Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaDziałalnośćZakład Integracji Europejskiej (ZIE)Unia Europejska.pl (d. Wspólnoty Europejskie)Spis treści numerów wg roczników2015
Szukaj:   
 

 
Rada Programowa
Kolegium Redakcyjne
Wymogi redakcyjne
Procedura kwalifikacji artykułów do publikacji
Lista recenzentów
Warunki prenumeraty
Spis treści numerów wg roczników
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1992
1993
1991
Abstrakty
Egzemplarze on-line
Najczęściej cytowane artykuły w czasopiśmie

 

2015

STATYSTYCZNY OBRAZ UNII EUROPEJSKIEJ
• Postępy w realizacji strategii „Europa 2020” – Marzenna Błaszczuk-Zawiła – Nr 1 (230)
• Gospodarka Polski w procesie konwergencji do poziomu rozwiniętych państw członkowskich UE – Jan Piotrowski – Nr 1 (230)
• Główne tendencje w handlu Unii Europejskiej w 2014 roku – Wojciech Mroczek – Nr 2 (231)
• Wzrost znaczenia Stanów Zjednoczonych w eksporcie strefy euro – Wojciech Mroczek – Nr 3 (232)
• Udział krajowej wartości dodanej w eksporcie nowych państw członkowskich - Wojciech Mroczek - Nr 4 (233)
• Udział wyrobów wysokiej techniki w eksporcie Polski i pozostałych krajów Unii Europejskiej - Wojciech Mroczek - Nr 5 (234)
• Handel międzynarodowy towarami „zielonymi" - Łukasz Ambroziak - Nr 6 (235) 

DZIESIĘĆ LAT POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ
• Pozycja konkurencyjna Polski w handlu produktami przemysłu spożywczego z Unią Europejską: bilans dziesięciu lat członkostwa – Iwona Szczepaniak, Łukasz Ambroziak – Nr 1 (230)

GOSPODARKA i FINANSE
• Agri-Food Sector: the Speed of Development in the New EU Member States – Miklós Somai, Zsuzsanna Hegedüs – Nr 3 (232)
• Makroostrożnościowy nadzór nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej – Michał Kruszka – Nr 3 (232)
• Firmy rodzinne w perspektywie unijnej – Jan Klimek, Jacek Lipiec – Nr 3 (232)
• Europejska unia bankowa jako element nowego ładu gospodarczego UE - Alina Szypulewska-Porczyńska - Nr 4 (233)
• Nadzór nad równowagą makroekonomiczną w Unii Europejskiej z punktu widzenia gospodarki polskiej - Ewelina Szczech-Pietkiewicz - Nr 5 (234) 

JEDNOLITY RYNEK EUROPEJSKI
•  Rynek usług bez barier w Unii Europejskiej - działania na rzecz jego realizacji - Małgorzata Czermińska - Nr 4 (233)

UNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA
• Propozycje budżetu strefy euro - Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska - Nr 1 (230)
• Stabilność finansów zagranicznych w nowych państwach Unii Europejskiej - Janusz Sawicki - Nr 1 (230)
• Teoria optymalnych obszarów walutowych w procesie tworzenia strefy euro - Dariusz Michalski - Nr 2 (231) 

WSPÓLNA POLITYKA HANDLOWA
• Umowa CETA - dostęp do kanadyjskiego systemu zamówień publicznych - Ewa Kaliszuk - Nr 5 (234)

UNIA EUROPEJSKA – KRAJE TRZECIE
• Konflikt na Ukrainie: prymat polityki nad ekonomią? – Marcin Kleinowski – Nr 2 (231)
• Ukraina – uwikłanie między liberalizacją handlu a protekcjonizmem – Ewa Kaliszuk – Nr 3 (232)
•  Pomoc rozwojowa Unii Europejskiej dla krajów Partnerstwa Wschodniego i Azji Środkowej w latach 2005-2013 - Krzysztof Falkowski - Nr 4 (233)
• Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej z krajami ASEAN - Wietnam - Marzenna Błaszczuk-Zawiła - Nr 5 (234) 

POLITYKA ENERGETYCZNA
• Wyzwania związane z wytwarzaniem energii elektrycznej wynikające z unijnej polityki wsparcia zrównoważonej energii – Jerzy Janikowski – Nr 2 (231)
•  Polska elektroenergetyka na krawędzi. Próba przedstawienia zagrożeń - Dariusz Michalski, Paweł Jabłoński, Jerzy Janikowski - Nr 4 (233) 

ZIELONA GOSPODARKA
• Rynek samochodów elektrycznych i hybrydowych - stan i perspektywy rozwoju - Łukasz Ambroziak - Nr 5 (234)
• Próby zliberalizowania międzynarodowego handlu towarami ekologicznymi - Marzenna Błaszczuk-Zawiła - Nr 6 (235)
• Wielostronna liberalizacja handlu usługami prośrodowiskowymi - główne problemy - Katarzyna Bąkowska - Nr 6 (235)
• Subsydiowanie produktów energetycznych - Jan Piotrowski - Nr 6 (235)
• Wzrost zielonego protekcjonizmu - Ewa Kaliszuk - Nr 6 (235)
 

POLITYKA REGIONALNA
• Proceduralno-administracyjne aspekty uruchomienia funduszy polityki spójności UE w Polsce – Marek Świstak – Nr 2 (231)

WAŻNE DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH
• Co nowego w prawie Unii i dokumentach KE? (dział stały)
• Co nowego w prawie polskim? (dział stały)

STRESZCZENIA ARTYKUŁÓW W JĘZYKU POLSKIM I ANGIELSKIM