Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaGospodarkaSzanse i zagrożenia wzrostu. Prognozy na przyszłość.
Szukaj:   
 

 
Gospodarka świata i Polski - szanse i zagrożenia
Bezkosztowe możliwości zwiększenia wpływów z podatków
Handel wewnętrzny w Polsce 2011-2016
Dylematy zrównoważonego rozwoju
Świat i Polska przed nowymi wyzwaniami
Zmiany w sferze handlu w Polsce w latach 2010-2015
Szanse i zagrożenia wzrostu. Prognozy na przyszłość.
Krzysztof Marczewski
Janusz Sawicki
Jan Przystupa
Janusz Chojna
Polska gospodarka przed wielką zmianą?

 

Szanse i zagrożenia wzrostu. Prognozy na przyszłość.

dr hab. Krzysztof Marczewski, prof. IBRKK - kierownik Zakładu Koniunktury Krajowej i Eksportowej

W roku 2014 popyt na polski eksport zwiększył się o 2,8%. Faktyczny wzrost wolumenu eksportu wyniósł 5,3%, był więc zdecydowanie wyższy. Efekt poprawy konkurencyjności podniósł zatem dynamikę wywozu o 2,5 pkt. proc. Był to nieco gorszy wynik niż rok wcześniej, kiedy przy 2,2% wzroście rynku polski eksport zwiększył się o 6,5%. Nasz eksport ucierpiał z powodu ograniczenia wymiany z Rosją i Ukrainą. (Dalej)


dr Janusz Sawicki - Zakład Koniunktury Krajowej i Eksportowej

Nieznaczna poprawa koniunktury światowej w 2015 roku i prognoza na 2016 rok nie zwiastują zakończenia kryzysowego trendu obserwowanego od 2007 roku. Prognozy wskazują, że zarówno kraje rozwinięte, jak i rozwijające się nie osiągną nawet średniego tempa wzrostu z lat 1999-2007 (4% p.a). (Dalej)dr Jan Przystupa, prof. IBRKK - Zakład Koniunktury Krajowej i Eksportowej

W niedzielę, 5 lipca Grecja powiedziała wyraźne „nie" czerwcowej wersji porozumienia z wierzycielami. Co to oznacza dla Polski? Czy konieczne są korekty prognoz gospodarczych? (Dalej)

 

 


mgr Janusz Chojna - kierownik Zakładu Koniunktury Światowej

Od początku transformacji gospodarczej w Polsce, a więc już przez ćwierć wieku przywykliśmy traktować sektor firm z kapitałem zagranicznym jako kluczowy z punktu widzenia pobudzania wzrostu gospodarki i jej umiędzynarodowienia oraz generowania przekształceń strukturalnych i poprawy efektywności gospodarowania. (Dalej)