http://ibrkk.pl/id/339/Gospodarka/

Gospodarka

Prezentujemy Państwu najnowsze wyniki badań przedstawiane na konferencjach i seminariach Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur.
Wypowiedzi pracowników IBRKK odnoszą się do aktualnych i najważniejszych problemów gospodarczych świata i Polski.
Zainteresowanych omawianą problematyką zapraszamy do zapoznania się z raportami i innymi publikacjami wydawanymi przez IBRKK.