Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaPublikacjeCzasopismaHandel WewnętrznySpis treści numerów wg rocznikówSpis treści numerów z 2014 r.
Szukaj:   
 

 
Rada programowa
Kolegium redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Editorial specifications
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
The procedure of qualifying articles for publication
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
Spis treści numerów z 2016 r.
Spis treści numerów z 2015 r.
Spis treści numerów z 2014 r.
Spis treści numerów z 2013 r.
Spis treści numerów z 2012 r.
Spis treści numerów z 2011 r.
Spis treści numerów z 2010 r.
Spis treści numerów z 2009 r.
Spis treści numerów z 2008 r.
Abstrakty
Numery archiwalne
Kontakt

 

Spis treści numerów z 2014 r.

 • Changes of Polish Customers' Attitudes Towards Non-Ethical Activities of Food Producers - Agnieszka Izabela Baruk - Nr 1
 • Advantages and Disadvantages of Enterprise Activity in Network Organisations - Some Aspects - Anna Skowronek-Mielczarek - Nr 1
 • Upadłość konsumencka - ujęcie teoretyczno-empiryczne - Anna Dąbrowska - Nr 1
 • Dysproporcje w poziomie oferty handlowej w województwie podkarpackim. Część II. Ocena zakresu asortymentowego placówek handlu detalicznego - Piotr Cyrek - Nr 1
 • Warunki mieszkaniowe ludności w krajach Unii Europejskiej - Agnieszka Kozera, Cezary Kozera - Nr 1
 • Społeczna odpowiedzialność a projakościowe zarządzanie organizacją - Wiesław Łukasiński - Nr 1
 • Symboliczny i społeczny wymiar marki - wpływ na zachowania konsumentów odzieży - Katarzyna Sempruch-Krzemińska - Nr 1
 • Rola designera w procesie rozwoju nowego produktu - Justyna Starostka - Nr 1
 • Działania konsolidacyjne w sektorze spożywczym - studium przypadku - Anna Gawrońska, Chantal Caperna - Nr 2
 • U źródeł marketingu terytorialnego - Agnieszka Kaczorowska-Budek - Nr 2
 • Investment Outlays and Employment in the Sector of Services in Poland in 2009-2011 - Urszula Kłosiewicz-Górecka - Nr 2
 • Czynniki otoczenia kształtujące system dystrybucji przedsiębiorstwa - Ewa Pecold - Nr 2
 • Zaufanie w sprzedaży - Adam Rudzewicz - Nr 2
 • Cena jako determinanta wybranych (projakościowych) relacji organizacji usługowej z klientem - Janusz Ząbek - Nr 2
 • The Franchise Model of Business in the Pharmaceutical Market - Marta Joanna Ziółkowska - Nr 2
 • Kierunki innowacji w handlu - Jacek Chwałek - Nr 2
 • Rozwój bazy hotelowej w Polsce - analiza czasowo-strukturalna - Krzysztof P. Wojdacki - Nr 2
 • Zachowania rynkowe nabywców produktów żywnościowych w sklepach dyskontowych - Marcin Lipowski, Marek Angowski - Nr 2
 • Młodzi a kryzys gospodarczy - raport z badania Crisis Generation Survey - Dorota Janiszewska, Rafał Chabowski, Konrad Prandecki - Nr 2
 • Pozacenowe elementy budowania wizerunku marki własnej w komunikacji sieci handlowych FMCG na rynku polskim - Magdalena Nowak - Nr 2
 • Procesy konsolidacji w handlu hurtowym w okresie spowolnienia gospodarki - Sławomir Tajer - Nr 3
  Smart shopping a zachowania zakupowe polskich konsumentów - Grażyna Koniorczyk - Nr 3
  Koszty targowe w opinii przedsiębiorstw-wystawców - próba zdiagnozowania - Jacek Bazarnik, Iryna Manczak - Nr 3
 • Działania innowacyjne w strukturach klastrowych w świetle wyników badania - Anna Dąbrowska - Nr 3
  Present Retail Network of Bratislava and Some Tendencies in Consumers' Purchasing Behaviour - Jaroslav Kita, Marta Grossmanová, Pavol Kita - Nr 3
 • Stosunek mieszkańców miast do działań energooszczędnych w zależności od rodzaju mieszkania - Oleh Karyy, Oksana Trach - Nr 3
 • Dysproporcje w poziomie oferty handlowej w województwie podkarpackim. Część III. Ocena personelu sprzedażowego podmiotów detalicznych - Piotr Cyrek - Nr 3
 • Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju bazy hotelowej w Polsce - analiza wielowymiarowa - Krzysztof P.Wojdacki - Nr 3
 • Komunikacja marketingowa na polskim rynku turystyki medycznej - Jolanta Rab-Przybyłowicz, Adrian P. Lubowiecki-Vikuk - Nr 3
 • Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstw sekcji usługowych - wybrane zmiany - Anna Skowronek-Mielczarek - Nr 3
 • Absorpcja zasobów pracy przez sektor usług w Polsce w latach 2008-2012 - Lidia Kuczewska - Nr 3
  Rolnictwo ekologiczne i rynek eko-produktów w Polsce na tle innych krajów europejskich - Katarzyna Wasilik - Nr 3
 • Relations in the FMCG Supply Chain - the Possibility of Self-Regulation or the Necessity of Legal Regulation? - Urszula Kłosiewicz-Górecka - Nr 3
 • Influence of Economic Integration on Foreign Trade in the Region of Persian Gulf - Murad Mahmoud Hasan Abumufreh - Nr 3
 • The Real and the Postulated Market Role of Polish Final Buyers - Agnieszka Izabela Baruk - Nr 3
 • Etnocentryzm konsumencki a kultywowanie polskości w reklamie - Robert Nowacki - Nr 3
 • Zachowania i preferencje konsumentów produktów FairTrade - Małgorzata Radziukiewicz - Nr 3
 • Polacy o idei Sprawiedliwego Handlu (w świetle wyników badań) - Mirosława Janoś-Kresło - Nr 3
 • Dualizm relacji opartych na wiedzy (na przykładzie sektora usług badawczych i IT) - Izabela Sztangret - Nr 3
 • Rola edukacji finansowej w racjonalizowaniu zachowań konsumentów - Anna Knehans-Olejnik - Nr 3
 • Wykorzystanie funduszy strukturalnych a stymulowanie innowacyjności w ujęciu regionalnym - Katarzyna Bachnik - Nr 4
 • Employees Training and Raising Enterprises' Competitiveness, or Challenges of the Knowledge-Based Economy - Barbara Bojewska - Nr 4
 • Wybrane społeczne kompetencje konsumenckie Polaków w świetle badań - Felicjan Bylok - Nr 4
 • Młodzi konsumenci wobec wyzwań współczesnej konsumpcji w perspektywie rynku mody i teorii socjokulturowych - Michał Cebula, Aleksandra Perchla-Włosik - Nr 4
 • Bezpieczeństwo żywnościowe konsumentów w Polsce - wybrane aspekty - Anna Dąbrowska, Irena Ozimek - Nr 4
 • Zachowania konsumentów a powodzenie strategii rozciągania marki - Lechosław Garbarski - Nr 4
 • Postawy konsumentów wobec innowacji na rynku żywności - Krystyna Gutkowska, Iwona Kowalczuk, Marta Sajdakowska, Sylwia Żakowska-Biemans, Anna Kozłowska, Anna Olewnik-Mikołajewska - Nr 4
 • Теоретико-методологические основы исследования эколого-экономических преимуществ в международной торговле - Игорь Грабинский - Nr 4
 • Europejczycy na e-zakupach za granicą - Magdalena Jaciow, Robert Wolny - Nr 4
 • Metody zbierania danych w badaniach wewnętrznych uwarunkowań zachowania konsumentów w okresie przed dokonaniem zakupu - Stanisław Kaczmarczyk - Nr 4
 • Financial Standing of Young Consumers and Their Financial Competences in the Light of Research Findings - Mirosława Janoś-Kresło, Anna Dąbrowska - Nr 4
 • An Assessment of the Performance of Landlocked Developing Countries on Institutional Development - Khrystyna Kyrylych - Nr 4
 • Młodzi-dorośli na rynku usług finansowych - Grzegorz Maciejewski - Nr 4
 • Czy Polacy są gotowi na odpowiedzialny biznes? Segmentacja Polaków ze względu na postawy i zachowania wobec CSR - Dominika Maison, Małgorzata Greszta - Nr 4
 • Nowe spojrzenie na konsumenta jako uczestnika życia gospodarczego - Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska - Nr 4
 • Konsument w sieci - wyzwania i zagrożenia - Bogdan Mróz - Nr 4
 • Циклические изменения расходов домохозяйств-потребителей и демографических факторов в Латвии в 2004-2014 годах - Vilhelma Nikitina - Nr 4
 • Особенности потребления в Украине: от домохозяйства до e-commerce - Yuriy Pachkovskyy - Nr 4
 • Luksusowe usługi kosmetyczne i medycyny estetycznej w opinii konsumentów - Joanna Newerli-Guz, Agnieszka Rybowska, Radosław Sterczyński - Nr 4
 • Konsument wobec wyzwań współczesnych megatrendów - Wanda Patrzałek - Nr 4
 • Opinie przedstawicieli środowiska reklamowego na temat regulacji prawnych obowiązujących w Polsce - Teresa Taranko - Nr 4
 • Pracownik - kluczowy interesariusz przedsiębiorstwa - Piotr Wachowiak - Nr 4
 • Postawy Polaków wobec możliwości uczenia się nowych rzeczy - Jolanta Witek, Krzysztof Błoński - Nr 4
 • Sustainable consumption and innovative consumption in consumer behaviour of Mazovian households - Tomasz Zalega - Nr 4
 • Projekty innowacyjne w uczelniach wyższych - rekomendacje dotyczące finansowania i organizowania kształcenia ustawicznego - Monika Kłos, Małgorzata Baran - Nr 5
 • Mathematical Model of Modern Economy - Mykola Dubovikov - Nr 5
 • Innowacyjność w promocji miasta Poznania szansą jego rozwoju - Paweł Eider, Małgorzata Paczyńska-Jędrycka, Krzysztof Krupecki - Nr 5
 • Uwarunkowania zastosowania modelu „open innovation" w tworzeniu krajowego systemu innowacji w Polsce - Marcin Gryczka - Nr 5
  Regres demograficzny i starzenie się społeczeństwa jako wyzwanie dla regionalnych procesów innowacyjnych - Agnieszka Jakubowska - Nr 5
 • Przestrzenne zróżnicowanie zasobów kapitału ludzkiego w Polsce - Maria Klonowska-Matynia - Nr 5
  Ocena jakości usług społecznych, zlecanych przez administrację samorządową organizacjom pozarządowym - Krzysztof Krukowski - Nr 5
 • Innowacje w kształceniu akademickim - Małgorzata Łatuszyńska, Kesra Nermend - Nr 5
 • Innowacyjne podejście do oceny oddziaływania inwestycji w infrastrukturę transportu na środowisko - Małgorzata Łatuszyńska, Roma Strulak-Wójcikiewicz - Nr 5
 • Kapitał ludzki województwa zachodniopomorskiego w procesach rozwoju innowacyjnego regionu - Wioletta Łubkowska, Jerzy Eider - Nr 5
 • Uczelnie wyższe Szczecina jako potencjał regionu w aspekcie kształtowania innowacyjności - Wioletta Łubkowska, Jerzy Eider - Nr 5
 • Ekoinnowacje - istotny element zrównoważonego budownictwa - Ewa Mazur-Wierzbicka - Nr 5
 • Stan zaawansowania Polski we wdrażaniu ekoinnowacji na tle krajów Unii Europejskiej - analiza komparatywna - Ewa Mazur-Wierzbicka - Nr 5
 • Stosowanie nowoczesnych technik komputerowych oraz systemów druku przestrzennego w procesie edukacyjnym i ich wpływ na innowacyjność gospodarki - Wojciech Musiał, Dariusz Skalski - Nr 5
 • Kreowanie modelu biznesu według perspektywy przedsiębiorczej jako determinanta podnoszenia innowacyjności regionu - Marian Oliński - Nr 5
 • Uwarunkowania wewnętrznych systemów zapewnienia jakości kształcenia w polskich szkołach wyższych - Agnieszka Piasecka - Nr 5
 • Nowoczesny program kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji w PWSZ w Wałczu podstawą kształcenia twórczych inżynierów - Jarosław Plichta - Nr 5
 • Innowacje społeczne na rynku pracy - Kamila Radlińska - Nr 5
 • Zaufanie a cechy społeczno-demograficzne konsumentów - Adam Sagan, Grażyna Plichta - Nr 5
 • Mass Culture: Its Pernicious Influence on Spiritual and Cultural Advance of the Modern Society - Konstantin Sheverdin - Nr 5
 • Antynomia społeczeństwa informacyjnego - szanse i zagrożenia - Dariusz Skalski - Nr 5
 • Od pomysłu do przemysłu, czyli jak wyprodukować innowację? - Bronisław Słowiński - Nr 5
 • Możliwości osiągnięcia celów wyznaczonych w Strategii Europa 2020 w zakresie finansowania działalności B+R w polskich regionach - Joanna Staśkiewicz - Nr 5
 • Rola social media w kreowaniu wizerunku miasta na przykładzie miasta Łodzi - Kinga Stopczyńska - Nr 5
 • Transfer wiedzy i technologii z uczelni do biznesu - determinanty współpracy przedsiębiorstw i naukowców - Dariusz M. Trzmielak, Małgorzata Grzegorczyk - Nr 5
 • Audyt wewnętrzny jako narzędzie innowacyjne w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego na przykładzie powiatu wałeckiego - Bogdan Wankiewicz, Edyta Węglewska - Nr 5
 • Kluczowe źródła innowacji tajemniczych mistrzów polskiej gospodarki - Maciej Zastempowski - Nr 5
 • Innowacyjne aspekty rozwoju obszarów wiejskich - Janusz Zrobek - Nr 5
 • Innowacyjny model kształcenia ustawicznego na przykładzie uczelni wyższych - Małgorzata Baran, Monika Kłos - Nr 6
 • Kultura organizacyjna małych i średnich przedsiębiorstw wprowadzających innowacje - Dorota Chmielewska-Muciek - Nr 6
 • Marketing automation - nowy kierunek w marketingu przedsiębiorstw - Sebastian Dudziak - Nr 6
 • Metody badań nowych produktów w pierwszych etapach cyklu innowacyjnego - Stanisław Kaczmarczyk - Nr 6
 • Nowoczesne metody docierania do odbiorcy na przykładzie oferty muzeów skansenowskich - Ewa Kasperska - Nr 6
 • Innowacyjność przedsiębiorstw powiatu wałeckiego w latach 2009-2013 - Anna Korzeniewska, Kinga Wierzchowska - Nr 6
 • Czynniki determinujące innowacyjność przedsiębiorstwa - Eugeniusz Michalski - Nr 6
 • Kształtowanie innowacyjności wielkopolskich małych i średnich przedsiębiorstw poprzez fundusze strukturalne Unii Europejskiej - próba oceny - Paweł Mikołajczak - Nr 6
 • Innowacyjność rodzinnych przedsiębiorstw usługowych na przykładzie innowacji marketingowych - Aleksandra Radziszewska - Nr 6
 • Opinie konsumentów na temat innowacyjnego pieczywa w świetle badań jakościowych - Marta Sajdakowska - Nr 6
 • Źródła informacji dla działalności innowacyjnej w przedsiębiorstwach przemysłowych sektora B+R w województwie dolnośląskim w latach 2010-2012 - Katarzyna Szopik-Depczyńska - Nr 6
 • Wybrane aspekty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw na przykładzie województw Polski Wschodniej - Elżbieta Szul - Nr 6
 • Korzyści z partnerstwa w turystyce (na przykładzie programu marketingowego Karta Tatrzańska) - Wojciech Argasiński - Nr 6
 • Walory przyrodnicze i zagospodarowanie turystyczne Pojezierza Ińskiego oraz jezior Woświn i Ińsko jako czynniki determinujące aktywność turystyczną - Alicja Drohomirecka, Katarzyna Kotarska, Arkadiusz Nędzarek, Agnieszka Tórz - Nr 6
 • Bariery logistyczne rozwoju turystyki morskiej i nadmorskiej Pomorza - Joanna Dyczkowska - Nr 6
 • Nowe produkty na rynku turystyki uzdrowiskowej - Jerzy Eider, Elżbieta Sieńko-Awierianów - Nr 6
 • Zastosowanie marketingu mobilnego w branży turystycznej - Urszula Kęprowska - Nr 6
  Innowacyjność jako narzędzie kształtowania przewagi konkurencyjnej regionów turystycznych - Anna Królikowska-Tomczak - Nr 6
 • Praktyczne wykorzystanie badań konsumentów usług turystycznych w przygotowaniu oferty turystycznej i rekreacyjnej Koszalina - Jolanta Mazurek - Nr 6
 • Innowacyjność jako czynnik funkcjonowania i rozwoju polskich uzdrowisk - Jolanta Mirek - Nr 6
 • Miejsce strategii w zapewnianiu przewagi konkurencyjnej na przykładzie Ośrodka Wczasowego ,,Tropicana" - Alina Oczachowska - Nr 6
 • Innowacyjność w animacji czasu wolnego szansą rozwoju wybranych destynacji turystycznych - Małgorzata Paczyńska-Jędrycka, Paweł Eider - Nr 6
 • Taxes on Agritourist Services - Michał Roman - Nr 6
 • Rola innowacyjnych produktów turystycznych w kreowaniu wizerunku obszaru recepcji (na przykładzie Podziemi Rynku Głównego w Krakowie) - Renata Seweryn - Nr 6

DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK NAUKOWYCH

 • Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Przedsiębiorstwa handlowe w okresie spowolnienia gospodarki - Lucyna Piskiewicz, Dorota Szepieniec-Puchalska -Nr 2
 • V Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Naukowa - USŁUGI 2014 - Barbara Iwankiewicz-Rak, Barbara Mróz-Gorgoń - Nr 3
 • Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Badania marketingowe - podejścia jakościowe i ilościowe (Zamek Książ w Wałbrzychu, 25-27 maja 2014 roku) - Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska - Nr 4
 • Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. Kompetencje konsumentów jako stymulanta innowacyjnych zachowań i zrównoważonej konsumpcji (Warszawa, 4 czerwca 2014 roku) - Robert Nowacki - Nr 4
 • Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji pt. Globalizacja - Polityka - Etyka (Kazimierz Dolny, 23-25 czerwca 2014 roku) - Paweł Piątkowski - Nr 4
 • Sprawozdanie z XXV Zjazdu Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji pt. Marketing - Handel - Konsumpcja. Doświadczenia przeszłości i wyzwania przyszłości (Toruń, 14-16 września 2014 roku) - Iwona Escher, Joanna Petrykowska - Nr 5
 • Sprawozdanie z X Konferencji Naukowej pt. Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty - Robert Nowacki, Katarzyna Wasilik, Agnieszka Smalec - Nr 6

PRZEGLĄD WYDAWNICTW I RECENZJE

 • Anna Dąbrowska, Konsument na rynku usług w Polsce - Irena Ozimek - Nr 1
 • Joanna Wyrobek, Wpływ eksportu na finanse przedsiębiorstwa - Anna Skowronek-Mielczarek - Nr 1
 • Jan W. Wiktor, Komunikacja marketingowa, Modele, struktury, formy przekazu - Bogna Pilarczyk - Nr 2
 • Mariusz Trojanowski, Postawy konsumentów wobec sprzedaży wysyłkowej w Polsce - ujęcie dynamiczne, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, ss. 291. - Urszula Kłosiewicz-Górecka - Nr 3
 • Felicjan Bylok, Konsumpcja, konsument i społeczeństwo konsumpcyjne we współczesnym świecie. Studium socjologiczne - Anna Dąbrowska - Nr 4
 • Iga Rudawska, Zintegrowana opieka zdrowotna. Podejście relacyjne do obsługi pacjenta jako klienta - Justyna Rój - Nr 4
 • Józef Garczarczyk, Marek Mocek, Robert Skikiewicz, Zachowania gospodarstw domowych na rynku usług finansowych w warunkach zmiennej koniunktury, CeDeWu, Warszawa 2014 - Krystyna Mazurek-Łopacińska - Nr 6