Mapa strony  Logowanie    Wersja do druku     
 
  Strona głównaGospodarkaPolska gospodarka przed wielką zmianą?Jan Przystupa
Szukaj:   
 

 
Gospodarka świata i Polski - szanse i zagrożenia
Bezkosztowe możliwości zwiększenia wpływów z podatków
Handel wewnętrzny w Polsce 2011-2016
Dylematy zrównoważonego rozwoju
Świat i Polska przed nowymi wyzwaniami
Zmiany w sferze handlu w Polsce w latach 2010-2015
Szanse i zagrożenia wzrostu. Prognozy na przyszłość.
Polska gospodarka przed wielką zmianą?
Krzysztof Marczewski
Jan Przystupa
Jan Piotrowski

 

Jan Przystupa

dr Jan Przystupa, prof. IBRKK - Zakład Koniunktury Krajowej i Eksportowej

Prognoza sytuacji gospodarczej Polski do końca 2015 r. i w 2016 r.

Wyliczenia kursu równowagi wskazują na nieznaczny, rzędu 1-2% rocznie w latach 2015-2016, potencjał aprecjacyjny realnego deflowanego CPI kursu złotego. Kurs nominalny prawdopodobnie nie zmieni się (4,18-4,20 zł za 1 euro), wzrośnie natomiast jego zmienność. Nie powinno to zmienić relacji między obserwowanym kursem złotego w stosunku do euro i do dolara a kursem opłacalności eksportu. Od II do IV kwartału 2015 r. eksport byłby opłacalny nawet przy kursie złotego zaprecjonowanym o ponad 7% w stosunku do euro i o 16% w stosunku do dolara. W 2016 r. różnice te byłyby tylko nieznacznie mniejsze: odpowiednio 6% i 11%.
Z kolei wysokie wartości wskaźników zyskowności i rentowności eksportu mogą istotnie zmaleć, jeżeli utrzyma się w 2015 r. spadek cen produkcji sprzedanej przemysłu (PPI).
Prognoza podstawowych wskaźników makroekonomicznych opiera się na założeniu, że do końca 2015 r. zostanie zahamowany proces spadku cen konsumpcyjnych. Rolę czynnika dynamizującego PKB utrzyma konsumpcja indywidualna napędzana wzrostem dochodów realnych, spadkiem cen i niską stopą procentową zniechęcającą do oszczędzania (wzrost konsumpcji o 3,4% w 2015 i o 3,3% w 2016 r.). Inwestycje będą stymulowane przez oczekiwany wzrostu konsumpcji, eksportu oraz niską stopę procentową, a hamowane przez spadek cen i wzrost kosztów (płace). Wypadkową tych tendencji będzie spadek tempa wzrostu nakładów inwestycyjnych brutto: z 9,2% w 2014 r. do 7,5% w 2015 i 6,7% w 2016 r.
Oczekiwany wzrost popytu zewnętrznego powinien sprzyjać stabilizacji tempa wzrostu wolumenu eksportu na relatywnie wysokim poziomie - co najmniej 5,4% w 2015 r. i 5,8% w 2016 r. Wolumen importu wzrośnie odpowiednio o 7,3% w 2015 r. i o 7,8% w roku następnym. Eksport netto będzie zmniejszał tempo wzrostu PKB odpowiednio o 0,8 i 0,6 punktu procentowego. PKB powinien powiększyć się o 3,5% w 2015 r. i o 3,4% w 2016 r.