Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaGospodarkaSzanse i zagrożenia wzrostu. Prognozy na przyszłość.Krzysztof Marczewski
Szukaj:   
 

 
Gospodarka świata i Polski - szanse i zagrożenia
Bezkosztowe możliwości zwiększenia wpływów z podatków
Handel wewnętrzny w Polsce 2011-2016
Dylematy zrównoważonego rozwoju
Świat i Polska przed nowymi wyzwaniami
Zmiany w sferze handlu w Polsce w latach 2010-2015
Szanse i zagrożenia wzrostu. Prognozy na przyszłość.
Krzysztof Marczewski
Janusz Sawicki
Jan Przystupa
Janusz Chojna
Polska gospodarka przed wielką zmianą?

 

Krzysztof Marczewski

dr hab. Krzysztof Marczewski, prof. IBRKK - kierownik Zakładu Koniunktury Krajowej i Eksportowej

Wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na saldo obrotów polskiego handlu zagranicznego

W roku 2014 popyt na polski eksport zwiększył się o 2,8%. Faktyczny wzrost wolumenu eksportu wyniósł 5,3%, był więc zdecydowanie wyższy. Efekt poprawy konkurencyjności podniósł zatem dynamikę wywozu o 2,5 pkt. proc. Był to nieco gorszy wynik niż rok wcześniej, kiedy przy 2,2% wzroście rynku polski eksport zwiększył się o 6,5%. Nasz eksport ucierpiał z powodu ograniczenia wymiany z Rosją i Ukrainą. Jak wynika z obliczeń na danych prognostycznych, postępujące ożywienie w handlu światowym będzie miało pozytywny wpływ na rozmiary naszego rynku eksportowego. Popyt na polski eksport wzrośnie w 2015 r. o 3,4%, a w 2016 r. - o dalsze 5,3%. Obie te wielkości są zbliżone do prognozowanej dynamiki importu światowego.

Na poniższym wykresie przedstawione zostały wyniki dekompozycji zmian salda handlu zagranicznego Polski (SHZ) na czynniki zewnętrzne i wewnętrzne w ostatnich ośmiu latach. Jak widać, proporcje wkładów poszczególnych czynników w latach 2013-2014 potwierdzają stopniowo wzmacniające się, ale nadal skromne, pozytywne oddziaływanie koniunktury zewnętrznej. Jednak generalnie korekty SHZ odbywają się w dominującej części poprzez zmiany kierunków oddziaływania czynników wewnętrznych. Decydujące znaczenie wśród nich mają zmiany wolumenu importu (w 2014 r. import przyspieszył redukując przyrost SHZ do zera). Efekt netto oddziaływania czynników zewnętrznych jest znacznie słabszy i przejawia się głównie w zmianach wolumenu popytu na eksport.


Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym raportem „Koniunktura gospodarcza świata i Polski 2013-2016" (2015, ISSN: 1426-790X)

Zamawianie ekspertyz i opracowań celowych wykonywanych przez Instytut na zlecenie (kontakt)