Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaGospodarkaPolska gospodarka przed wielką zmianą?
Szukaj:   
 

 
Gospodarka świata i Polski - szanse i zagrożenia
Bezkosztowe możliwości zwiększenia wpływów z podatków
Handel wewnętrzny w Polsce 2011-2016
Dylematy zrównoważonego rozwoju
Świat i Polska przed nowymi wyzwaniami
Zmiany w sferze handlu w Polsce w latach 2010-2015
Szanse i zagrożenia wzrostu. Prognozy na przyszłość.
Polska gospodarka przed wielką zmianą?
Krzysztof Marczewski
Jan Przystupa
Jan Piotrowski

 

Polska gospodarka przed wielką zmianą?

dr hab. Krzysztof Marczewski, prof. IBRKK - kierownik Zakładu Koniunktury Krajowej i Eksportowej

Makroproporcje

Dokonane w ciągu 2014 roku znaczne zmiany metodyczne w konstruowaniu rachunków narodowych związane z zastąpieniem dotychczasowego systemu ESA 95 przez system ESA2010 i towarzyszące im zmiany kwalifikacji jednostek do poszczególnych sektorów instytucjonalnych spowodowały, że analiza porównawcza sald wierzytelności tych sektorów możliwa jest tylko dla okresu po 2009 roku. (Dalej)


dr Jan Przystupa, prof. IBRKK - Zakład Koniunktury Krajowej i Eksportowej

Prognoza sytuacji gospodarczej Polski do końca 2015 r. i w 2016 r.

Wyliczenia kursu równowagi wskazują na nieznaczny, rzędu 1-2% rocznie w latach 2015-2016, potencjał aprecjacyjny realnego deflowanego CPI kursu złotego. Kurs nominalny prawdopodobnie nie zmieni się (4,18-4,20 zł za 1 euro), wzrośnie natomiast jego zmienność. Nie powinno to zmienić relacji między obserwowanym kursem złotego w stosunku do euro i do dolara a kursem opłacalności eksportu. (Dalej)


dr Jan Piotrowski - Zakład Integracji Europejskiej

Ocena działań konsolidujących i prorozwojowych w gospodarce i finansach

Drastyczne pogorszenie sytuacji finansów publicznych w latach 2009-2010 zmusiło władze polskie do podjęcia działań ukierunkowanych na wzrost dochodów i ograniczenie wydatków budżetowych. W wyniku działań o charakterze fiskalnym deficyt sektora finansów publicznych z poziomu 7,9% PKB w 2010 r. został obniżony do 4,3% w 2013 r. i 3,2% w 2014 r. (Dalej)