzyna Bąkowska - Nr 2 (225)
• Udział krajów pozaeuropejskich w eksporcie Unii Europejskiej – Wojciech Mroczek – Nr 3 (226)
• Usługi w eksporcie Unii Europejskiej - Wojciech Mroczek - Nr 4 (227)
• Usługi w eksporcie nowych i starych państw członkowskich Unii Europejskiej - rozbieżne tendencje - Wojciech Mroczek - Nr 5 (228)
• Kraje o najwyższej pozycji w światowych łańcuchach wartości dodanej - Wojciech Mroczek - Nr 6 (229)

DZIESIĘĆ LAT POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ
• Polscy eksporterzy na rynku Unii Europejskiej w okresie poakcesyjnym - Janusz Chojna, Ewa Duchnowska, Krzysztof Marczewski - Nr 4 (227)
• Zmiany równowagi zewnętrznej a ograniczenia wzrostu polskiej gospodarki - Janusz Sawicki - Nr 4 (227)
• Tendencje rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego w Polsce na tle krajów UE - Małgorzata Wosiek - Nr 4 (227)
• Pozycja podmiotów zagranicznych w sektorze usług w Polsce w okresie poakcesyjnym - Elżbieta Bombińska - Nr 5 (228) 
• Zmiany w handlu zagranicznym Polski w kategoriach wartości dodanej - Łukasz Ambroziak, Krzysztof Marczewski - Nr 6 (229)
• Budowa polskiej gospodarki internetowej w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej - Sylwia Talar - Nr 6 (229)
• Europejski system walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego - mechanizm tworzenia kapitału ludzkiego czy biurokratycznego? - Paweł Drobny - Nr 6 (229)

GOSPODARKA I FINANSE
• Ocena sytuacji gospodarczej w Unii Europejskiej i w Polsce w ramach semestrów europejskich - Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska - Nr 1 (224)
• Ten years in the EU-Hungary's performance in the comparative context of the Visegrad countries - Krisztina Vida - Nr 2 (225)
• Ten years of Latvia in the EU - reflections, implications and challenges - Aldis Austers - Nr 2 (225)
• Diverging Competitive Performances of the Visegrad Countries – Some Conclusions from the Technology Level of External Trade – Gábor Túry – Nr 3 (226)
• Prawny i instytucjonalny system ochrony interesów finansowych UE w Polsce - Monika Jędraszek-Karwasik - Nr 4 (227) 
• Uczestnictwo polskich banków w edycji 2014 ogólnoeuropejskich testów warunków skrajnych - Robert Woreta - Nr 5 (228) 

JEDNOLITY RYNEK EUROPEJSKI
• Migracja cyrkulacyjna w Unii Europejskiej – założenia, realizacja, perspektywy – Katarzyna A. Morawska – Nr 3 (226)

WSPÓLNA POLITYKA ROLNA
• Hungarian agriculture a decade after EU accession: hopes, facts and lessons - Miklós Somai - Nr 2 (225)

WSPÓLNA POLITYKA HANDLOWA
• Znakowanie żywności modyfikowanej genetycznie - rozwiązanie problemu czy przeszkoda w podpisaniu transatlantyckiej umowy o wolnym handlu? - Ewa Kaliszuk - Nr 1 (224)
• Kompleksowa umowa o współpracy gospodarczej i handlowej - nowy wymiar relacji Unii Europejskiej z Kanadą - Grzegorz Mazur - Nr 6 (229) 

UNIA EUROPEJSKA – KRAJE TRZECIE
• Umowa TTIP a kwestie walutowe – Maria Dunin-Wąsowicz – Nr 3 (226)
• Polsko-rosyjska wymiana handlowa w okresie członkostwa Polski w Unii Europejskiej – Marzenna Błaszczuk-Zawiła – Nr 3 (226)

POLITYKA REGIONALNA
• Fundusze unijne na lata 2014-2020. Programowanie na poziome unijnym i krajowym - Marek Świstak - Nr 1 (224)

POLITYKA KLIMATYCZNA I ENERGETYCZNA
• Dążenie do osiągnięcia światowego porozumienia klimatycznego a nowe inicjatywy Unii Europejskiej - Piotr Ważniewski - Nr 5 (228)
• Wpływ antykryzysowych regulacji rynku finansowego na funkcjonowanie europejskiej elektroenergetyki - Anna Lis, Dariusz Michalski - Nr 5 (228)

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH
• Powracająca presja migracyjna na południe Europy. Czy unijna polityka migracyjna podoła wyzwaniom? - Kinga Szczawińska - Nr 1 (224)

WAŻNE DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
• Co nowego w prawie Unii i dokumentach KE?
• Co nowego w prawie polskim?

STRESZCZENIA ARTYKUŁÓW W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM